OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Cieszymy się z dobrych rentowności // raport F-Trust czerwiec 2023

Cieszymy się z dobrych rentowności // raport F-Trust czerwiec 2023

Obligacje okazały się od pewnego czasu dobrą inwestycją. Po solidnej burzy, gdy wycena długu dopasowała się do stóp procentowych, a te lepiej odzwierciedlały panującą inflację, dług stał się dobrą przystanią dla kapitału. Rentowności dostarczane przez dług oraz drobne zwyżki na cenach tego długu uspokoiły inwestorów strapionych korektami. Ale rynki nie stoją w miejscu. Popatrzmy na co dzisiaj zwracają uwagę analitycy i zarządzający.

W poszukiwaniu dobrych inwestycji patrzą jaki cash flow generują spółki, to znaczy ile płynności finansowych spółki są w stanie wytworzyć w swojej działalności. Dzięki tej informacji wiemy jak spółka sobie radzi w biznesie i jego finansowaniu. Czy wytwarza dość środków, aby prowadzić bieżącą działalność, inwestować i jeszcze dzielić się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Tutaj docieramy do sedna, bo jako akcjonariusze chcemy otrzymywać od naszych spółek jakieś korzyści. Wzrosty cen akcji to jedna z możliwości, ale wypłacane dywidendy też są mile widziane. Szczególnie w okresie zawirowań rynkowych. Dywidendy, podobnie jak kupony z obligacji są bardzo atrakcyjne dla inwestorów, którzy potrzebują regularnego dopływu gotówki. Na nowe inwestycje albo po prostu na pokrycie kosztów życia. Czasami możemy poczekać i dać spółce więcej czasu na rozwinięcie biznesu, bo mocno rosnąca spółka potrzebuje kapitału i gdy rentowność biznesu jest wysoka, to warto w ten biznes inwestować wszelkie środki. Ale są też takie lata, gdy spółki wytwarzają bardzo duże zyski i nie mają potrzeb inwestycyjnych. Wówczas powinny dzielić się tymi zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Może się to dziać w dwojaki sposób: albo poprzez skup akcji spółki tym sposobem windując cenę, albo płacąc dywidendy. Dzisiaj zyskują na znaczeniu akcje dywidendowe, czyli płacące solidne dywidendy.

W okresie, gdy mamy wątpliwości, w którą stronę pójdzie gospodarka, czy będzie spowolnienie, a może nawet recesja, akcje wypłacające dywidendę są mocno poszukiwane. Dywidendy w przeciwieństwie do kuponów są co roku ogłaszane przez spółkę. Na ogół mamy dużą stabilność wypłacanych dywidend, tzn. nie ma dużych wahań w poziomie gotówki, którą spółka płaci akcjonariuszom. Najczęściej mamy dobre wiadomości, dywidendy rosną. Wówczas rosną także ceny akcji dostosowując poziom rentowności do poziomów rynkowych. Rentowność cash flow i rentowność dywidendowa na ogół idą w parze. Zauważamy, że w USA rentowności dywidendowe są często niższe niż w Europie czy innych regionach. Poza USA akcjonariusze kładą większy nacisk na zwrot gotówki, jest to dla nich świadectwo dobrej inwestycji. Są spółki, które co roku zwiększają wypłatę dywidendy. To dobrze świadczy o spółce i jej możliwościach finansowych. Dużymi płatnikami dywidend są na przykład spółki telekomunikacyjne, naftowe, farmaceutyczne, producenci dóbr konsumpcyjnych, itd. Stany Zjednoczone stanowią 69% w światowym indeksie akcji MSCI, tymczasem gdy porównujemy spółki z dobrymi rentownościami dywidendowymi (3 do 6%), to w USA jest prawie pięć razy mniej takich spółek niż w pozostałych rozwiniętych krajach.

W okresie niskich stóp procentowych i niskich rentowności dłużnych nie zwracano uwagi na rentowności dywidendowe. Dywidendy były znikomą częścią dochodów giełdowych, to zwyżki cen akcji stanowiły zasadniczą część wyników inwestycyjnych. Obecnie sytuacja się zmieniła. W przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy kwota wypłaconych dywidend urosła prawie 9% w porównaniu z poprzednim okresem. Kwota płaconych rocznych dywidend to 2 biliony dolarów. To prawie jakbyśmy podarowali akcjonariuszom gotówkę ze sprzedaży całego Microsoft. To jest niezwykła siła nabywcza. Kiedy mówimy o gotówce, to należy sprawdzać jakość dłużników. Wiadomo, że w trudniejszych czasach jest więcej bankructw. Z tego powodu tak duże znaczenie miały cash flow i jego rentowności w poszczególnych spółkach, a także solidności tworzenia tych przepływów. Do dobrych branż należą firmy farmaceutyczne, użyteczności publicznej, producentów energii, urządzeń medycznych i kilka innych atrakcyjnych gałęzi przemysłu przetwórczego.

Rynki finansowe powoli się uspokajają i wskaźnik zmienności spadł do bardzo umiarkowanych poziomów. Od czasu pierwszych podwyżek stóp procentowych i mocno rosnącej inflacji minęło nieco czasu. Inwestorzy dość masowo wycofywali się z akcji i długu, aby przejść na depozyty bankowe, gotówkę, krótkoterminowe obligacje skarbowe, fundusze rynku pieniężnego, itp. W obliczu niepewności i atrakcyjnych zwrotów na lokatach i gotówce takie ruchy były zrozumiałe. Te inwestycje są płynne i dają poczucie bezpieczeństwa. Ale teraz, gdy wraca jaśniejszy scenariusz może jest okazja do zamian w odwrotnym kierunku? Po okresach dużych wzrostów pozycji gotówkowych, rynki akcji, ale też i długu stały się bardziej pozytywne. Ale wzrosty, które widzieliśmy były skoncentrowane na wybranych branżach. Szeroki rynek jeszcze czeka… na powrót gotówki.

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust

Zobacz także:

Notowania funduszy

Notowania
funduszy

więcej >
Inwestuj online z pomocą Platformy Funduszy F-Trust

Platforma
Funduszy

więcej >
Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca

Raport
miesięczny

więcej >
Facebook F-Trust

Facebook

więcej >