OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Lipiec okazał się łaskawym miesiącem dla inwestorów, aczkolwiek nie do końca spokojnym. Większość rynków zachowała się bardzo dobrze, notując imponujące wzrosty. W regionie Azji i Pacyfiku najlepiej wyglądała Australia, gdzie indeks All Ordinaries wzrósł o ponad 8%. Niewiele gorszy był Hongkong (indeks Hang-Seng) z wynikiem przekraczającym 7%. Najsłabiej w regionie wyglądały Chiny, gdzie na indeksie SSE-B-Share, czyli tym dostępnym dla inwestorów zagranicznych, zanotowano spadek wynoszący 1,06%. W Europie najmocniej rosły mniejsze rynki, czyli np. czeski PX (9,10%) oraz ukraiński UX Index (8,90%). Dobre wyniki zanotowały także większe rynki, czego przykładem może być skupiający się na niemieckich spółkach technologicznych TECDAX (8,43%), czy brytyjski FTSE250 (8,00%). Słabszy miesiąc, już po raz kolejny, zaliczyła Polska, gdzie indeks WIG20 zanotował symboliczny wręcz wzrost wynoszący 0,2%. Najsłabiej wyglądała Turcja. Giełda w Stambule po potężnych zawirowaniach politycznych zaliczyła spadek wynoszący 1,7%. Na rynkach amerykańskich królowała Brazylia, rosnąc 12,4%. Dobrze wypadł również indeks spółek technologiczny z USA, czyli NASDAQ rosnąc o 8,37%.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Patrząc przez pryzmat wyników funduszy polskich widać, że najlepiej zachowały się te, które poszukiwały okazji przede wszystkim na rynku technologii i medycznym, zwłaszcza w krajach rozwijających się. To pokazuje, jak silny był powrót inwestorów na rynki szeroko rozumianych nowych technologii. Wyróżniły się również rozwiązania akcyjne w Europie oraz Azji.

Fundusze polskie Stopa zwrotu lipiec 2016* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) +9,84% -6,42% szczegóły funduszu
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) +8,94% szczegóły funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) +8,52% szczegóły funduszu
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) +8,03% +6,81% szczegóły funduszu
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) +7,78% +4,56% szczegóły funduszu
* 30 czerwca 2016 – 31 lipca 2016, ** 31 lipca 2015 – 31 lipca 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Wśród rozwiązań zagranicznych zarządzających zestawienie zostało zdominowane przez fundusze powiązane ze złotem oraz innymi metalami i – podobnie jak w przypadku polskich – przez fundusz spółek technologicznych oraz spółek z branży biotechnologicznej.

Fundusze zagraniczne Stopa zwrotu lipiec 2016* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) +11,72% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Technology A2 (GBP) +11,54% +23,89% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) +10,81% +17,42% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) +10,78% +107,49% szczegóły funduszu
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) +10,47% -26,06% szczegóły funduszu
* 30 czerwca 2016 – 31 lipca 2016, ** 31 lipca 2015 – 31 lipca 2016 Nota prawna Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.06.2016r. do 31.07.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.06.2016r. do 31.07.2016r Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu. Informacje dotyczące treści. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Informacje dotyczące ryzyka. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.     Sprawdź wyniki – fundusze inwestycyjne BlackRock

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,