X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (Acc) Hdg (EUR)

KUP

Wartość jednostki:
12.72 EUR
data wyceny: 2021-09-21

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.24%

Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (Acc) Hdg (EUR)

OPIS FUNDUSZU

Fundusz zasadniczo inwestuje w indeksowane wskaźnikiem inflacji obligacje rządowe denominowane w różnych walutach. Taka oportunistyczna globalna specyfika portfela pozwala Zarządzającemu portfelem na identyfikację najatrakcyjniejszych okazji i możliwości w ujęciu korygowanym ryzykiem. Zarządzający posiada swobodę inwestycji w strategie nieindeksowe, w tym obejmujące nominalne i wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw, jako środek do podwyższenia stóp zwrotu, jednak elementem nadrzędnym pozostaje zawsze realizacja celu inwestycyjnego. Fundusz jest zarządzany zgodnie z filozofią aktywnego zaangażowania oraz metodologią inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie Fidelity. Metodologia opiera się na pracy zespołu, któremu przewodzi Zarządzający portfelem, a ostatecznym celem jest wypracowanie atrakcyjnych korygowanych ryzykiem stóp zwrotu dzięki połączeniu wielu, zdywersyfikowanych pozycji inwestycyjnych otwieranych na podstawie własnych firmowych fundamentalnych analiz kredytowych, modeli ilościowych oraz rekomendacji wyspecjalizowanych traderów.Celem funduszu jest generowanie realnego zysku na atrakcyjnym poziomie i wzrostu kapitału. Realny zysk stanowi zysk po uwzględnieniu inflacji.Co najmniej 70% środków jest inwestowanych w obligacje powiązane z inflacją, obligacje zwykłe i inne papiery wartościowe emitentów na rynkach rozwiniętych i wschodzących na całym świecie. Fundusz zastosuje szereg strategii, między innymi z globalnych rynków powiązanych z inflacją, stóp procentowych i kredytów. Te strategie mogą obejmować strategie krzywej stóp zwrotu, rotacji sektorów, wyboru papieru wartościowego, zarządzanie wartością względną oraz zarządzanie czasem trwania.Fundusz może inwestować poza podstawowymi typami aktywów i może inwestować do 30% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, do 25% aktywów w obligacje zamienne oraz do 10% aktywów w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty.Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania w ramach swoich celów i zasad.Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut w przypadku inwestycji w walutach innych niż waluta transakcji. Zastosowanie zabezpieczenia skutkuje też ograniczeniem możliwych zysków z przeliczania walut.Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2008-05-29

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 3

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust