EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

F-Trust - barometr gospodarczy październik 2021To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Zdecydowaliśmy się na dosyć solidny i znaczący krok w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust. Przeszliśmy na prawą stronę modelu, co oznacza, że obecną sytuację definiujemy jako inflacyjną fazę spowolnienia gospodarczego.

Z danych gospodarczych warto przytoczyć wyraźny zwrot w polityce monetarnej wielu banków centralnych, co istotnie zmienia postrzeganie warunków finansowych dla przedsiębiorstw. Nie tylko wskaźniki wyprzedzające (np. JP Morgan Global Manufacturing PMI z poziomem 54.1), wyrysowały swoje szczyty, ale również twarde dane potwierdzają problemy gospodarcze. Warto tu np. wspomnieć dynamikę produkcji przemysłowej w Niemczech, która spadła w sierpniu o 4.1% wobec lipca, a sam poziom produkcji jest dalej o prawie 9% niższy niż przed pandemią. Do problemów z półprzewodnikami dochodzą problemy z podażą energii elektrycznej, a także ceny tej energii.

Firmy motoryzacyjne mają place pełne samochodów, które czekają na dostawę chipów, co powoduje ogromne spadki ich sprzedaży. Fabryki w części prowincji w Chinach mają obowiązkowe wyłączenia prądu, co również powoduje ich przestoje. Coraz wyższe ceny doprowadzą w końcu do osłabnięcia popytu. Sygnałów zwiastujących lub potwierdzających problemy w gospodarce jest wiele, a co ważne ich rozwiązanie to nie jest na pewno kwestia jednego miesiąca czy kwartału. Zatem zalecamy niedoważanie funduszy akcyjnych, w szczególności tych o charakterze cyklicznym. Sądzimy, że dobra selekcja spółek czy sektorów (np. sektor bankowy, energetyczny czy wzrostowy) może być kluczowe w najbliższych miesiącach.

F-Trust - barometr gospodarczy październik 2021

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – wrzesień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy październik 2021 Barometr gospodarczy – sierpień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – lipiec 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Wrzesień miał być nerwowy na rynkach i taki był. Główne indeksy spadły po ok 5% (S&P -4.8%, Nasdaq -5.3%), umocnił się dolar, a na pierwszy plan wyszedł kryzys energetyczny.

To właśnie sektory związane z ropą naftową i węglem okazały się beneficjentami rosnących cen surowców energetycznych (ropa naftowa prawie 10% w górę). Stąd w rankingu dominują fundusze z sektorów energetycznych lub surowcowych, a także fundusz z rynku rosyjskiego, który surowcami i bankami stoi. Główne zmartwienie dla ryzykownych aktywów to ponownie inflacja, która przejawia coraz mniej cech przejściowych, a rosnące silnie ceny energii znajdą za chwilę odbicie w większości produktów i usług.

Silnie rosnące ceny wpłyną też na siłę popytu konsumenckiego, co nie pozostanie bez wpływu na dynamikę wzrostu gospodarczego. Silnie rosnące ceny w czasie słabnącego wzrostu gospodarczego mogą prowadzić do stagflacji, o czym coraz głośniej w rynkowych komentarzach. Wydaje się jednak, że dynamika PKB osłabnie tylko nieznacznie, a ryzyka podwyższonego bezrobocia póki co nie widać. Nasza analiza sytuacji makroekonomicznej już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu wrzesień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Rosja +6,80% +45,22% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Japonia +4,16% +31,93% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Indeks Surowców +3,87% +48,95% szczegóły funduszu
Investor Indie i Chiny +3,40% +23,27% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Multi Factor +1,82% +10,02% szczegóły funduszu

*30.08.2021 do 30.09.2021r., **30.09.2020 do 30.09.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) +16,47% +120,74% szczegóły funduszu
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) +11,88% +69,71% szczegóły funduszu
BGF India A2 Acc EUR (EUR) +6,58% +59,09% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) +6,56% +15,47% szczegóły funduszu
Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) +6,25% +61,64% szczegóły funduszu

*30.08.2021 do 30.09.2021r., **30.09.2020 do 30.09.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.08.2021 do 30.09.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od od 30.08.2021 do 30.09.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Co to jest inflacja

O inflacji mówiło się kiedyś o wiele częściej niż obecnie. Temat tego zjawiska jednak powraca, więc dobrze jest zrozumieć dlaczego. Encyklopedyczna definicja tego zjawiska brzmi “proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego” . Inflacja nie jest więc czymś strasznym i postępującym nagle. Jest jednak procesem, który nieopanowany może nieść za sobą poważna skutki.

Czym jest inflacja i co na nią wpływa?

Inflacja to po prostu wzrost cen a co za tym idzie: spadek siły nabywczej pieniądza. Prościej mówiąc: za tę samą kwotę pod koniec roku, możemy kupić mniej produktów niż kilka miesięcy wcześniej na początku roku, bo pieniądz ma mniejszą wartość. I w przypadku oszczędności: jeżeli ktoś odłożył 1 000 złotych i nie był zainteresowany ich pomnażaniem, za rok będzie miał również tysiąc złotych, ale nie kupi za to tyle samo co wcześniej – ponieważ ceny wzrosły. Dla przykładu w 2019 roku inflacja średnioroczna wyniosła 2,3% (źródło: GUS).

Ceny surowców, zwłaszcza energetycznych, to jeden z głównych czynników wywołujących inflację. Wzrost tych cen powoduje wzrost kosztów produkcji, a w konsekwencji wzrost cen płaconych przez konsumenta. Wśród innych przyczyn inflacji ekonomiści wymieniają:

  • zwiększenie podaży pieniądza przez ich emisję przez bank centralny (w Polsce prawo do emisji pieniądza ma Narodowy Bank Polski), 
  • wzrost popytu (producenci nie są w stanie dostosować struktury produkcji do struktury popytu konsumentów),
  • niezrównoważony budżet (kiedy państwo wydaje więcej, niż jest w stanie pokryć dochodami),
  • wadliwa struktura gospodarki.

Inflacja może być zabójcza

Negatywnego wpływu inflacji doświadczyliśmy na przełomie PRL oraz Trzeciej Rzeczpospolitej. Jeszcze w 1988 roku inflacja lekko przekraczała 60%. Był to bardzo wysoki poziom, ale prawdziwa eksplozja nastąpiła w następnym roku, gdy poziom inflacji przekroczył 251%. Jeszcze gorzej było w roku 1990, gdy inflacja osiągnęła 586%. Co się wtedy stało?

W lutym 1990r. ceny towarów i usług w porównaniu z tymi z lutego 1989r. wzrosły o ponad 1100%! Średnia pensja wynosiła wtedy 1,03 mln zł, a bochenek kosztował 2000zł. Podobnie rosły ceny innych towarów. Kilogram wołowiny kosztował ponad 19000zł, a pół litra wódki 21000zł. 

Aby zatrzymać, postępującą w tak szybkim tempie inflację, wprowadzono między innymi ograniczenie wzrostu płac przez wprowadzenie podatku od nadmiernego wzrostu wynagrodzeń. Dodatkowo rząd zachęcał Polaków do gromadzenia pieniędzy w bankach – wprowadzono reformę, która zwalniała banki z ograniczeń w ustalaniu oprocentowania (w taki sposób, aby przewyższało ono inflację).

Działania podjęte przez ekipę gospodarczą Leszka Balcerowicza (ówczesnego ministra finansów) przyniosły skutek już w następnym roku, gdy poziom inflacji spadł do 70%. Ten marsz w dół był, z niewielkimi wahaniami, kontynuowany do 2003 roku, gdy inflacja spadła poniżej 1%.

Inflacja a nasze oszczędności

Następstwa wysokiej inflacji nie są korzystne. Powodują przede wszystkim spadek siły nabywczej pieniądza, co oznacza, że w miarę wzrostu inflacji za to samo wynagrodzenie możemy kupić mniej towarów i usług. Biedniejemy.

Wzrost inflacji odczuwają również posiadacze oszczędności. Już dzisiaj, trzymając pieniądze na lokacie bankowej, tracimy rocznie średnio 2 punkty procentowe. Jeśli inflacja będzie rosła, wówczas straty będą jeszcze większe.

Zobacz także:
Co to jest inflacja Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy wrzesień 2021To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Na rynkach wschodzących podnoszenie stóp procentowych jest faktem od kilku miesięcy, ale FED, który realizuje zadania banku centralnego w USA, wciąż zwleka z tym krokiem i przekazuje komunikat, że zbyt szybkie zacieśnienie polityki monetarnej może być groźniejsze w skutkach dla gospodarki niż ewentualne opóźnienie. Podniesienie stóp procentowych jest jednak nieuniknione. A wszystko ze względu na inflację. Ta konsumencka, w Stanach, drugi miesiąc z rzędu wyniosła 5,4%, co wykracza daleko poza cel inflacyjny, a producencka szacowana jest na 7,8%.

W Polsce nie ustępujemy Stanom Zjednoczonym pod względem poziomu inflacji i w sierpniu również zanotowaliśmy 5,4 procentowy wzrost cen koszyka dóbr konsumenckich (inflacja producencka to już 8,2%). Większość analityków z coraz większą niecierpliwością wygląda pierwszych podwyżek, ale komunikaty płynące z Rady Polityki Pieniężnej nie zapowiadają, by miało to nadejść wkrótce. Pytania o inflacje i stopy procentowe stały się ogólnoświatowym problemem. Co ciekawe jednak, Chiny, największa gospodarka rozwijająca się, planują odwrotne kroki niż reszta świata i chcą obniżać owe, odmienione już przez wszystkie przypadki, stopy procentowe. Oni jednak, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, mają jeszcze z czego obniżać. Warto dodać, że inflacja w sierpniu wyniosła tam jedynie 0.8% r/r., a nastroje panujące w przemyśle ochładzają się od grudnia zeszłego roku.

Prognozy przewidują, że wzrost gospodarczy będzie hamował w nadchodzącym roku, choć jego dynamika powinna być tylko nieznacznie mniejsza. Jeżeli dodamy do tego fakt, że w Chinach oglądamy właśnie dołek impulsu kredytowego, to przejście przez prawą połowę naszego Barometru może przejść dosyć łagodnie. Tym niemniej, inwestorom, którzy aż do tej pory pozostawali mocno zaangażowani w akcje, poddajemy pod rozwagę stopniowe schładzanie swoich portfeli.

F-Trust - barometr gospodarczy wrzesień 2021

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy wrzesień 2021 Barometr gospodarczy – sierpień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – lipiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Zestawienie zdominowały fundusze inwestujące w Indiach, uzupełnione przez Turcję i nasz WIG20 z dźwignią. Co oznacza, że ostatni miesiąc był znakomity dla rynków wschodzących po tym, jak od lutego korygowały swoje zeszłoroczne wzrosty.

Trzeba jednak przyznać, że nasz rynek w tym czasie nadgonił zaległości względem szerokiego zbioru rynków rozwijających się. Duża część ruchu wzrostowego na rynkach akcyjnych w ostatnim miesiącu zbiegła się z wyznaczeniem lokalnego szczytu dolara i korektą jego notowań, na skutek gołębich wypowiedzi prezesa amerykańskiego banku centralnego. Trzeba też odnotować dobre zachowanie się Skarbca Spółek Wzrostowych, który uzupełnia nasze zestawienie.

Dane gospodarcze wskazują na wyhamowywanie dynamiki wzrostu gospodarczego, co każe zachować nieco ostrożności przy budowie portfela. Co ciekawe o ile od początku roku mieliśmy do czynienia z 50 podwyżkami stóp procentowych, głównie po stronie rynków wschodzących, to z Chin płyną sygnały o tym, że polityka monetarna ma zostać poluzowana. Miks danych i różnych sygnałów może skutkować zwiększoną zmiennością na rynkach w najbliższych tygodniach.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +9,27% +61,37% szczegóły funduszu
Investor Turcja +7,35% +19,73% szczegóły funduszu
Allianz India Equity +7,03% +48,11% szczegóły funduszu
Generali Akcje Turcja +6,28% +22,79% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +5,78% +30,98% szczegóły funduszu

*30.07.2021 do 31.08.2021r., **31.08.2020 do 31.08.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD (USD) +9,00% +53,33% szczegóły funduszu
BGF India A2 Acc EUR (EUR) +8,91% +51,49% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity A Acc USD (USD) +8,70% +45,76% szczegóły funduszu
Fidelity Funds India Focus Fund A (Dist) (USD) +8,68% +57,28% szczegóły funduszu
Templeton Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) +6,42% +51,24% szczegóły funduszu

*30.07.2021 do 31.08.2021r., **31.08.2020 do 31.08.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.07.2021 do 31.08.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od od 30.07.2021 do 31.08.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

W gospodarce utrzymują się bardzo dobre nastroje. Choć nie są pobijane już kolejne rekordy wartości wskaźnika PMI, to wciąż jego poziomy są ponadprzeciętne. W lipcu natomiast osiągane były rekordowe wskazania amerykańskich indeksów. S&P 500, Dow Jones czy NASDAQ  osiągnęły kilkukrotnie, nienotowane wcześniej, szczyty, co świadczy o sile rynku w USA.

Przewrotnie jednak okazuje się, że najlepsze inwestycyjne okazje pojawiają się w Europie. Widać to w rankingu funduszy, który zdominowany został przez fundusze inwestujące na europejskich rynkach rozwiniętych. Na Starym Kontynencie trwa po pandemiczne odbicie, a kwartalny przyrost PKB w Unii Europejskiej wynoszący 13,7% robi ogromne wrażenie. Planowane są również potężne programy gospodarcze, pozwalające wierzyć, że dobra koniunktura będzie trwać. Solidną pozycją w portfelu są również inwestycje w surowce. Przynoszą one wzrosty zarówno w postaci funduszy skoncentrowanych na spółki wydobywcze oraz tych inwestujących w krajach, których gospodarka opiera się na surowcach. Trzecim wartym uwagi sektorem inwestycyjnym wciąż pozostaje technologia. Wiele spółek zajmujących się działalnością innowacyjną ma solidne podstawy, a ich pomysły w realny sposób zmieniają wygląd współczesnego świata. Łyżką dziegciu pozostaje jednak wysoka inflacja, która nawet w ustach prezesów banków centralnych przestaje być określana jako przejściowa. Jednocześnie podwyżki stóp procentowych, mogące powstrzymać dalszy wzrost cen, w wielu większych gospodarkach wydają się być jak na razie odległą perspektywą. Mimo, że gospodarka zachowuje się dobrze i obecnie nie ma wielu sygnałów zapowiadających zmianę tego trendu, to faktem jest, że jesteśmy w pobliżu szczytu. Doświadczenie historyczne podpowiada, że po tak dużych wzrostach, w niedługim czasie nastąpią korekty. Z tego powodu inwestorzy powinni z ostrożnością podchodzić do zwiększania swoich aktywów w sektorach, które już posiadają, a Ci bardziej wrażliwi na spadki i zadowoleni z wypracowanych tegorocznych zysków mogą zastanowić się nad częściowym ochłodzeniem swoich pozycji.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – lipiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – maj 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W miesiącu spadku wyników wielu funduszy inwestujących w Chinach – to efekt zrealizowania się ryzyka politycznego – na szczycie polskiej części rankingu znalazły się pozycje zaangażowane w rynki wschodzące. Tym razem jest to Turcja.

Fundusze te odznaczają się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. W lipcu jednak, gdy wiele indeksów giełdowych poruszało się w trendzie bocznym, podjęcie ryzyka opłaciło się i pozwoliło zarobić. Tuż za ryzykownymi tureckimi inwestycjami uplasował się Allianz Global Metals and Mining, czyli fundusz inwestujący w sektor surowców. Wskazuje to na dobrą kondycję tej klasy aktywów, które w tym momencie cyklu gospodarczego wydają się być trafioną inwestycją.

Za oceanem w lipcu co rusz pobijane były historyczne rekordy amerykańskich indeksów. Mimo wszystko, pierwsze cztery miejsca międzynarodowej części naszego rankingu zajęły fundusze inwestujące na europejskich rynkach rozwiniętych. Dobre stopy zwrotu zagwarantowały zwłaszcza inwestycje ulokowane w spółki niekoniecznie dobrze znane i doceniane na rynkach, ale wyselekcjonowane przez zarządzających funduszami. W zestawieniu znalazł się również FTIF Franklin Global Real Estate Fund, czyli fundusz inwestujący w nieruchomości. Ten sposób ulokowania aktywów wciąż wzbudza zaufanie wielu inwestorów zwłaszcza, że obecnie rynek nieruchomości rośnie w oczach.

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Turcja +6,48% +1,36% szczegóły funduszu
Generali Akcje Turcja +6,35% +6,60% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +5,95% +34,23% szczegóły funduszu
Esaliens Strateg +4,82% +29,11% szczegóły funduszu
Allianz Europe Equity Growth Select +4,70% +36,92% szczegóły funduszu

*30.06.2021 do 30.07.2021r., **31.07.2020 do 30.07.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF European Special Situations A2 Acc EUR (EUR) +5,01% +35,63% szczegóły funduszu
BGF European Focus A2 Acc USD (USD) +4,95% +45,04% szczegóły funduszu
Schroder ISF European Special Situations A Acc EUR (EUR) +4,95% +32,82% szczegóły funduszu
BGF European A2 Acc USD (USD) +4,94% +45,20% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) +4,92% +31,03% szczegóły funduszu

*30.06.2021 do 30.07.2021r., **31.07.2020 do 30.07.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.06.2021 do 30.07.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.06.2021 do 30.07.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Choć wydaje się, że wzrost inflacji wyhamował (w Polsce 4,4% z 4,7% w poprzednim miesiącu) to ankiety PMI, pokazujące nastroje na rynku wciąż wskazują na wysoką presję na ceny. Dotyczy to również Chin, gdzie co prawda inflacja konsumencka wciąż nie przekroczyła jeszcze 2%, to jednak ceny u producentów wzrosły o 9%.

W dobie skracania łańcucha dostaw, w celu poprawy ich stabilności, może być to kolejna cegiełka przyspieszająca ten proces. Szybko może się bowiem okazać, że koszt produkcji w krajach np. Europy środkowej i wschodniej jest znacząco wyższy. Skoro już jesteśmy w tym rejonie warto skomentować historyczne szczyty wskaźnika PMI przemysłowego dla Polski (59,4). Mimo że otoczenie prawno-podatkowe nie zachęca, to rodzimi przedsiębiorcy chcą inwestować i mają na to środki. Czują, że jest to ostatni moment na poczynienie kroków, które nie pozwolą uciec międzynarodowej konkurencji. Warto zwrócić także uwagę na prognozowaną przez amerykański bank centralny wartość PKB dla USA na koniec 2021 roku. Jest to aż 7%. Ewidentnie w bieżącym roku będzie miał miejsce szczyt tempa wzrostu gospodarczego, jednakże fala stymulacji fiskalnej, która realnie do gospodarek zacznie trafiać w 2022 może istotnie wesprzeć modelowo gorszą połowę naszego barometru gospodarczego. W tym miesiącu robimy kolejny krok, bo wszystko wskazuje na to, że tego lata możemy mieć szczyt koniunktury.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – maj 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – kwiecień 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Dominującym sektorem w czerwcu okazał się być sektor wzrostowy, który reprezentowany jest w 9/10 pozycji w naszym comiesięcznym zestawieniu. O rotacji z sektora wzrostowego (growth) do wartość (value) było w ostatnim kwartale bardzo głośno, ale ostatni miesiąc zdaje się podważać trwałość i jednokierunkowość tego ruchu.

Publikowane wyniki, a lada chwila poznamy je za drugi kwartał, pokazują wciąż rosnące przychody spółek technologicznych, a do tego wzrost zachorowań na nowy wariant wirusa każe szukać analogii do poprzednich fali pandemii. Równolegle wyceny spółek wzrostowych wsparte zostały spadającymi rentownościami. Spodziewamy się podobnej zmienności w kolejnych miesiącach, gdyż oczekujemy kolejnej fali rosnących rentowności i coraz wyraźniejszych sygnałów o konieczności zaostrzania polityki monetarnej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu czerwiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +13.09% +43.12% szczegóły funduszu
Caspar Globalny +12.39% +42.67% szczegóły funduszu
Ipopema Globalnych Megatrendów A +10.00% +24.54% szczegóły funduszu
Investor Nowych Technologii +9.92% +27.20% szczegóły funduszu
Investor Akcji Spółek Wzrostowych +9.34% +18.45% szczegóły funduszu

*28.05.2021 do 30.06.2021r., **30.06.2020 do 30.06.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu czerwiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +11.85% +31.44% szczegóły funduszu
BGF World Technology A2 Acc EUR (EUR) +10.75% +44.49% szczegóły funduszu
Franklin Technology Fund A Acc USD (USD) +9.36% +50.87% szczegóły funduszu
BGF US Growth A2 Acc EUR (EUR) +9.21% +29.51% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American A Acc EUR (EUR) +9.11% +39.74% szczegóły funduszu

*28.05.2021 do 30.06.2021r., **30.06.2020 do 30.06.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.05.2021 do 30.06.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.05.2021 do 30.06.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Twarde dane gospodarcze, takie jak produkcja przemysłowa czy wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wskazują bardzo dynamiczną poprawę. Największa przeszkodą dla przedsiębiorców są przerwy w dostawach i bardzo mocno rosnące ceny (PPI w Strefie Euro 7,6% r/r).

Póki co wyższe ceny przekładane są na te, które płacą konsumenci. Inflacja w Polsce jest już na poziomie 4,8% r/r, a w USA 4,2%. Wszyscy mówią o wzroście cen, a wydaje się, że odłożony popyt konsumencki potrafi wiele znieść. Dynamika wzrostu cen powinna w najbliższych miesiącach wyhamować z racji zanikania efektu bazy, ale jej szczyt jest jeszcze daleko przed nami. Warto zwrócić uwagę na wzrost inwestycji, co dobrze wróży na kolejne lata. W szczególności w Polsce, gdzie ostatnio niepewność w zakresie sytuacji prawno-politycznej powstrzymywała przedsiębiorstwa przed inwestowaniem. W sytuacji gdy spodziewamy się rosnących stóp, dopływu funduszy europejskich i konieczności zwiększenia produktywności nie ma już na co czekać. To powinien być dobry okres zarówno dla dostawców dóbr inwestycyjnych, jak i dla spółek z sektora cyfryzacji usług biznesowych. Robimy kolejny krok w Barometrze Gospodarczym, w kierunku szczytu dynamiki wzrostu gospodarczego, której spodziewamy się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – maj 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – kwiecień 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – marzec 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.