EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A
Jacek Warmuziński z Esaliens TFI

Jacek Warmuziński – Esaliens TFI

Takie pytania zadają nam Klienci przez cały rok. Dotyczą one zarówno inwestycji krótkoterminowych, jak i tych z dłuższym horyzontem inwestycyjnym. Od kilku lat, w szczególności w grudniu, obserwujemy wzmożone zainteresowanie Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) i Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wybór dostawcy oraz strategii inwestycyjnej jest niezwykle ważny, ponieważ od tego zależy, jakimi środkami będziemy dysponowali po przejściu na emeryturę. Na co zwrócić uwagę? Jak inwestować, aby nam się to opłacało?


Otrzymuj teksty takie jak ten na swojego maila. Bądź jak 1986 subskrybentów naszego newslettera!


Jak wybrać IKZE, a jak wybrać IKE?

Na rynku znajdziemy wiele instytucji oferujących indywidualne konta emerytalne. Jeśli popatrzymy na wysokość limitów wpłat oraz ulgi podatkowe, to te parametry wszędzie wyglądają identycznie. Warto zwrócić uwagę, czy mamy dostęp do szerokiego spektrum inwestycji (np. fundusze akcji, obligacji – krajowe i zagraniczne). Podział oszczędności między urozmaicone formy inwestowania da nam wymierne korzyści w przypadku hossy na rynkach akcji oraz relatywne zabezpieczenie w momencie, gdy wejdziemy w gorszą koniunkturę. Takie możliwości oferują zazwyczaj partnerzy mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji długoterminowych.

Jaką strategię wybrać?

Załóżmy, że wybraliśmy instytucję, której chcemy powierzyć oszczędności. Kolejnym krokiem jest wybór strategii inwestycyjnej. Kierując się statystyką, łatwo dojść do wniosku, że im mamy więcej czasu do wypłaty, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na agresywną inwestycję – np. zwiększając udział akcji w portfelu. IKE i IKZE mają charakter wpłat regularnych, dzięki czemu unikamy ryzyka wpłaty większej kwoty tuż przed korektą. Co ważne, uśredniamy ceną zakupu – to również przemawia za wyborem instrumentów cechujących się większą zmiennością oraz potencjalne lepszymi stopami zwrotu w dłuższym horyzoncie.

W jakie aktywa lokować środki?

Warto też pamiętać o tym, że zbliżając się do momentu wypłaty środków, należałoby zmniejszać udział akcji w portfelu. Uchroni nas to przed ryzykiem niespodziewanych spadków bezpośrednio przed końcem inwestycji. Warto rozważyć rozwiązanie ESALIENS TFI – tzw. Model Cyklu Życia, jeśli chcemy mieć pewność, że to zmniejszenie nastąpi w odpowiednim terminie. Model polega na tym, że na początku naszej drogi inwestycyjnej udział akcji w portfelu jest przeważający. Po przekroczeniu 45. roku życia sukcesywnie zmniejszane jest zaangażowanie w akcje na korzyść instrumentów bezpiecznych – np. obligacji. Schemat działania Modelu Cyklu Życia przedstawia poniższa tabela.

Pożądane jest też skorzystanie z usług specjalisty, który w profesjonalny sposób pomoże w wybraniu odpowiedniej strategii inwestycyjnej i zadba o to, żeby pasowała do indywidualnego profilu inwestycyjnego.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Esaliens TFI.

Lista funduszy Esaliens TFI dostępna w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Esaliens Akcji Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +0.74%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Akcji Azjatyckich Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.4%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -1.75%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.98%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -1.13%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Gold Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +7.66%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.28%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -2.34%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Małych I Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -1.94%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich Akcyjne 7 Małe i średnie spółki Stany Zjednoczone +1.76%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.61%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.55%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Okazji Rynkowych Akcyjne 7 Uniwersalny Globalny +4.56%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Senior FIO Mieszane 4 Uniwersalny Globalny -0.88%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Stabilny Mieszane 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -0.5%
2021-10-19
Szczegóły