EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe lipiec 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – LIPIEC 2020

Coraz więcej pozytywnych sygnałów z gospodarek pokazuje, że giełdowe odbicie miało swoje uzasadnienie. Motorami indeksów są spółki technologiczne i medyczne, które korzystają na zmianach zachowań konsumenckich i cyfryzacji wszelkich usług i procesów. Gdzieś za tymi gwiazdami obecnej hossy są spółki z branży turystycznej, czy tzw. starej ekonomii, gdzie niestety tak różowo już nie jest.

Rosnąca liczba zakażeń, a przede wszystkim cały czas rosnąca dynamika nowych przypadków COVID-19 będzie raczej wspierała tę rozbieżność na rynkach. Jedyną pozytywną informacją medyczną jest niższa stopa umieralności, co prawdopodobnie powoduje, że obywatele łatwiej rezygnują z reżimu sanitarnego. Postępujące ożywienie gospodarcze i tym samym dobre nastroje na rynkach mogą naprzemiennie ulegać spływającym pozytywnym i negatywnym informacjom, co może skutkować większą zmiennością. Z tych pozytywnych danych, poza informacjami makro, mogą być informacje o postępach w pracach nad szczepionkami czy lekarstwami, a z negatywnych newsów możemy na pewno możemy się spodziewać wiadomości płynące z politycznego i gospodarczego konfliktu na linii USA-Chiny. Z tą świadomością przeważamy się w naszej alokacji w kierunku akcji, z naciskiem na rynki europejskie oraz wschodzącą Azję. Słabnący wyraźnie dolar powinien wspierać zarówno akcje i obligacje z rynków wschodzących, jak i surowce (miedź i złoto).

Poniżej prezentujemy nasze szczegółowe preferencje dotyczące alokacji w poszczególne klasy aktywów, uwzględniające także podział geograficzny:


PORTFELE DORADZANE – LIPIEC 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel zyskał w ostatnim miesiącu 0,68%. Najwięcej dodał fundusz Caspar Stabilny oraz dodany przed miesiącem Allianz PIMCO Global Bond. Robimy kolejny krok i kosztem funduszu dłużnego krótkoterminowego otwieramy pozycję w funduszu mieszanym Skarbiec III Filar. Otrzymujemy tym samym minimalny udział funduszy dłużnych na poziomie 75%. Resztę stanowią fundusze mieszane.

Zrównoważony

Komentarz:

Portfel zyskał 1,62% w ostatnim miesiącu. Wszystkie pozycje pozytywnie wpłynęły na wynik. Największy udział miał Caspar Globalny. Portfel jest naszym zdaniem właściwie spozycjonowany. Nieznaczne przeważamy fundusze dłużne, które są uzupełnione funduszem akcyjnym, mieszanym i absolutnej stopy zwrotu.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:
Wynik ponad 4% w ostatnim miesiącu zawdzięczamy przede wszystkim funduszowi Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz funduszowi z rynku europejskiego, do którego wróciliśmy w ostatnim miesiącu (AXA Selective Equity). Portfel jest mocno zdywersyfikowany. Obecna struktura nam odpowiada, więc w tym miesiącu nie dokonujemy żadnych zmian.

Agresywny

Komentarz:

Portfel zyskał 5,71% w ostatnim miesiącu i już ponad 13% od początku roku. Fundusze akcyjne stanowią ponad 70%, a największe pozycje to Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Caspar Globalny. Zmniejszamy nieco ekspozycję na spółki wzrostowe i kierujemy część kapitału do Skarbiec Value. Tak spozycjonowany portfel powinien dobrze zachować się w następnych miesiącach.

Portfel Specjalistyczny – lipiec 2020

Portfel specjalistyczny dobił do 100% zwrotu od początku powstania we wrześniu 2013 roku. Ostatni miesiąc dołożył znakomite 6,70%. Wszystkie pozycje pozytywnie dołożyły się do wyniku, a największy udział miał fundusz spółek wydobywczych metali szlachetnych (Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN)). Realizujemy część zysku i zmniejszamy pozycję w Skarbcu Spółek Wzrostowych. Obserwując słabnącego dolara, a także dynamiczny wzrost cen miedzi decydujemy się na otwarcie niewielkiej pozycji na spółkach wydobywczych (BGF World Mining A2 Acc PLN (H) (PLN). Delikatnie zmniejszamy udział funduszy dłużnych na rzecz powiększenia pozycji na rynku europejskim (Caspar Akcji Europejskich).

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.