EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Obligacje – sposób na zysk w obecnych czasach – Bogusław Stefaniak, Mariusz Zaród – Ipopema TFI

Maj był drugim miesiącem z rzędu, w którym, pomimo dobrej sytuacji gospodarczej i decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stopy referencyjnej na poziomie 1,5%, tracili posiadacze polskich obligacji skarbowych. Rentowność 10-letniej obligacji wzrosła z 3,07% do 3,11%, 5-letniej z 2,35% do 2,43%, a dwulatki z 1,60% do poziomu 1,67%. Pierwsza część miesiąca nie zapowiadała spadku cen, co więcej i posiadacze jednostek funduszy dłużnych byli zadowoleni z zysków jakie osiągnęli. Od połowy miesiąca nastąpiła jednak wyprzedaż polskiego długu. Przyczyną była zapowiedź podwyżek stóp w USA oraz uzasadnienie negatywnej perspektywy dla Polski przez agencję Moody’s.

Powodów do optymizmu nie było także w USA, gdzie rentowność 10-latek wzrosła z 1,83% do 1,86%. Wspomniany wzrost ma związek z zapowiedziami zaostrzenia polityki monetarnej przez FED już w miesiącach letnich – większość analityków stawia na podwyżkę w lipcu. Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego nastroje były zgoła odmienne. Łagodna polityka Europejskiego Banku Centralnego skłoniła inwestorów do kupowania nie tylko niemieckich czy francuskich papierów dłużnych, ale również obligacji z krajów południa Europy. Rentowność dziesięcioletnich niemieckich Bundów spadła o 13 punktów bazowych do poziomu 0,14%. W podobnej skali zyskiwali posiadacze obligacji hiszpańskich czy włoskich.

Chociaż w minionym miesiącu benchmark EFFAS Poland >1 do którego porównuje się większość funduszy dłużnych na naszym rynku spadł o 0,05%, to zespół zarządzający aktywami funduszy dłużnych IPOPEMA SFIO wypracował dodatnie stopy zwrotu: subfundusz IPOPEMA Dłużny zyskał 0,29%, a IPOPEMA Obligacji 0,18%. Od początku roku wspomniane fundusze zarobiły odpowiednio: +2,34%, i + 1,82%, co pozwoliło im na zajęcie pierwszego i czwartego miejsca w swoich grupach porównawczych (za Analizy Online SA).

Na dobry wynik funduszy dłużnych IPOPEMA SFIO wpłynęły inwestycje w polskie obligacje skarbowe, zwłaszcza te o długim terminie do wykupu, które mocno zyskiwały w pierwszych 2 tygodniach maja. Pozytywny efekt dały też inwestycje w instrumenty zagraniczne. Wraz ze wzrostem cen zarządzający zredukowali pozycje na długim końcu krzywej dochodowości, żeby pod koniec miesiąca, po przecenie, ponownie zwiększyć zaangażowanie w 5-10 latki. Dodatnią stopę zwrotu przyniosły też dłużne papiery wartościowe węgierskie w USD oraz rumuńskie w EUR.

Oferta funduszy dłużnych z parasola IPOPEMA SFIO jest zróżnicowana. IPOPEMA Dłużny, to fundusz obligacji skarbowych – inwestuje tylko w skarbówki, natomiast polityka funduszu IPOPEMA Obligacji ma charakter bardziej uniwersalny – to fundusz bez benchmarku, absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje zarówno w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, jak i obligacje korporacyjne oraz w depozyty. Przedmiotem inwestycji obydwu funduszy mogą być papiery nominowane w PLN, USD oraz EUR, przy czym ryzyko walutowe tych lokat jest w pełni zabezpieczone. Nabywcy jednostek subfunduszu IPOPEMA Dłużny, to inwestorzy ostrożni, z awersją do ryzyka niewypłacalności emitentów, akceptujący czasowe wahania ceny jednostki spowodowane m.in. wrażliwością obligacji na inflację i decyzje Rady Polityki Pieniężnej – czas trwania obligacji do wykupu w tym portfelu waha się od 3,5 do 6 lat. Inwestorzy oczekujący powtarzalnych stóp zwrotu powyżej stawek depozytów bankowych niezależnie od sytuacji na rynku powinni zainteresować się ofertą funduszu IPOPEMA Obligacji, który poszukuje dodatkowych stóp zwrotu w ofercie obligacji korporacyjnych, głównie z ratingiem na poziomie inwestycyjnym.

W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego wzrostu cen obligacji, w związku z bardzo łagodną polityką pieniężną prowadzoną przez EBC. Relatywnie wysokie rentowności, przy bardzo dobrych fundamentach polskiej gospodarki wraz z wysokim zaspokojeniem potrzeb pożyczkowych przez Ministerstwo Finansów, powinny przyciągnąć zagraniczny kapitał i pozwolić posiadaczom obligacji cieszyć się wzrostami.

Ipopema TFI wykresy

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Ipopema TFI.

FUNDUSZE IPOPEMA TFI W OFERCIE F-TRUST:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Ipopema Aktywnej Selekcji A Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -1.56%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Aktywnej Selekcji B Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -1.59%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Dłużny A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.62%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Dłużny B Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.64%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Emerytura Plus A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -1.11%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Emerytura Plus B Mieszane 4 Uniwersalny Polska -1.15%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema FIO m-INDEKS Kat. A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +4.95%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema FIO m-INDEKS Kat. B Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +4.9%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Globalnych Megatrendów A Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny 0%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Globalnych Megatrendów B Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +0.01%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Konserwatywny A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.88%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Konserwatywny B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.91%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Obligacji A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -3.18%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Obligacji B Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -3.2%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Obligacji Korporacyjnych A Dłużne 2 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.4%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Obligacji korporacyjnych B Dłużne 2 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.41%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Portfel Polskich Funduszy A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.18%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.18%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema SFIO Akcji Kat. A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +1.62%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema SFIO Akcji Kat. B Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +1.64%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -4.4%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -4.4%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Short Equity A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -4.4%
2021-10-14
Szczegóły
Ipopema Short Equity B Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -4.4%
2021-10-14
Szczegóły