EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

F-Trust - ranking funduszyOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Kwiecień 2017 bezsprzecznie stał pod znakiem rynków europejskich. Napływające dane makro dotyczące PKB oraz wskazania PMI potwierdzają, że to europejska gospodarka dostała wiatru w żagle i staje się motorem wzrostu. Towarzyszące ryzyka polityczne związane z wyborami zdają się być pod kontrolą dzięki czemu w ślad za dobrymi danymi idą również indeksy giełdowe. Umacniają się waluty krajów wschodzących oraz EUR względem dolara. Jak widać w rankingu dobre nastroje dotarły również na rynek turecki, na którym ryzyko polityczne od dłuższego czasu skutecznie studziło zapędy inwestorów, czego efekty dalej widoczne są w wynikach o dłuższym horyzoncie. Wśród polskich funduszy ponownie na pierwszym miejscu znalazł się fundusz, który dzięki swoje konstrukcji daje podwojoną ekspozycją na polski WIG20, a ten od początku roku urósł już o ponad 20%.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu kwiecień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +14.15% +52.51% szczegóły funduszu
Quercus Turcja +7.51% -5.59% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat.A +7.13% +31.11% szczegóły funduszu
Caspar Akcji Tureckich A +6.36% -6.02% szczegóły funduszu
UniAkcje: Turcja +6.36% -9.70% szczegóły funduszu

*28 marca 2017 – 28 kwietnia 2017, **28 kwietnia 2016 – 28 kwietnia 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu kwiecień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Franklin European Small Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR) +6.95% +8.81% szczegóły funduszu
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) +6.65% +15.75% szczegóły funduszu
BlackRock GF Continental European Flexible Fund A2 (Acc) (USD) +6.20% +11.92% szczegóły funduszu
BlackRock GF European Special Situations Fund A2 (Acc) (USD) +6.18% +8.56% szczegóły funduszu
BlackRock GF United Kingdom Fund A2 (Acc) (USD) +6.03% +6.86% szczegóły funduszu

*28 marca 2017 – 28 kwietnia 2017, **28 kwietnia 2016 – 28 kwietnia 2017

ZOBACZ TAKŻE:

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.03.2017r. do 28.04.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.03.2017r. do 28.04.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.