EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2015 – liderzy wzrostów

Ostatni miesiąc, jak to często bywa w okresie letnim, nie wskazał konkretnego kierunku, w którym podążają rynki. Dane makroekonomiczne w dalszym ciągu przedstawiają mieszany obraz i o ile ich odbiór jest raczej pozytywny, to nie ma mowy o euforii. Niektóre gospodarki wyglądają dobrze, na przykład amerykańska i brytyjska, ale mamy też miejsca, gdzie wzrost jest mniej imponujący. W minionym miesiącu mieliśmy duże odpływy z rynków wschodzących, które spowodowały relatywnie duże wahania. Na wszystko nałożyła się giełda chińska, która stała się rynkiem niejako odgórnie sterowanym. Obostrzenia i regulacje, z którym mamy do czynienia w Państwie Środka wywołują wątpliwości, czy inwestorzy mają tam jeszcze do czynienia z wolnym rynkiem.

Polskie fundusze inwestycyjne

W Polsce w dalszym ciągu mamy dobre dane i ostatni miesiąc w wykonaniu funduszy akcyjnych skupiających się na średnich i mniejszych spółkach był całkiem dobry. Zajęły one bowiem trzy miejsca w naszym TOP 5. W najlepszej piątce znalazło się również miejsce dla dwóch nieszablonowych rozwiązań, to znaczy funduszy korzystających z tzw. short’ów, czyli z założenia nietracących na wartości w okresie rynkowych spadków.
Fundusze inwestycyjne polskich TFI Stopa zwrotu lipiec 2015* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) +5,44% +17,35%
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) +5,37% +12,24%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) +4,39% +25,42%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) +3,99% +15,58%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) +3,71% +16,66%
*30 czerwca 2015 – 31 lipca 2015, **31 lipca 2014 – 31 lipca 2015

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Wśród funduszy zagranicznych dominują rozwiązania rynków rozwiniętych, Stanów Zjednoczonych i Europy. To nie dziwi. Inwestorzy, przestraszeni wydarzeniami w Chinach, największym rynku wchodzącym, ponownie pomaszerowali utartymi ścieżkami. Najlepiej zachowały się europejskie spółki wzrostowe i fundusz akcji amerykańskich inwestujący odważnie, wyszukujący okazji w najatrakcyjniejszych sektorach.
Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFI Stopa zwrotu lipiec 2015* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) +6,35% +28,38%
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +5,43% +45,22%
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (EUR) +4,94% +41,63%
Schroder ISF European Equity Alpha A (Acc) (EUR) +4,89% +19,46%
BlackRock GF US Growth A2 (EUR) +4,88% +42,07%
*30 czerwca 2015 – 31 lipca 2015, **31 lipca 2014 – 31 lipca 2015

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nota prawna Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.05.2015r. do 30.06.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.05.2015r. do 30.06.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu. Informacje dotyczące treści. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Informacje dotyczące ryzyka. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.  

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,