X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

KUP

Wartość jednostki:
240.33 PLN
data wyceny: 2020-09-25

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +1.01%

Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

OPIS FUNDUSZU

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (co najmniej 66% wartości aktywów netto Subfunduszu), w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, instrumenty dłużne emitowane przez innych emitentów, w szczSubfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek inwestuje w starannie wybrane spółki z całego świata, cechujące się średnią lub niską kapitalizacją. W portfelu znajdują się akcje firm, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju. Wiele z nich działa w najbardziej innowacyjnych sektorach dzięki czemu w największym stopniu korzystają z szybkiego wzrostu konsumpcji i udziału wysokich technologii. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Portfel w niewielkim stopniu uzupełniany jest o walory szczególnie dynamicznych firm z rynków wschodzących. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.ególności emitowane przez spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-10-14

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 6

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust