EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe grudzień 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – GRUDZIEŃ 2020

Kolejny udany miesiąc na rynkach. O sile obecnych tendencji świadczą m.in. reakcje rynków na złe wiadomości. Informacje o nowej, bardziej zaraźliwej mutacji koronawirusa spowodowały jedynie jednodniowe spadki i rynek szybko wrócił na wcześniejsze poziomy.

Dużo się mówi o możliwych rotacjach kapitału, które póki co są na wczesnym etapie, ale wśród nich na pewno są i te, które zagoszczą na stałe. Naszym zdaniem, jedną z nich jest odpływ kapitału z obligacji skarbowych oraz dalsza słabość amerykańskiej waluty. Efektem tego powinno być dobre zachowanie się rynków akcji, z naciskiem na to, że relatywnie lepiej powinny zachowywać się rynki wschodzące i rynki rozwinięte (Europa, Japonia) względem rynku amerykańskiego. Sygnałów potwierdzających trwające ożywienie jest bardzo dużo, a główna jego część dopiero przed nami. Powodów do korekt też na pewno nie zabraknie, warto pamiętać, że szczyt zachorowań na grypę przypada na przełom stycznia oraz lutego i wtedy też możemy spodziewać się trzeciej i największej fali zakażeń COVID-19. Za każdym razem, gdy piszemy o zwiększaniu zaangażowania po stronie funduszy akcyjnych, zaznaczmy jednak, że trzeba się przygotować na zwiększone wahania wartości swoich pozycji.

relative equity market performance

Poniżej prezentujemy nasze szczegółowe preferencje dotyczące alokacji w poszczególne klasy aktywów, uwzględniające także podział geograficzny:


PORTFELE DORADZANE – GRUDZIEŃ 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel wyraźnie zyskał w ostatnich tygodniach. Część funduszy mieszanych i akcyjnych nieco przekroczyła swój próg procentowy. W tym miesiącu realizujemy zyski na Allianz Pimco Income i uzyskaną kwotę kierujemy do Allianz Obligacji Inflacyjnych oraz Skarbiec Konserwatywny. Zamykamy pozycję również na AXA Subfundusz Obligacji i kierujemy kwotę do funduszy uniwersalnych. Drobne zmiany też po stronie akcyjnej, gdzie Skarbiec Value zamieniamy na Skarbiec Nowej Generacji.

Zrównoważony

Komentarz:

Portfel zyskał ponad 2% w ostatnich tygodniach. Zmiana z ostatniego miesiąca na Caspar Globalny bardzo pozytywnie dołożyła się do wyniku. W tym miesiącu bez większych zmian. Doważamy jedynie część akcyjną w pobliże maksymalnego udziału 50%.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Wzrost niemalże o 6% w ciągu miesiąca daje powody do zadowolenia. Zatem w tym miesiącu jedynie drobna zmiana po stronie dłużnej. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych zamieniamy na Allianz Obligacji Inflacyjnych

Agresywny

Komentarz:

Zmiany z ubiegłego miesiąca okazały się niezwykle udane, oba fundusze zrobiły ponad 6%, a cały portfel ponad 7,50%. Portfel zbilansowany między rynkami rozwiniętymi i wschodzącymi. Mamy jeszcze 12% zapasu w postaci pozycji w Skarbcu Konserwatywnym Plus, które wykorzystamy na zwiększenie ekspozycji po stronie akcyjnej, gdy pojawi się jakaś większa korekta.

Portfel Specjalistyczny – grudzień 2020

W tym miesiącu realizujemy zyski z pozycji na rynku chińskim i przenosimy środki do funduszu rynków wschodzących o szerszym składzie. Rezygnujemy tym samym z pozycji dolarowej i wybieramy jednostkę zabezpieczoną w polskim złotym. Zamykamy również pozycje na polskich obligacjach skarbowych i uzyskaną kwotę kierujemy do funduszu opartego o obligacje powiązane z inflacją. Żegnamy się z funduszem opartym o spółki wydobywcze złota i realizujemy ponad 60-procentowy zysk, ale uzyskaną kwotę kierujemy do funduszu opartego również o spółki wydobywcze rud metali. Udział spółek związanych ze złotem wynosi tam ok. 30%, zatem zachowujemy ekspozycję na tą klasę aktywów.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.