OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusze absolutnej stopy zwrotu cały czas atrakcyjne dla inwestorów – Jarosław Jamka Ipopema TFI

Obserwując zachowanie różnych klas aktywów w ostatnim czasie inwestorzy nie mogą narzekać zarówno jeżeli chodzi o stopy zwrotu, jak i niższą zmienność. Ostatnim zdarzeniem, które można by zaliczyć do kategorii większego ryzyka było referendum w sprawie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. 24 czerwca br., po znanym już wyniku referendum, w Polsce spadły zarówno obligacje jak i akcje. O ile w przypadku obligacji spadki trwały dosłownie jeden dzień, to akcje (indeks WIG) potrzebowały już około 1 miesiąca na odrobienie start. Akcje amerykańskie (indeks S&P500) powróciły do poziomów sprzed referendum już po około 2 tygodniach i na tym się nie skończyło – od paru tygodni co kilka dni biją nowe rekordy najwyższego w historii poziomu indeksu S&P500 (wykres W1).

Zaraz po Brexicie banki centralne zdecydowanie zapewniły rynki, że zrobią wszystko żeby ratować sytuację, co jednocześnie trafiło na podatny grunt dostępnej globalnie płynności i spowodowało całkiem spore wzrosty zarówno na akcjach, jak i obligacjach. Globalna płynność (definiowana jako suma dodruku pieniądza przez główne banki centralne i salda zmian rezerw walutowych krajów emerging markets) w czerwcu była już na poziomie najwyższym od 3 lat. Przy ciągle dużym dodruku pieniądza przez ECB i Bank of Japan, kluczem do tak dużego wzrostu globalnej płynności okazały się rezerwy walutowe krajów emerging markets, a de facto zatrzymanie ich spadku, które miało miejsce już w marcu i kwietniu br.

Ten obraz wysokiej globalnej płynności może zostać zaburzony przez powrót FED-u do podwyżek stóp procentowych. Czy do tego dojdzie, to już inna kwestia, ale zakładając przyspieszenie gospodarki USA w drugim półroczu 2016 (PKB w Q3 ma szansę wzrosnąć ponad 3%, dla porównania w Q2 było to jedynie 1,2%), wybory w USA (w grudniu br. będzie już po wyborach), oraz że rynki nie zrobią istotnej korekty w dół, wtedy FED mógłby się odważyć na podwyżkę w grudniu br., albo w Q1 w 2017 roku. Oczywiście sama „gra” rynków na taki scenariusz może spowodować wzrost dolara już wcześniej, a to z pewnością mogłoby spowodować presję na dalszy spadek rezerw walutowych krajów emerging markets (głównie Chin, które posiadają około 30% wszystkich rezerw), spadek globalnej płynności i w konsekwencji korektę na rynkach akcji i obligacji. W tym ogólnym kontekście korekta na rynkach w następnych 2-3 kwartałach może okazać się jednym z możliwych scenariuszy.

W takich czasach szczególnie polecamy nasze fundusze dłużne oraz fundusze absolutnej stopy zwrotu, które mogą inwestować w akcje.

Oferta funduszy dłużnych IPOPEMA jest zróżnicowana. IPOPEMA Dłużny (+4,48% od początku 2016 roku do 24.08.2016), to fundusz benchmarkowy obligacji skarbowych. Polityka funduszu IPOPEMA Obligacji (+2,87% od początku 2016 roku do 24.08.2016) ma charakter bardziej uniwersalny – to fundusz bez benchmarku, absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje zarówno w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, jak i obligacje korporacyjne oraz w depozyty. Nabywcy jednostek subfunduszu IPOPEMA Dłużny, to inwestorzy ostrożni, z awersją do ryzyka niewypłacalności emitentów, akceptujący czasowe wahania ceny jednostki. Inwestorzy oczekujący powtarzalnych stóp zwrotu powyżej stawek depozytów bankowych niezależnie od sytuacji na rynku powinni zainteresować się ofertą funduszu IPOPEMA Obligacji, który poszukuje dodatkowych stóp zwrotu w ofercie obligacji korporacyjnych, głównie z ratingiem na poziomie inwestycyjnym.

Z funduszy akcyjnych absolutnej stopy zwrotu oferujemy IPOPEMA Opportunity FIZ (+3,25% od początku 2016 roku do 29.07.2016), oraz IPOPEMA Makro Alokacji (+1,05% od początku 2016 roku do 24.08.2016). Oba fundusze są zarządzane w formule absolutnej stopy zwrotu, przy czym w funduszu IPOPEMA Makro Alokacji poziom akcji nie może przekroczyć 40%, natomiast fundusz IPOPEMA Opportunity FIZ w wybranych momentach czasu (głównie po większych spadkach cen akcji) może mieć nawet do 100% ulokowane w akcjach. Celem obu funduszy jest dostarczanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynku.

ipopema absolutnej stopy zwrotuWykres 1. Zmiany wybranych indeksów akcji i obligacji od Brexitu (23.06.2016 = 0%).

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Ipopema TFI.

Nota prawna: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000278264, NIP 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.