EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Choć wydaje się, że wzrost inflacji wyhamował (w Polsce 4,4% z 4,7% w poprzednim miesiącu) to ankiety PMI, pokazujące nastroje na rynku wciąż wskazują na wysoką presję na ceny. Dotyczy to również Chin, gdzie co prawda inflacja konsumencka wciąż nie przekroczyła jeszcze 2%, to jednak ceny u producentów wzrosły o 9%.

W dobie skracania łańcucha dostaw, w celu poprawy ich stabilności, może być to kolejna cegiełka przyspieszająca ten proces. Szybko może się bowiem okazać, że koszt produkcji w krajach np. Europy środkowej i wschodniej jest znacząco wyższy. Skoro już jesteśmy w tym rejonie warto skomentować historyczne szczyty wskaźnika PMI przemysłowego dla Polski (59,4). Mimo że otoczenie prawno-podatkowe nie zachęca, to rodzimi przedsiębiorcy chcą inwestować i mają na to środki. Czują, że jest to ostatni moment na poczynienie kroków, które nie pozwolą uciec międzynarodowej konkurencji. Warto zwrócić także uwagę na prognozowaną przez amerykański bank centralny wartość PKB dla USA na koniec 2021 roku. Jest to aż 7%. Ewidentnie w bieżącym roku będzie miał miejsce szczyt tempa wzrostu gospodarczego, jednakże fala stymulacji fiskalnej, która realnie do gospodarek zacznie trafiać w 2022 może istotnie wesprzeć modelowo gorszą połowę naszego barometru gospodarczego. W tym miesiącu robimy kolejny krok, bo wszystko wskazuje na to, że tego lata możemy mieć szczyt koniunktury.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – maj 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – kwiecień 2021



Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Dominującym sektorem w czerwcu okazał się być sektor wzrostowy, który reprezentowany jest w 9/10 pozycji w naszym comiesięcznym zestawieniu. O rotacji z sektora wzrostowego (growth) do wartość (value) było w ostatnim kwartale bardzo głośno, ale ostatni miesiąc zdaje się podważać trwałość i jednokierunkowość tego ruchu.

Publikowane wyniki, a lada chwila poznamy je za drugi kwartał, pokazują wciąż rosnące przychody spółek technologicznych, a do tego wzrost zachorowań na nowy wariant wirusa każe szukać analogii do poprzednich fali pandemii. Równolegle wyceny spółek wzrostowych wsparte zostały spadającymi rentownościami. Spodziewamy się podobnej zmienności w kolejnych miesiącach, gdyż oczekujemy kolejnej fali rosnących rentowności i coraz wyraźniejszych sygnałów o konieczności zaostrzania polityki monetarnej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu czerwiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +13.09% +43.12% szczegóły funduszu
Caspar Globalny +12.39% +42.67% szczegóły funduszu
Ipopema Globalnych Megatrendów A +10.00% +24.54% szczegóły funduszu
Investor Nowych Technologii +9.92% +27.20% szczegóły funduszu
Investor Akcji Spółek Wzrostowych +9.34% +18.45% szczegóły funduszu

*28.05.2021 do 30.06.2021r., **30.06.2020 do 30.06.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu czerwiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +11.85% +31.44% szczegóły funduszu
BGF World Technology A2 Acc EUR (EUR) +10.75% +44.49% szczegóły funduszu
Franklin Technology Fund A Acc USD (USD) +9.36% +50.87% szczegóły funduszu
BGF US Growth A2 Acc EUR (EUR) +9.21% +29.51% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American A Acc EUR (EUR) +9.11% +39.74% szczegóły funduszu

*28.05.2021 do 30.06.2021r., **30.06.2020 do 30.06.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.05.2021 do 30.06.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.05.2021 do 30.06.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Co to jest inflacja

O inflacji mówiło się kiedyś o wiele częściej niż obecnie. Temat tego zjawiska jednak powraca, więc dobrze jest zrozumieć dlaczego. Encyklopedyczna definicja tego zjawiska brzmi “proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego” . Inflacja nie jest więc czymś strasznym i postępującym nagle. Jest jednak procesem, który nieopanowany może nieść za sobą poważna skutki.

Czym jest inflacja i co na nią wpływa?

Inflacja to po prostu wzrost cen a co za tym idzie: spadek siły nabywczej pieniądza. Prościej mówiąc: za tę samą kwotę pod koniec roku, możemy kupić mniej produktów niż kilka miesięcy wcześniej na początku roku, bo pieniądz ma mniejszą wartość.  I w przypadku oszczędności: jeżeli ktoś odłożył 1 000 złotych i nie był zainteresowany ich pomnażaniem, za rok będzie miał również tysiąc złotych, ale nie kupi za to tyle samo co wcześniej – ponieważ ceny wzrosły. Dla przykładu w 2019 roku inflacja średnioroczna wyniosła 2,3% (źródło: GUS).

Ceny surowców, zwłaszcza energetycznych, to jeden z głównych czynników wywołujących inflację. Wzrost tych cen powoduje wzrost kosztów produkcji, a w konsekwencji wzrost cen płaconych przez konsumenta. Wśród innych przyczyn inflacji ekonomiści wymieniają:

  • zwiększenie podaży pieniądza przez ich emisję przez bank centralny (w Polsce prawo do emisji pieniądza ma Narodowy Bank Polski), 
  • wzrost popytu (producenci nie są w stanie dostosować struktury produkcji do struktury popytu konsumentów),
  • niezrównoważony budżet (kiedy państwo wydaje więcej, niż jest w stanie pokryć dochodami),
  • wadliwa struktura gospodarki.

Inflacja może być zabójcza

Negatywnego wpływu inflacji doświadczyliśmy na przełomie PRL oraz Trzeciej Rzeczpospolitej. Jeszcze w 1988 roku inflacja lekko przekraczała 60%. Był to bardzo wysoki poziom, ale prawdziwa eksplozja nastąpiła w następnym roku, gdy poziom inflacji przekroczył 251%. Jeszcze gorzej było w roku 1990, gdy inflacja osiągnęła 586%. Co się wtedy stało?

W lutym 1990r. ceny towarów i usług w porównaniu z tymi z lutego 1989r. wzrosły o ponad 1100%! Średnia pensja wynosiła wtedy 1,03 mln zł, a bochenek kosztował 2000zł. Podobnie rosły ceny innych towarów. Kilogram wołowiny kosztował ponad 19000zł, a pół litra wódki 21000zł. 

Aby zatrzymać, postępującą w tak szybkim tempie inflację, wprowadzono między innymi ograniczenie wzrostu płac przez wprowadzenie podatku od nadmiernego wzrostu wynagrodzeń. Dodatkowo rząd zachęcał Polaków do gromadzenia pieniędzy w bankach – wprowadzono reformę, która zwalniała banki z ograniczeń w ustalaniu oprocentowania (w taki sposób, aby przewyższało ono inflację).

Działania podjęte przez ekipę gospodarczą Leszka Balcerowicza (ówczesnego ministra finansów) przyniosły skutek już w następnym roku, gdy poziom inflacji spadł do 70%. Ten marsz w dół był, z niewielkimi wahaniami, kontynuowany do 2003 roku, gdy inflacja spadła poniżej 1%.

Inflacja a nasze oszczędności

Następstwa wysokiej inflacji nie są korzystne. Powodują przede wszystkim spadek siły nabywczej pieniądza, co oznacza, że w miarę wzrostu inflacji za to samo wynagrodzenie możemy kupić mniej towarów i usług. Biedniejemy.

Wzrost inflacji odczuwają również posiadacze oszczędności. Już dzisiaj, trzymając pieniądze na lokacie bankowej, tracimy rocznie średnio 2 punkty procentowe. Jeśli inflacja będzie rosła, wówczas straty będą jeszcze większe.

Zobacz także:
Ranking Funduszy F-Trust Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Twarde dane gospodarcze, takie jak produkcja przemysłowa czy wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wskazują bardzo dynamiczną poprawę. Największa przeszkodą dla przedsiębiorców są przerwy w dostawach i bardzo mocno rosnące ceny (PPI w Strefie Euro 7,6% r/r).

Póki co wyższe ceny przekładane są na te, które płacą konsumenci. Inflacja w Polsce jest już na poziomie 4,8% r/r, a w USA 4,2%. Wszyscy mówią o wzroście cen, a wydaje się, że odłożony popyt konsumencki potrafi wiele znieść. Dynamika wzrostu cen powinna w najbliższych miesiącach wyhamować z racji zanikania efektu bazy, ale jej szczyt jest jeszcze daleko przed nami. Warto zwrócić uwagę na wzrost inwestycji, co dobrze wróży na kolejne lata. W szczególności w Polsce, gdzie ostatnio niepewność w zakresie sytuacji prawno-politycznej powstrzymywała przedsiębiorstwa przed inwestowaniem. W sytuacji gdy spodziewamy się rosnących stóp, dopływu funduszy europejskich i konieczności zwiększenia produktywności nie ma już na co czekać. To powinien być dobry okres zarówno dla dostawców dóbr inwestycyjnych, jak i dla spółek z sektora cyfryzacji usług biznesowych. Robimy kolejny krok w Barometrze Gospodarczym, w kierunku szczytu dynamiki wzrostu gospodarczego, której spodziewamy się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – maj 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – kwiecień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – marzec 2021



Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Tym razem w zestawieniach dominują fundusze akcji z naszego regionu. Rzadko możemy znaleźć tyle funduszy akcji z polskiej giełdy w rankingu najwyższych stóp zwrotu.

Z drugiej strony stoją za tym doskonałe dane z polskiego przemysłu oraz raportowane wyniki za pierwszy kwartał. Maj to także dobry miesiąc dla funduszy związanych z notowaniami złota. Wysokie odczyty inflacyjne i korekta cen amerykańskich obligacji ponownie wywarły presję na realne stopy procentowe za oceanem, co jest idealną pożywką dla wzrostu cen kruszcu. Nie bez znaczenia jest również osłabienie się dolara. Wyniki funduszy potwierdzają wskazania naszego Barometru Gospodarczego F-Trust. Jesteśmy w fazie inflacyjnej wzrostu gospodarczego. Drożeją niemalże wszystkie surowce, a przedsiębiorcy skutecznie przerzucają ceny na konsumentów. O inflacji jest głośno, a wydaje nam się, że to dopiero początek.

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu maj 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +18.64% +54.39% szczegóły funduszu
Allianz Akcji Rynku Złota +13.86% +4.25% szczegóły funduszu
Ipopema FIO m-INDEKS Kat. A +9.57% +45.50% szczegóły funduszu
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek +8.81% +51.57% szczegóły funduszu
UNIQA Akcji +8.46% +38.72% szczegóły funduszu

*30.04.2021 do 31.05.2021r., **29.05.2020 do 31.05.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu maj 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +12.55% +10.77% szczegóły funduszu
BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) +11.69% +13.91% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) +10.69% +37.02% szczegóły funduszu
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD (USD) +9.11% +44.11% szczegóły funduszu
Franklin India Fund A Acc USD (USD) +9.08% +67.51% szczegóły funduszu

*30.04.2021 do 31.05.2021r., **29.05.2020 do 31.05.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.05.2020 do 31.05.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.05.2020 do 31.05.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Kolejny miesiąc z fenomenalnymi wskazaniami nastrojów w globalnym przemyśle. W USA i w Strefie Euro rekordowe odczyty PMI przemysłowych. Również w Chinach ponownie wskazania poszły w górę. Razem daje to nam odczyt Globalnego PMI przemysłowego na poziomie 55.8 punktów i jest najwyższy od 11 lat.

Co cieszy, to fakt, że we wzrostach widać duży udział sektora dóbr inwestycyjnych, co oznacza, że firmy optymistycznie patrzą w przyszłość i rozwijają swoje moce produkcyjne. O tym co nas czeka już niebawem można się przekonać po danych z gospodarek, w których zaczęto już odmrażanie na skutek wysokiego poziomu szczepień. Wskazania PMI dla sektora usług z USA i Wielkiej Brytanii wyraźnie wystrzeliły w kwietniu. Widać też zwiększoną mobilność, w tym także zwiększony popyt na ropę naftową. To nie jest odkrycie, że z każdym miesiącem zbliżamy się do szczytu tempa wzrostu gospodarczego, ale naszym zdaniem post pandemiczna euforia konsumentów jest jeszcze przed nami. Nastroje na rynku są jednak dosyć euforyczne, co każe być przygotowanym na nagłe korekty czy rotacje pomiędzy grupami spółek. Utrzymujemy zatem pozytywne nastawienie i robimy krok w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust w miarę rosnącego tempa inflacji i w kierunku dalszego ożywienia gospodarczego.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – kwiecień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – marzec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – luty 2021



Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Oba zestawienia zdominowały dwa tematy inwestycyjne: surowce oraz spółki wzrostowe. Dla surowców przemysłowych jest to kontynuacja bardzo silnego wzrostu, z jednej strony odpowiadającemu obecnej fazie cyklu gospodarczego, ale z drugiej napędzanego zarówno rozbudzonym popytem, jak i kłopotami natury podażowej.

Trochę inaczej wygląda sprawa metali szlachetnych, gdzie od sierpnia mieliśmy do czynienia z korektą spadkową. Silne odczyty inflacji dają nadzieję, że złoto ponownie wróci do łask dzięki swojej funkcji tezauryzacji ( utrzymania wartości). Dla spółek wzrostowych, które były wygranymi pandemicznej hossy, mamy powrót po lutowej korekcie. Sprawa z wyceną tych spółek nabiera rumieńców, w miarę rosnących oczekiwań co do rosnących rentowności na rynku długu. Nie da się ukryć, że dla inwestorów nastał czas wysokiej zmienności, podczas której walka strachu z chciwością potrafi zniekształcić percepcję inwestowania. Postaramy się ten obraz właściwie zinterpretować już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu kwiecień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +9.54% +78.11% szczegóły funduszu
Quercus lev +9.04% +41.65% szczegóły funduszu
Skarbiec Nowej Generacji +8.74% +40.56% szczegóły funduszu
Esaliens Gold +8.62% +27.30% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Indeks Surowców +8.03% +53.65% szczegóły funduszu

*30.03.2021r. do 30.04.2021r., **30.04.2020r. do 30.04.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu kwiecień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF World Mining A2 Acc PLN (H) (PLN) +11.90% +80.77% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) EUR +10.55% +36.63% szczegóły funduszu
BGF US Growth A2RF Acc USD (USD) +10.01% +45.66% szczegóły funduszu
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (USD) +9.38% +47.78% szczegóły funduszu
BGF European Focus A2 Acc USD (USD) +9.37% +62.11% szczegóły funduszu

*30.03.2021r. do 30.04.2021r., **30.04.2020r. do 30.04.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.03.2021r. do 30.04.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.03.2021r. do 30.04.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Ze strony przemysłu płyną bardzo optymistyczne sygnały. Globalny PMI przemysłowy notuje najwyższe wskazania od dekady na poziomie 55 punktów. Co ciekawe najlepsze nastroje przeważają w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w Europie (Niemcy – 66.6, Francja – 59.3). Kraje wschodzące, w których dominującą pozycję mają Chiny, chyba najlepszy swój okres mają za sobą.

Obecnie chiński PMI przemysłowy jest na poziomie 50.6. Jeżeli zajrzymy głębiej, to na pierwszy plan wychodzą dane dotyczące cen. Drożeje dosłownie wszystko po stronie czynników produkcji i zaczynają rosnąć ceny towarów wychodzących. Pisaliśmy wcześniej, że do pełni gospodarczego szczęścia potrzeba podobnego ożywienia po stronie usług. Widać, że to zaczyna się dziać. Póki co głównie ze strony usług skierowanych do biznesu, ale w miarę postępu szczepień zapewne dołączą usługi dla konsumentów. Oliwy do inflacyjnego ognia na pewno dodał kontenerowiec Ever Given, który skutecznie zablokował kanał Sueski i jeszcze bardziej wydłużył łańcuchy dostaw. Wydaje nam się, że powrót konsumentów odbędzie się przy wyższych cenach. Z jednej strony biznes płaci drożej za towary, z drugiej jest pokusa nadrobienia okresu lockdownu. Odłożony popyt raczej przełknie wyższe ceny. Robimy zatem kolejny krok w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust w miarę rosnącego tempa inflacji i w kierunku dalszego ożywienia gospodarczego.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – marzec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – luty 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – styczeń 2021



Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Korekcyjny miesiąc za nami, ale jak się okazuje nie dla wszystkich segmentów rynku. Marzec był kolejnym dobrym miesiącem dla małych spółek za oceanem oraz wielu parkietów w Europie.

Wspólną cechą łączącą pozycje z naszego rankingu jest to, że koncentrują się one na rynkach, gdzie w strukturze indeksów większą część stanowią spółki przemysłowe. Ten sektor korzysta na widocznym w ostatnich tygodniach relatywnie lepszym zachowaniu się spółek value względem tych wzrostowych. W kwietniu na rynek zaczną spływać raporty finansowe za pierwszy kwartał, a to może nieco zweryfikować trwałość tej tendencji. Choć należy też pamiętać np. o kolejnym pakiecie fiskalnym w USA, tym razem w dużej mierze skierowanym na rzecz poprawy infrastruktury czy opieki medycznej, a to może dalej wspierać notowania spółek z tradycyjnych sektorów. Już na dniach przyjrzymy się najnowszym danym makroekonomicznym, a wnioski z naszego komitetu analitycznego zawrzemy w Barometrze Gospodarczym F-Trust .

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu marzec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Rosja +8.73% +41.64% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Japonia +8.21% +45.58% szczegóły funduszu
Investor Top 25 Małych Spółek (kat. I) +7.55% +54.03% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Globalny Spółek Dywidendowych +7.45% +34.76% szczegóły funduszu
Quercus Agresywny +7.06% +104.20% szczegóły funduszu

*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu marzec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) +10.45% +62.73% szczegóły funduszu
BGF US Basic Value A2 Acc EUR (EUR) +9.54% +47.72% szczegóły funduszu
FF – Nordic Fund A Acc EUR (EUR) +9.31% +88.24% szczegóły funduszu
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) +9.05% +42.18% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR) +8.72% +53.78% szczegóły funduszu

*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 26.02.2021r. do 31.03.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 26.02.2021r. do 31.03.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – MARZEC 2021

Możemy spojrzeć na ostatnią korektę już z pewnej perspektywy, bo jest z nami od ponad miesiąca. Najwyraźniej dotknęła ona rynki z dużym udziałem spółek wzrostowych, sektora IT czy ogólnie rzecz ujmując spółek o najwyższym momentum rynkowym, czyli tych, które najwyraźniej zyskiwały w ostatnim czasie.

Stosunkowo łagodny wymiar korekta miała na rynkach europejskich. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że na rynku niemieckim czy francuskim o żadnej korekcie nie słyszano. To obraz z góry, gdy zejdziemy na poziom spółek czy sektorów, to wyraźnie widać, że nastąpił szybki przepływ kapitału zgodnie z wszechobecną retoryką od sektora wzrostowego do wartości. Większość zarządzających, z którymi rozmawiamy uważa, że ta tendencja nie zostanie z nami na dłużej. Spodziewają się, że w miarę upływu czasu wyniki spółek wzrostowych ponownie skuszą inwestorów. Dynamikę ostatnich ruchów na rynku akcji łączy się z wyraźnym wzrostem rentowności długu amerykańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w historycznych korelacjach między sektorami cyklicznymi i wzrostowymi a ruchem na obligacjach. To jednak, co ma istotne znaczenie obecnie to fakt, że wiele spółek wzrostowych jest wyraźnie zasobna w gotówkę i potencjalny wzrost kosztu pieniądza nie szkodzi ich planom rozwoju. Ma natomiast wpływ na stopę po jakiej dyskontowane są przyszłe przepływy finansowe. Spodziewana dynamika wzrostu PKB w bieżącym roku dla USA jest rekordowo wysoka, a za optymistycznym wariatem przemawia zarówno tempo szczepień, jak i skala interwencji fiskalnej. Naszym zdaniem, najbliższe kwartały powinny być udane dla wielu sektorów gospodarki. W ujęciu globalnym czas na poprawę zysków notowanych spółek. W tym miesiącu częściowo wracamy na pozycje i zwiększamy ekspozycję po stronie akcyjnej.

Proporcja rynków z ujemną dynamiką przyszłych zysków

jak inwestować w fundusze marzec 2021

PORTFELE DORADZANE – MARZEC 2021

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel wyraźnie skorygował. Częściowo udało nam się złagodzić spadki, ale jednak w części akcyjnej ekspozycja na spółki wzrostowe w sektorze zdrowia sporo zniżkowała. Wracamy z subfunduszu Caspar Stabilny do Caspar Akcji Europejskich. Pozostałe pozycje zostają bez zmian. Ten rok może obfitować w momenty o zwiększonej dynamice zmian wycen, więc inwestorzy, którzy szukają zysku po stronie akcyjnej muszą być na to gotowi.

Zrównoważony

Komentarz:

Portfel stracił 1,62% w ostatnim miesiącu, była to dosyć umiarkowana strata. Trzeba przyznać, że zmiana z ostatniego miesiąca z Caspar Akcji Europejskich na AXA Globalnej Makroalokacji była błędem. Strategia marekt neutral (zabezpieczenie pozycji na akcjach krótką pozycja na indeksie) tym razem nie dała należytej ochrony. Wracamy zatem do sprawdzonego funduszu z rynku europejskiego o zdywersyfikowanej strukturze sektorowej.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Spadek wyniósł nieco ponad 3%. Częściowo udało się ochronić kapitał, ale nie wszystkie ruchy zadziałały zgodnie z planem. Na plus zadziałała strategia Skarbiec Value, która zyskała na obecnej rotacji. Wracamy na wcześniejsze pozycje, ale utrzymujemy nieco mniejszy udział części akcyjnej.

Agresywny

Komentarz:

Portfel wyraźnie skorygował, choć nasze działania nieco zmniejszyły wymiar kary. Na plus zadziałała pozycja na spółkach wydobywczych. Wracamy do zamkniętej w styczniu pozycji na Skarbiec Spółek Wzrostowych po bardzo solidnej przecenie, a także do Caspar Akcji Europejskich. Na wypadek kontynuacji korekty zostawiamy jeszcze 20% udział pozycji dłużnej.

Portfel Specjalistyczny – marzec 2021

Schłodzenie portfela w ostatnim miesiącu do struktury 50/50 pozwoliło uchronić portfel przed spadkami. Na plus zadziałała pozycja w obligacjach inflacyjnych w euro, sektor wydobywczy, a także nowa pozycja związana z agrobiznesem BlackRock BGF Nutrition A2. Wracamy po solidnej przecenie do sprawdzonych funduszy i ponownie, ale stopniowo odbudowujemy Skarbiec Spółek Wzrostowych. Zmieniamy strukturę na 55/45 na rzecz funduszy akcyjnych. Po stronie dłużnej trzymamy się długu powiązanego z inflacją, a w części akcyjnej trzymamy mocno zdywersyfikowany sektorowo i geograficznie wybór funduszy.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.