EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe czerwiec 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – CZERWIEC 2020

Oswojenie z wirusem postępuje. Dynamika zakażeń przyspieszyła, ale to nie przeszkadza postępującemu otwieraniu gospodarek i poprawie nastrojów. Wskaźniki PMI wyraźnie nabierają kształtu litery V, pytanie czy wzrost gospodarczy wyrysuje podobny schemat. Na taki scenariusz wskazują indeksy giełdowe, ale też np. notowania miedzi.

Sygnałów zachęcających do lepszego spojrzenia na rynki, nieco w kontrze do liczby chorych, jest coraz więcej. Świadomi ryzyk, które przecież pozostają (rosnąca liczba zakażonych i możliwe kolejne restrykcje, ryzyka polityczne), wskazaliśmy w naszym Barometrze F-Trust wejście w fazę dezinflacyjnego ożywienia, a co za tym idzie zmieniliśmy nastawienie do funduszy akcyjnych i alokacji w portfelach. Doważamy fundusze o wyższym poziomie ryzyka, a ewentualne korekty rynkowe widzimy jako okazje do kolejnych ruchów w tym kierunku. Po stronie funduszy akcyjnych jako uzupełnienie dla amerykańskich spółek technologicznych widzimy ich odpowiedniki w Azji, a także sektor energetyczny z jego odnawialną częścią. Chcemy też być obecni w Europie, licząc na skuteczność tutejszych pakietów stymulacyjnych. Po stronie dłużnej rentowności jesteśmy zmuszeni szukać głównie wśród długu korporacyjnego o możliwie wysokiej jakości.

Poniżej prezentujemy nasze szczegółowe preferencje dotyczące alokacji w poszczególne klasy aktywów, uwzględniające także podział geograficzny:


PORTFELE DORADZANE – CZERWIEC 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Ostatni miesiąc to niewielka strata -0,56% wynikająca w dużej mierze z umocnienia się złotówki. W poszukiwaniu rentowności zmieniamy NN Konserwatywny na Allianz Pimco Global Bond oraz fundusz obligacji azjatyckich w Euro na AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych, nieco wystawiając się w ten sposób na ryzyko kredytowe. Liczymy, że działania amerykańskiego banku centralnego skutecznie to ryzyko ograniczą.

Zrównoważony

Komentarz:

Portfel zanotował delikatną stratę w ostatnim miesiącu o -0,29%. W poszukiwaniu wyższych rentowności zamykamy pozycję NN Konserwatywny i uzyskane środki dzielimy na Skarbiec III Filar oraz Generali Oszczędnościowy. Wychodzimy również z pozycji w obligacjach azjatyckich w euro i lokujemy środki do AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:
Wynik za ostatni miesiąc to 1,37%, co było zasługą przede wszystkim Skarbca Spółek Wzrostowych. W tym miesiącu zwiększamy udział funduszy akcji i otwieramy pozycję w Azji (Esaliens Akcji Azjatyckich) oraz w Europie (AXA Selective Equity). Po stronie dłużnej zamykamy pozycję w obligacjach azjatyckich w euro i przechodzimy do korporacyjnego długu w USA (AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych).

Agresywny

Komentarz:

Portfel odrobił całość strat i w ostatnim miesiącu dołożył 2,9% dzięki Skarbcowi Spółek Wzrostowych. W tym miesiącu zmieniamy po stronie dłużnej NN Konserwatywny na Skarbiec Konserwatywny Plus. Zamykamy pozycję Caspar Stabilny i w jego miejsce wstawiamy fundusz akcji europejskich AXA Selective Equity. Zmniejszamy nieco funduszu market neutral i otwieramy pozycję na akcjach azjatyckich (Esaliens Akcji Azjatyckich).

Portfel Specjalistyczny – czerwiec 2020

Jednostka portfela zyskała 1,35% w skali miesiąca i 2,33% od początku roku. Zamykamy Caspar Stabilny i otwieramy się na rynek chiński po stronie akcji (Schroder ISF Greater China A1 USD) oraz globalnych obligacji korporacyjnych (Black Rock GF Global High Yield Bond A2 USD). Zamykamy oba fundusze o strategii market neutral i w ich miejsce stawiamy na spółki europejskie (Caspar Akcji Europejskich) oraz odnawialną energię ( Schroder ISF Global Transition Energy A (Acc) hdg EUR ). W efekcie uzyskujemy strukturę 60/40 na rzecz funduszy akcyjnych.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.