EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Analizy Online sprawdziły, które z subfunduszy dłużnych uniwersalnych najlepiej spisywały się w ostatnich latach. Zdaniem portalu, rentowność dziesięcioletnich obligacji spadła ostatnio do 3,06% i osiągnęła historyczny rekord, ale i tak hossa trwała od końca 2011 roku, a klienci funduszy dłużnych mogli liczyć nawet na dwucyfrowe wyniki. Teraz, na skutek eskalacji konfliktu na Ukrainie, sytuacja może ulec zmianie.

Zdaniem Kamila Koprowicza, autora analizy, w grupie funduszy o uniwersalnej strategii, najlepsze wyniki osiągnęły UniObligacje Aktywny (UniFundusz SFIO), KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) oraz Aviva Investors Obligacji Dynamicznych (Aviva Investors FIO).

Od 31 grudnia 2011 roku do 10 maja 2013 roku, stopa zwrotu subfunduszu UniObligacje Aktywny wyniosła 24,2%, subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamicznych 20,1%, a KBC Papierów Dłużnych 18,9%. Później, na kilka miesięcy, rentowności na rynku długu znacząco spadły, osiągając nawet poziom 3,08%, ale w następnych miesiącach sytuacja uległa poprawie i od 31 stycznia do 21 sierpnia br. znowu można było mówić o hossie.

W tym drugim okresie stopa zwrotu subfunduszu UniObligacji Aktywny wyniosła 8,9%, KBC Papierów Dłużnych 7,5%, a Aviva Investors Obligacji Dynamicznych 7,0%. W tym okresie jednak najlepiej spisywał się subfundusz Inventum Obligacji (Inventum FIO), który zanotował stopę zwrotu w wysokości 11,3%. Na czwartym miejscu, wyprzedzając Aviva Investors Obligacji Dynamicznych, znalazł się, ze stopą zwrotu 7,2%, BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO).

Większość specjalistów, oceniając koniunkturę na rynku długu, wypowiada się ostrożnie, ale niektórym zarządzającym nie brakuje optymizmu. „Sytuacja w Polsce będzie sprzyjać obniżeniu oczekiwań odnośnie wzrostu gospodarczego i inflacji. Ostatniej aukcji obligacji towarzyszył bardzo duży niezaspokojony popyt – przekonuje, cytowany przez Analizy Online, Artur Ratyński z KBC TFI. – Sytuacja fiskalna jest stabilna, a potrzeby pożyczkowe rządu na 2014 rok pokryte w 100%. Tym samym po ustabilizowaniu się sytuacji na Ukrainie, rosną szanse na dalszy wzrost cen polskich obligacji”.

Tyle tylko, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie, gdzie mamy już do czynienia z otwartą inwazją wojsk rosyjskich, mogą te nadzieje zniweczyć.

Michał Dąbrowski, współzarządzający subfunduszem Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy:

Michał Dąbrowski Ostatnie wydarzenia na Ukrainie spowodowały wzrost zainteresowania inwestorów bezpieczniejszymi aktywami, a wśród nich niemieckimi i amerykańskimi obligacjami skarbowymi. Rentowność 10-letnich obligacji osiągnęła kolejny raz najniższy poziom w historii i wyniosła poniżej 0,90% w skali roku. Sytuacja na rynku długu będzie zmienna w ślad za pojawiającymi się informacjami z Ukrainy. W przypadku utrzymania się awersji do ryzyka powinno to sprzyjać popytowi na papiery dłużne krajów uważanych za bezpieczne. Wspierane przez słabsze odczyty z gospodarki oraz niski poziom inflacji w strefie euro oczekiwania na uruchomienie w najbliższym czasie przez Europejski Bank Centralny programu łagodzenia ilościowego, powinny wspierać popyt na obligacje krajów unii walutowej. W razie dalszej eskalacji konfliktu, wyceny obligacji krajów z naszego regionu mogą być – w ślad za słabnącymi walutami – pod presją. Czynnikiem wspierającym dla polskich obligacji będą spodziewane przez rynek obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Spośród wyżej wspomnianych subfunduszy w ofercie F-Trust można znaleźć: