EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – lipiec 2021

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W miesiącu spadku wyników wielu funduszy inwestujących w Chinach – to efekt zrealizowania się ryzyka politycznego – na szczycie polskiej części rankingu znalazły się pozycje zaangażowane w rynki wschodzące. Tym razem jest to Turcja.

Fundusze te odznaczają się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. W lipcu jednak, gdy wiele indeksów giełdowych poruszało się w trendzie bocznym, podjęcie ryzyka opłaciło się i pozwoliło zarobić. Tuż za ryzykownymi tureckimi inwestycjami uplasował się Allianz Global Metals and Mining, czyli fundusz inwestujący w sektor surowców. Wskazuje to na dobrą kondycję tej klasy aktywów, które w tym momencie cyklu gospodarczego wydają się być trafioną inwestycją.

Za oceanem w lipcu co rusz pobijane były historyczne rekordy amerykańskich indeksów. Mimo wszystko, pierwsze cztery miejsca międzynarodowej części naszego rankingu zajęły fundusze inwestujące na europejskich rynkach rozwiniętych. Dobre stopy zwrotu zagwarantowały zwłaszcza inwestycje ulokowane w spółki niekoniecznie dobrze znane i doceniane na rynkach, ale wyselekcjonowane przez zarządzających funduszami. W zestawieniu znalazł się również FTIF Franklin Global Real Estate Fund, czyli fundusz inwestujący w nieruchomości. Ten sposób ulokowania aktywów wciąż wzbudza zaufanie wielu inwestorów zwłaszcza, że obecnie rynek nieruchomości rośnie w oczach.

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Turcja +6,48% +1,36% szczegóły funduszu
Generali Akcje Turcja +6,35% +6,60% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +5,95% +34,23% szczegóły funduszu
Esaliens Strateg +4,82% +29,11% szczegóły funduszu
Allianz Europe Equity Growth Select +4,70% +36,92% szczegóły funduszu

*30.06.2021 do 30.07.2021r., **31.07.2020 do 30.07.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF European Special Situations A2 Acc EUR (EUR) +5,01% +35,63% szczegóły funduszu
BGF European Focus A2 Acc USD (USD) +4,95% +45,04% szczegóły funduszu
Schroder ISF European Special Situations A Acc EUR (EUR) +4,95% +32,82% szczegóły funduszu
BGF European A2 Acc USD (USD) +4,94% +45,20% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) +4,92% +31,03% szczegóły funduszu

*30.06.2021 do 30.07.2021r., **31.07.2020 do 30.07.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.06.2021 do 30.07.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.06.2021 do 30.07.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.