EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe marzec 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – MARZEC 2020

W poprzednim miesiącu, gdy epidemia koronawirusa się dopiero zaczynała, pisałem o dwóch skrajnych scenariuszach. Jak już wiemy, ten pozytywny się niestety nie zmaterializował i wkraczamy w scenariusz recesyjny. Prognozy obarczone są obecnie dużym błędem, ale ich znakomita cześć sugeruje zjazd w drugim kwartale tego roku znacznie poniżej dołka po poprzednim kryzysie z 2009 roku, a roczny spadek będzie większy nawet od wielkiego kryzysu z lat trzydziestych. Prognoza przedstawiona przez Schroders sugeruje globalny spadek dynamiki PKB do -3,1% rok do roku, ale warto zaznaczyć, że poszczególne gospodarki spadną jeszcze bardziej, np. prognoza dla Niemiec sięga aż -6.5%.

Bardziej pocieszające są estymacje na kolejny rok, gdzie spodziewane jest ożywienie gospodarcze w ogromnej skali. Rynki akcyjne obecnie dyskontują tegoroczne spowolnienie i na dzień 23 marca 2020 roku amerykański S&P500 spadł o 35%. Banki centralne zalewają rynki nowymi środkami, dostarczają płynności i zapowiadają skup coraz szerszej palety instrumentów. Rządy w tym czasie ogłaszają pakiety ratunkowe dla swoich gospodarek. Reakcje na te skumulowane i nieszablonowe działania są dosyć umiarkowane, bo póki co liczba dziennych nowych przypadków zakażenia stale rośnie (dane z 23 marca – 41,5 tys. nowych zakażeń).

W tym miesiącu ponownie zmniejszamy udział funduszy akcyjnych, a po stronie dłużnej trzymamy się tych opartych o krótkoterminowe obligacje skarbowe. Naszym zdaniem, aby myśleć o powiększaniu pozycji funduszy akcyjnych musielibyśmy najpierw zobaczyć spadek liczby nowych zakażeń i pierwsze sygnały powrotu ludzi do normalnego funkcjonowania.

PORTFELE DORADZANE – MARZEC 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Ryzyko, którego obecnie chcemy się wystrzegać, to ryzyko długu korporacyjnego. Dokonujemy zmian, które koncentrują się na przebudowaniu portfela w kierunku funduszy dłużnych skarbowych.

Zrównoważony

Komentarz:

Ograniczenie pozycji funduszy akcyjnych z ubiegłego miesiąca sprowadziło ich udział do dolnych widełek dla tego profilu ryzyka. Obecnie dokonujemy istotnych zmian po stronie dłużnej, gdzie w obawie o kondycję firm i ich możliwości obsługi zadłużenia, redukujemy fundusze z dużym komponentem długu korporacyjnego i przesuwamy do funduszy opartych o dług skarbowy krótkoterminowy.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:
Schłodzenie w poprzednim miesiącu okazało się słusznym kierunkiem, ale o nieco zbyt małym zakresie. Zdecydowanie na minus zachował się fundusz typu multi-asset, którego obecnie usuwamy, a uzyskane środki przesuwamy do pozostałych pozycji, w szczególności dłużnych. Po stronie dłużnej ograniczamy ryzyko długu korporacyjnego i lokujemy środki do funduszy dłużnych skarbowych krótkoterminowych.

Agresywny

Komentarz:

Schodzimy do minimalnego udziału funduszy akcyjnych, czyli do 70%. Portfel dosyć mocno skoncentrowany na pozycjach opartych o spółki wzrostowe i rynki globalne rozwinięte, a uzupełniony o pozycję na azjatyckich rynkach wschodzących.

Portfel Specjalistyczny – marzec 2020

Zmniejszamy udział funduszy stricte akcyjnych do poziomu ok. 35%, portfel poza funduszami dłużnymi opartymi o obligacje skarbowe uzupełniają fundusze mieszane. Nową pozycją jest Skarbiec Market Neutral, który dzięki swojej konstrukcji skutecznie neutralizuje mocne spadki indeksów. Fundusz oparty o spółki wydobywcze z tych przemysłowych zmieniamy na taki, który koncentruje się na wydobyciu złota. Po stronie funduszy akcyjnych stawiamy z jednej strony na wschodzącą Azję, która powinna jako pierwsza dźwignąć się z koronawirusowego zamrożenia, a z drugiej na spółki wzrostowe.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.