EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Ze strony przemysłu płyną bardzo optymistyczne sygnały. Globalny PMI przemysłowy notuje najwyższe wskazania od dekady na poziomie 55 punktów. Co ciekawe najlepsze nastroje przeważają w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w Europie (Niemcy – 66.6, Francja – 59.3). Kraje wschodzące, w których dominującą pozycję mają Chiny, chyba najlepszy swój okres mają za sobą.

Obecnie chiński PMI przemysłowy jest na poziomie 50.6. Jeżeli zajrzymy głębiej, to na pierwszy plan wychodzą dane dotyczące cen. Drożeje dosłownie wszystko po stronie czynników produkcji i zaczynają rosnąć ceny towarów wychodzących. Pisaliśmy wcześniej, że do pełni gospodarczego szczęścia potrzeba podobnego ożywienia po stronie usług. Widać, że to zaczyna się dziać. Póki co głównie ze strony usług skierowanych do biznesu, ale w miarę postępu szczepień zapewne dołączą usługi dla konsumentów. Oliwy do inflacyjnego ognia na pewno dodał kontenerowiec Ever Given, który skutecznie zablokował kanał Sueski i jeszcze bardziej wydłużył łańcuchy dostaw. Wydaje nam się, że powrót konsumentów odbędzie się przy wyższych cenach. Z jednej strony biznes płaci drożej za towary, z drugiej jest pokusa nadrobienia okresu lockdownu. Odłożony popyt raczej przełknie wyższe ceny. Robimy zatem kolejny krok w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust w miarę rosnącego tempa inflacji i w kierunku dalszego ożywienia gospodarczego.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – marzec 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – luty 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – styczeń 2021Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Korekcyjny miesiąc za nami, ale jak się okazuje nie dla wszystkich segmentów rynku. Marzec był kolejnym dobrym miesiącem dla małych spółek za oceanem oraz wielu parkietów w Europie.

Wspólną cechą łączącą pozycje z naszego rankingu jest to, że koncentrują się one na rynkach, gdzie w strukturze indeksów większą część stanowią spółki przemysłowe. Ten sektor korzysta na widocznym w ostatnich tygodniach relatywnie lepszym zachowaniu się spółek value względem tych wzrostowych. W kwietniu na rynek zaczną spływać raporty finansowe za pierwszy kwartał, a to może nieco zweryfikować trwałość tej tendencji. Choć należy też pamiętać np. o kolejnym pakiecie fiskalnym w USA, tym razem w dużej mierze skierowanym na rzecz poprawy infrastruktury czy opieki medycznej, a to może dalej wspierać notowania spółek z tradycyjnych sektorów. Już na dniach przyjrzymy się najnowszym danym makroekonomicznym, a wnioski z naszego komitetu analitycznego zawrzemy w Barometrze Gospodarczym F-Trust .

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu marzec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Rosja +8.73% +41.64% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Japonia +8.21% +45.58% szczegóły funduszu
Investor Top 25 Małych Spółek (kat. I) +7.55% +54.03% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Globalny Spółek Dywidendowych +7.45% +34.76% szczegóły funduszu
Quercus Agresywny +7.06% +104.20% szczegóły funduszu

*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu marzec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) +10.45% +62.73% szczegóły funduszu
BGF US Basic Value A2 Acc EUR (EUR) +9.54% +47.72% szczegóły funduszu
FF – Nordic Fund A Acc EUR (EUR) +9.31% +88.24% szczegóły funduszu
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) +9.05% +42.18% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR) +8.72% +53.78% szczegóły funduszu

*26.02.2021r. do 31.03.2021r., **31.03.2020r. do 31.03.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 26.02.2021r. do 31.03.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 26.02.2021r. do 31.03.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – MARZEC 2021

Możemy spojrzeć na ostatnią korektę już z pewnej perspektywy, bo jest z nami od ponad miesiąca. Najwyraźniej dotknęła ona rynki z dużym udziałem spółek wzrostowych, sektora IT czy ogólnie rzecz ujmując spółek o najwyższym momentum rynkowym, czyli tych, które najwyraźniej zyskiwały w ostatnim czasie.

Stosunkowo łagodny wymiar korekta miała na rynkach europejskich. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że na rynku niemieckim czy francuskim o żadnej korekcie nie słyszano. To obraz z góry, gdy zejdziemy na poziom spółek czy sektorów, to wyraźnie widać, że nastąpił szybki przepływ kapitału zgodnie z wszechobecną retoryką od sektora wzrostowego do wartości. Większość zarządzających, z którymi rozmawiamy uważa, że ta tendencja nie zostanie z nami na dłużej. Spodziewają się, że w miarę upływu czasu wyniki spółek wzrostowych ponownie skuszą inwestorów. Dynamikę ostatnich ruchów na rynku akcji łączy się z wyraźnym wzrostem rentowności długu amerykańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w historycznych korelacjach między sektorami cyklicznymi i wzrostowymi a ruchem na obligacjach. To jednak, co ma istotne znaczenie obecnie to fakt, że wiele spółek wzrostowych jest wyraźnie zasobna w gotówkę i potencjalny wzrost kosztu pieniądza nie szkodzi ich planom rozwoju. Ma natomiast wpływ na stopę po jakiej dyskontowane są przyszłe przepływy finansowe. Spodziewana dynamika wzrostu PKB w bieżącym roku dla USA jest rekordowo wysoka, a za optymistycznym wariatem przemawia zarówno tempo szczepień, jak i skala interwencji fiskalnej. Naszym zdaniem, najbliższe kwartały powinny być udane dla wielu sektorów gospodarki. W ujęciu globalnym czas na poprawę zysków notowanych spółek. W tym miesiącu częściowo wracamy na pozycje i zwiększamy ekspozycję po stronie akcyjnej.

Proporcja rynków z ujemną dynamiką przyszłych zysków

jak inwestować w fundusze marzec 2021

PORTFELE DORADZANE – MARZEC 2021

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel wyraźnie skorygował. Częściowo udało nam się złagodzić spadki, ale jednak w części akcyjnej ekspozycja na spółki wzrostowe w sektorze zdrowia sporo zniżkowała. Wracamy z subfunduszu Caspar Stabilny do Caspar Akcji Europejskich. Pozostałe pozycje zostają bez zmian. Ten rok może obfitować w momenty o zwiększonej dynamice zmian wycen, więc inwestorzy, którzy szukają zysku po stronie akcyjnej muszą być na to gotowi.

Zrównoważony

Komentarz:

Portfel stracił 1,62% w ostatnim miesiącu, była to dosyć umiarkowana strata. Trzeba przyznać, że zmiana z ostatniego miesiąca z Caspar Akcji Europejskich na AXA Globalnej Makroalokacji była błędem. Strategia marekt neutral (zabezpieczenie pozycji na akcjach krótką pozycja na indeksie) tym razem nie dała należytej ochrony. Wracamy zatem do sprawdzonego funduszu z rynku europejskiego o zdywersyfikowanej strukturze sektorowej.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Spadek wyniósł nieco ponad 3%. Częściowo udało się ochronić kapitał, ale nie wszystkie ruchy zadziałały zgodnie z planem. Na plus zadziałała strategia Skarbiec Value, która zyskała na obecnej rotacji. Wracamy na wcześniejsze pozycje, ale utrzymujemy nieco mniejszy udział części akcyjnej.

Agresywny

Komentarz:

Portfel wyraźnie skorygował, choć nasze działania nieco zmniejszyły wymiar kary. Na plus zadziałała pozycja na spółkach wydobywczych. Wracamy do zamkniętej w styczniu pozycji na Skarbiec Spółek Wzrostowych po bardzo solidnej przecenie, a także do Caspar Akcji Europejskich. Na wypadek kontynuacji korekty zostawiamy jeszcze 20% udział pozycji dłużnej.

Portfel Specjalistyczny – marzec 2021

Schłodzenie portfela w ostatnim miesiącu do struktury 50/50 pozwoliło uchronić portfel przed spadkami. Na plus zadziałała pozycja w obligacjach inflacyjnych w euro, sektor wydobywczy, a także nowa pozycja związana z agrobiznesem BlackRock BGF Nutrition A2. Wracamy po solidnej przecenie do sprawdzonych funduszy i ponownie, ale stopniowo odbudowujemy Skarbiec Spółek Wzrostowych. Zmieniamy strukturę na 55/45 na rzecz funduszy akcyjnych. Po stronie dłużnej trzymamy się długu powiązanego z inflacją, a w części akcyjnej trzymamy mocno zdywersyfikowany sektorowo i geograficznie wybór funduszy.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

W ramach naszej działalności spotykamy się z mnóstwem pytań od klientów oraz osób zainteresowanych tematyką inwestowania w fundusze inwestycyjne – odnośnie konstrukcji rynku, szczególnie z pytaniem “czym właściwie jest fundusz inwestycyjny”. (więcej…)

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Odnosimy wrażenie, że wszelkie zmiany rynkowe, w tym dyskontowanie przez rynek możliwych scenariuszy, odbywa się w przyspieszonym tempie. Analizując dane dotyczące cen w przemyśle, z każdej gospodarki jaką analizujemy, płynie jasny komunikat – ceny płacone przez producentów wyskoczyły jak z procy.

Kolejnym krokiem będzie próba przerzucenia ich na konsumentów. Jeżeli nałożymy do tego niskie ceny sprzed roku w apogeum spowolnienia gospodarczego, to ich roczna dynamika powinna być zdecydowanie podwyższona w nadchodzących miesiącach. Banki centralne już jakiś czas temu komunikowały, że będą tolerowały taką przejściową podwyższoną inflację. Obecnie wszyscy czekają na marcowe posiedzenie amerykańskiego FEDu i potwierdzenie zamiaru kontrolowania rentowności papierów skarbowych. Rynki obligacji w ostatnich tygodniach pokazują, że one tak pobłażliwe nie będą, co wyraźnie widać po wynikach funduszy dłużnych skarbowych. Wyraźnie odradza się światowy handel. Chiny notują rekordy po stronie eksportu towarów, a nastroje w przemyśle, w szczególności w krajach rozwiniętych (USA – 58.6, Niemcy – 60.7) osiągają niewidziane od dawna poziomy. Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja po stronie usług, gdzie kolejne obostrzenia uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Ewidentnie wszyscy czekają na poprawę sytuacji epidemiologicznej, zniesienie obostrzeń i nabycie odporności stadnej. A jak wtedy zachowają się „wygłodniali” konsumenci zaopatrzeni w oszczędności, publiczne transfery i tanie kredyty? Na nasze oko – w pierwszej fali, zdecydowanie proinflacyjnie.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – luty 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – styczeń 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – grudzień 2020Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Korekta z końca lutego wymazała dużą część wzrostów od początku roku wśród funduszy akcyjnych, zarówno po stronie rynków rozwiniętych jak i wschodzących.

Wyjątki warte zauważenia to sektor małych spółek w USA oraz giełda w Paryżu. Pozostała część rankingu zdominowana jest przez fundusze związane z sektorem surowców, co idzie w parze ze wskazaniem naszego Barometru Gospodarczego F-Trust. Jak można dostrzec po rocznych stopach zwrotu, dla większości z tych funduszy są to początki możliwej fali wzrostowej, charakterystycznej dla tej fazy cyklu gospodarczego. Ostatnie tygodnie pokazały, że inwestorzy muszą się liczyć w najbliższym czasie z podwyższoną zmiennością. W takich chwilach warto zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a ewentualne ruchy w portfelu podzielić na mniejsze i rozłożone w czasie.

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu luty 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Rynków Surowcowych A +6.58% +6.50% szczegóły funduszu
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +6.12% +54.28% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Indeks Surowców +5.10% +35.57% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Multi Factor +5.07% -1.90% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +4.85% +26.90% szczegóły funduszu

*26.01.2021r. do 26.02.2021r., **26.02.2020r. do 26.02.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu luty 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) +16.82% -1.95% szczegóły funduszu
Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) +11.45% +2.34% szczegóły funduszu
FF – France Fund A Acc EUR (EUR) +9.02% +9.11% szczegóły funduszu
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) +8.91% -12.32% szczegóły funduszu
Schroder ISF European Value Fund A (Acc) (EUR) +7.38% +2.04% szczegóły funduszu

*26.01.2021r. do 26.02.2021r., **26.02.2020r. do 26.02.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 26.01.2021r. do 26.02.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 26.01.2021r. do 26.02.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – LUTY 2021

Kończymy drugi miesiąc roku, w którym wszyscy pokładamy nadzieję na powrót do normalności. Jeśli idzie o stopy zwrotu, to są one nadzwyczaj dobre. Wiele rynków wykazuje sygnały wykupienia, a i wśród inwestorów często słychać głosy, że „nie można bez końca rosnąć”.

Oczekiwanie korekty jest więc naturalne. Inwestorzy muszą sobie zadać kilka pytań, m.in. czy taką korektę rozgrywać? Jak ją rozegrać? A może nic nie robić, bo trend jest silny? Niestety, nie ma jednej dobrej odpowiedzi i każdy musi sam wybrać strategię dla siebie. Naszym zdaniem rynek jest silny i ewentualna korekta będzie jedynie przystankiem przed kolejną fala wzrostową. Historycznie marzec sprzyjał realizacji zysków. Zgodnie z Barometrem Gospodarczym, przed nami jeszcze cała inflacyjna część ożywienia. Wiele ostatnio mówiło się o możliwych kierunkach przepływu kapitału. Najczęściej w kontekście rotacji z sektora wzrostowego do wartości lub z rynków rozwiniętych do rozwijających się. O ile ten główny temat (spółki wzrostowe vs value) raczej wyhamował, to inne rotacje są dalej w grze. Najwyraźniej widać to na notowaniach dolara amerykańskiego i surowców. W naszych portfelach decydujemy się na łagodne schłodzenie poprzez zejście w części agresywnej portfeli częściowo do funduszy mieszanych lub delikatnie przeważamy portfel w kierunku części dłużnej opartej o fundusze inflacyjne. Ewentualny powrót do bardziej agresywnego inwestowania wykorzystamy w przyszłości do zwiększenia ekspozycji na surowce.

PREFERENCJE F-TRUST DOTYCZĄCE ALOKACJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS AKTYWÓW (Z PODZIAŁEM AKTYWÓW)

jak inwestować w fundusze luty 2021

PORTFELE DORADZANE – LUTY 2021

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel zyskał od początku roku ponad 1,5%. W części dłużnej przesuwamy środki z funduszu obligacji korporacyjnych do funduszu uniwersalnego Generali Korona Dochodowy. W części agresywnej z Caspar Akcji Europejskich, który w ostatnim miesiącu dołożył 5%, nieco się „schładzamy”, lokując środki w Caspar Stabilny.

Zrównoważony

Komentarz:

Wynik ponad 4% od początku roku przy tym profilu ryzyka każe nieco złagodzić ekspozycję. W części agresywnej zmieniamy Caspar Globalny na Caspar Stabilny, który w swojej części akcyjnej w dużej mierze odzwierciedla politykę inwestycyjną tego pierwszego. Zmieniamy również Caspar Akcji Europejskich na AXA Globalnej Makroalokacji, który zachowuje nam ekspozycję na rynki europejskie.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Niemalże 7% od początku roku każe nam nieco wyhamować. Schodzimy w części akcyjnej do funduszy mieszanych oraz schładzamy całość poprzez przesuniecie części środków do funduszy dłużnych. Realizujemy pokaźny zysk na AXA Selective Equity i przesuwamy środki do AXA Globalnej Makroalokacji oraz zmieniamy Caspar Globalny na Caspar Stabilny. W części dłużnej zmieniamy również fundusze obligacji korporacyjnych na fundusz uniwersalny.

Agresywny

Komentarz:

Wynik ponad 10% od początku roku sugeruje, że tempo wzrostu jest nieco wygórowane. Najwięcej do wyniku dołożyły Allianz China A-Shares i AXA Selective Equity. Nieco „schładzamy” portfel i przesuwamy 10% kapitału w kierunku Allianz Obligacji Inflacyjnych. Fundusz rynków wschodzących zamieniamy na Allianz Global Metals and Mining, a Caspar Globalny na Caspar Stabilny.

Portfel Specjalistyczny – luty 2021

Wynik od początku roku to solidne 6%. W oczekiwaniu na marcową korektę nieco „schładzamy” portfel do poziomu 50/50 w relacji funduszy akcyjnych i dłużnych. Realizujemy niesamowity zysk w postaci 131% na funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych i lokujemy środki do Allianz Obligacji Inflacyjnych. Jeżeli scenariusz korekcyjny na marzec się zrealizuje, z pewnością wrócimy do tej pozycji. Realizujemy też zysk na funduszu Fidelity Funds China Consumer i otwieramy pozycję powiązaną z sektorem agrobiznesu (BGF Nutrition A2 HDG PLN), który powinien być beneficjentem wzrostu cen surowców rolnych.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

F-Trust w Parkiecie
Jędrzej Janiak, Analityk F-Trust – współautor comiesięcznego Raportu F-Trust

„Portfel funduszy” Jędrzeja Janiaka, analityka F-Trust SA, wypracował w styczniu br. najlepszy wynik w symulacji organizowanej przez „Gazetę Giełdy Parkiet”. Łączny wynik naszego przedstawiciela to już 30,99%.

A to oznacza, że Jędrzej Janiak jest jednym z dwóch najlepszych uczestników tej gry, daleko wyprzedzając czterech pozostałych konkurentów, których łączny wynik oscyluje między 11,4 a 24,5%.

Portfel funduszy analityka F-Trust SA na ten miesiąc składa się z następujących pozycji: Caspar Globalny (15%), Allianz China A-Shares (15%), BlackRock GF World Mining (PLN) (15%), Schroder GSF Global Emerging Market Opportunities (15%), Esaliens Małych i Średnich Spółek (15%), Skarbiec Spółek Wzrostowych (15%) oraz Fidelity Funds apan Smallers Campanies Fund (Eur).

W rozmowie z Andrzejem Pałaszem z „Gazety Giełdy Parkiet” Jędrzej Janiak, analityk F-Trust SA, tak skomentował sytuację na rynku:

Andrzej Pałasz: Ten rok miał sprzyjać rynkom wschodzącym, jednak jak na razie to indeksy amerykańskie wspinają się na nowe rekordy. Do tego mocnej przecenie uległo złoto, jeden z głównych faworytów ekspertów. Sytuacja nie rozwija się zgodnie z planem?

Jędrzej Janiak: Spodziewaliśmy się w tym roku zwyżek zarówno rynków wschodzących, jak i rozwiniętych. Ale na tych drugich wzrosty miały być mniej dynamiczne ze względu na niskie wyceny. W styczniu rzeczywiście na pierwszym miejscu znalazły się spółki amerykańskie, ale o mniejszej kapitalizacji – duże lekko się cofnęły. Na podium znajdziemy też rynki wschodzące czy surowce. Wspomniany scenariusz w pewnym stopniu jednak się realizuje. Mamy jednak dolara, który przestał się osłabiać. Do tego dochodzą rosnące rentowności obligacji amerykańskich, wciąż nie utemperowane przez Fed, które też mogą przyciągać część inwestorów. W długim terminie zakładam jednak, że dolar będzie się osłabiać z uwagi na gigantyczne deficyty handlowe i fiskalne, które ciągle rosną. Jesteśmy teraz w okresie korekty i podwyższonej zmienności. Rynek złapał pewną równowagę, jednak trudno o alternatywę dla akcji. Trzeba być więc mentalnie gotowym na korektę i przejściowe straty. Wyraźne ożywienie gospodarcze w końcu nastąpi, być może jednak nieco później, niż zakładaliśmy, na prykład dopiero jesienią.

– Impulsem do wzrostów w USA były m.in. wyniki kwartalne, które często okazywały się lepsze od założeń analityków, zatem jest uzasadnienie dla wysokich wycen?

– Spora część nowych zwyczajów zakupowych związanych z pandemią zapewne pozostanie. Kolejne osoby korzystają i płacą za usługi technologicznych gigantów i wyniki to potwierdzają. To już jest jednak w cenach. Inwestorzy liczą też na pobudzenie mniejszych przedsiębiorstw, który ostatnio wykazują większą dynamikę wzrostu.

– Jakie branże reprezentują te firmy?

– Bardzo różne. W ostatnich tygodniach piątka największych firm z S&P 500 zachowuje się słabiej niż pozostałe 495 (S&P 495). Dynamicznie rośnie też Russell 2000. Reszta gospodarki w oczekiwaniach nadgania liderów. Co ciekawe, są to zarówno firmy zaliczane do kategorii value, jak i mniejsze spółki technologiczne.

– Po zmianie prezydenta w USA inna jest też strategia walki z pandemią, zakładająca masowe szczepienia. To także przyciąga do akcji?

– Oczywiście powszechne szczepienia przybliżają nas do kresu pandemii i zarazem odreagowania gospodarczego. Niestety ryzykiem, które dziś wisi nad rynkami jest bardzo wolno rozpędzający się proces szczepień. Są kraje, które radzą sobie lepiej, ale w większości przypadków oczekiwania były większe. Lockdowny doskwierają dużej części gospodarek, zwłaszcza sektorowi usług. To jednak tylko oddala w czasie coś, co jest nieuniknione. W końcu poradzimy sobie z pandemią, a usługi dołączą do przemysłu, który mimo pandemii jest w dobrej kondycji.

– Mimo niezłych danych gospodarczych WIG20 w ostatnich dniach odstaje od innych indeksów.

– Rzadko przyglądamy się polskim dużym spółkom ze względu na państwowy akcjonariat w wielu z nich. Bardziej interesują nas średnie i małe spółki. Na indeksach widać, że w ostatnich tygodniach mamy do czynienia z płaską korektą. Poprzednio znaczące spadki miały miejsce w październiku. Teraz widać, że nie ma wielu chętnych do sprzedaży akcji, choć też ciężko spodziewać się zaangażowania inwestorów zagranicznych w polskie małe i średnie spółki. Mimo to pozostają dość silne i bardziej wpisują się w trendy obowiązujące na rynkach wschodzących. Spodziewając się wyższej inflacji, zwyżek surowców i wzmożonego popytu konsumentów dochodzimy do wniosku, że druga i trzecia linia krajowych firm ma przed sobą dobre perspektywy.

– A co ze zniżkującym złotem?

– Niektórzy na wykresie doszukują się formacji filiżanki, która oczywiście zapowiada wzrosty cen surowca. Z drugiej strony średnie sesyjne mogą za chwilę wyrysować tzw. krzyż śmierci, a więc formację negatywną. Złotu nie pomagają rosnące rentowności w USA, a wspiera ryzyko inflacji. Kierunek będzie zależał od wzajemnej relacji inflacji i wzrostu rentowności, czyli od realnych stóp procentowych. Ich spadek będzie wspierał notowania surowca.


Zapisz się do newslettera F-Trust i tak jak prawie 2053 innych osób, otrzymuj przydatne komentarze i analizy na maila


Artykuł ukazał się w internetowym wydaniu Gazety Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 7 lutego 2021r.

Zobacz także:

Platforma Funduszy Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust
TAGI: f-trust opinie,

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Dzieje się to, o czym od jakiegoś czasu wspominaliśmy. Zmiany obserwowane na subindeksach cenowych wskaźników PMI, zaczynają przekładać się na miary inflacji. Widzimy to w Strefie Euro, gdzie po kilku miesiącach deflacji, dosyć wyraźnie wychodzimy ponad kreskę (0.9%).

Ożywienie w przemyśle trwa w najlepsze, a do pełni szczęścia potrzeba jeszcze tego samego w usługach. Te póki co grzęzły w objęciach lockdownu i panujących obostrzeń. Szczepienia w Europie nie idą tak, jak wszyscy sobie życzyli. To powoduje, że faktyczna poprawa przesuwa się w czasie, ale wydaje się być nieunikniona. To oraz ekstremalne wskazania wielu barometrów nastrojów dają uzasadnioną obawę o korektę rynkową, która jak na razie na wielu rynkach przybiera formę konsolidacji. Notowania przebiegają na przemian raz w dół, raz w górę, zasadniczo nie zmieniając kierunku. Co po takich wzrostach jest raczej pozytywnym sygnałem. Wyraźną korektę widać jednak na notowaniach dolara, co przekłada się m.in. na notowania złota, które również wyraźnie oddało pola. To, co charakterystyczne dla tej fazy cyklu, to rosnące rentowności. Najlepiej to widać na rynku amerykańskim. Po stronie dłużnej warto zatem wybierać fundusze oparte o instrumenty dłużne powiązane z inflacją. Robimy krok na przód i wskazujemy w Barometrze F-Trust dołek inflacji. Dalsze ożywienie gospodarcze będzie szło w parze z rosnącymi cenami. Po stronie akcyjnej warto rozważyć nie tylko fundusze stricte powiązane z surowcami, ale również te z rynków wschodzących, a także z udziałem firm, które stosunkowo łatwo mogą rosnące ceny przenieść na klientów. Więcej o selekcji funduszy odpowiednich w danym miejscu cyklu gospodarczego w naszych kolejnych publikacjach w tym miesiącu.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – styczeń 2021

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – grudzień 2020

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – listopad 2020Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Po grudniu, gdzie niemalże wszystkie klasy aktywów zyskały w skali miesiąca, w styczniu obraz był zgoła odmienny. Zdecydowany liderem naszego zestawienia są fundusze inwestujące w Chinach.

Z jednej strony jest to pokłosie dobrego zachowania się całości rynków wschodzących, ale warto również wspomnieć, że po tygodniach nieobecności w przestrzeni publicznej, odnalazł się właściciel Alibaby. W efekcie to właśnie na styczeń przypadło wyraźne odreagowanie notowań spółki, co istotnie wpłynęło na fundusze z rynku chińskiego. Kolejnymi wygranymi są amerykańskie małe spółki oraz sektor value, potwierdzające toczącą się rotację między sektorami. Reszta rynków wyraźnie była słabsza, choć trzeba przyznać, że lekkie schłodzenie nastrojów wszystkim się przyda. Sesje na wielu parkietach przebiegały przemiennie na plus i na minus, znacznie zwiększyła się zmienność. To daje nieco przedsmaku tego, czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach nowego roku. Kierunek towarzyszący ożywieniu gospodarczemu wydaje się jasny, ale droga będzie raczej wyboista. Więcej informacji o tym, w którym miejscu cyklu się obecnie znajdujemy, podamy w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu styczeń 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Okazji Rynkowych +8.14% +43.61% szczegóły funduszu
Allianz China A-Shares +7.52% +27.35% szczegóły funduszu
Esaliens Małych I Średnich Spółek +6.39% +45.05% szczegóły funduszu
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +6.37% +28.45% szczegóły funduszu
Investor BRIC +6.09% +7.61% szczegóły funduszu

*29.12.2020 r. do 29.01.2021 r., **29.01.2020 r. do 29.01.2021 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu styczeń 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF China A2 Acc (EUR) +13.24% +45.88% szczegóły funduszu
Schroder ISF Greater China A Acc EUR (EUR) +13.22% +41.50% szczegóły funduszu
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) +12.96% +33.92% szczegóły funduszu
Schroder ISF China Opportunities A Acc USD (USD) +12.06% +56.48% szczegóły funduszu
Fidelity Funds China Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +11.84% +27.05% szczegóły funduszu

*29.12.2020 r. do 29.01.2021 r., **29.01.2020 r. do 29.01.2021 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.12.2020 r. do 29.01.2021 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.12.2020 r. do 29.01.2021 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.