EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

F-Trust - barometr gospodarczy Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Listopad pozytywnie i wpłynął na wyceny funduszy i dał zarobić na szerokim spektrum rynków. Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych TFI wiodącym rynkiem były Stany Zjednoczone, które w reakcji na wynik wyborów i wbrew przewidywaniom ustanowiły nowe szczyty trwającej hossy. Wśród polskich funduszy dobra atmosfera w USA przełożyła się również na dobre wyniki w Japonii oraz na rynkach wschodzących. Wśród zagranicznych funduszy na czoło wyszedł fundusz inwestujący w surowce, któremu na pewno pomogły znaczący wzrost ceny ropy naftowej. Kolejne miejsca przypadły różnym segmentom amerykańskiego rynku akcji.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu listopad 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) +5,84% +11,99% szczegóły funduszu
NN (L) Japonia (NN SFIO) +5,46% +11,24% szczegóły funduszu
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) +5,44% +20,32% szczegóły funduszu
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) +4,60% +1,87% szczegóły funduszu
JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO) +4,38% +6,44% szczegóły funduszu

* 28 października 2016 – 30 listopada 2016, ** 30 listopada 2015 – 30 listopada 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu listopad 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) +12,05% +16,87% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Basic Value A2 (EUR) +9,41% +10,52% szczegóły funduszu
Schroder ISF US SmallerCompanies A (Acc) (USD) +9,35% +10,28% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) +9,27% +4,84% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Financials A2(RF) (EUR) +9,10% -0,62% szczegóły funduszu

* 28 października 2016 – 30 listopada 2016, ** 30 listopada 2015 – 30 listopada 2016

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.10.2016r. do 30.11.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.10.2016r. do 30.11.2016r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,