X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (MCDis) (G) (USD)

KUP

Wartość jednostki:
10.05 USD
data wyceny: 2021-09-21

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -2.52%

Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (MCDis) (G) (USD)

OPIS FUNDUSZU

Fundusz będzie dokonywać aktywnej alokacji na rzecz i między różne kategorie aktywów na podstawie ich potencjału zapewnienia dochodu i wzrostu wartości kapitału w całym portfelu. Fundusz inwestuje w różne kategorie aktywów, w tym obligacje o ratingu inwestycyjnym, obligacje wysokodochodowe i akcje. Fundusz ma wysoką swobodę taktyczną dla osiągnięcia zamierzonego celu w zakresie dochodu i wzrostu wartości kapitału. Fundusz cechuje orientacja geograficzna na region Azji i Pacyfiku. Fundusz może inwestować taktycznie w ograniczonym stopniu poza regionem.Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału i dochodu w średnim i długim terminie.Główne klasy aktywów, w które będzie inwestować fundusz, obejmują sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym obligacje spółek z obszaru Azji i Pacyfiku, wysokodochodowe obligacje spółek z obszaru Azji i Pacyfiku oraz akcje spółek z obszaru Azji i Pacyfiku.W normalnych warunkach rynkowych fundusz może inwestować do 40% swoich aktywów w obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, 75% aktywów w akcje oraz 40% aktywów w obligacje wysokodochodowe.Do 10% środków może być zainwestowanych w jednostki innych funduszy inwestycyjnych.W przypadku niekorzystnych warunków rynkowych fundusz może posiadać do 30% swoich aktywów w gotówce, instrumentach rynku pieniężnego oraz funduszach rynku pieniężnego.Ten fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w kredyty.Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty.Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania w ramach swoich celów i zasad.Zysk jest wypłacany posiadaczom tytułów uczestnictwa z dochodu brutto z inwestycji i z kapitału. Celem jednostek tego typu jest uzyskanie wyższego procenta dystrybucji niż inne typy dystrybucyjne. Wypłata nie jest stała i będzie okresowo poddawana weryfikacji w zależności od sytuacji gospodarczej i innych warunków. Taka dystrybucja może stanowić zwrot lub wycofanie części pierwotnej kwoty zainwestowanej przez posiadacza tytułów uczestnictwa lub dochodów kapitałowych. Może też skutkować zmniejszeniem wartości tytułów uczestnictwa i kapitału udostępnianego przez fundusz do celów przyszłych inwestycji.Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2016-11-22

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 5

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Azja-Pacyfik bez Japonii

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust