Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma FunduszyInwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >
Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy inwestycyjnych //
listopad 2022

Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.

ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2022

Listopad był łaskawy dla wielu klas funduszy. Wspólnym mianownikiem narracji rynkowej były niższe odczyty inflacji i to już nie tylko w USA, ale również w Europie. To z kolei przyczyniło się do zwrotu na notowaniach dolara amerykańskiego.


Globalny „risk on” dał efekt znaczącym odbiciem na rynku chińskim, gdzie dodatkowo nadzieje napędzają pogłoski o odchodzeniu od polityki „zero covid”. Od dawien dawna w rankingu zagościły fundusze oparte o spółki wydobywające złoto, dla którego rosnące odsetki w dolarze amerykańskim są bezpośrednią konkurencją, zatem możliwy koniec podwyżek stóp w USA przyczynił się do zmiany sentymentu. Naszym zdaniem warto pamiętać, że ewentualne zwroty w polityce monetarnej będą powodowane coraz wyraźniejszymi efektami spowolnienia czy recesji, co z natury rzeczy nie sprzyja generowanym przez spółki przychodom i zyskom. Zatem obserwowane silne odbicia na rynkach akcyjnych mogą okazać się jedynie odreagowaniem. Stąd przy naszym podejściu cyklicznym opartym o dane makroekonomiczne, to raczej fundusze dłużne skarbowe o dłuższym terminie do wykupu powinny trwalej korzystać na dezinflacyjnych sygnałach płynących z gospodarek. Więcej o aktualnym stanie gospodarki w ujęciu globalnym już niedługo w Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych
listopad 2022 r. – polskie TFI

Fundusze polskie Stopa zwrotu listopad 2022* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +31,49% -43,99% szczegóły funduszu
Investor Turcja +18,94% +97,38% szczegóły funduszu
Esaliens Gold +14,94 -20,46% szczegóły funduszu
Allianz Akcji Rynku Złota +14,00% -8,71% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +9,99% -23,53% szczegóły funduszu

*28.10.2022 do 30.11.2022, ** 30.11.2022 do 30.11.2022

Ranking funduszy inwestycyjnych
listopdad 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczne Stopa zwrotu listopad 2022* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Templeton China Fund A Acc USD (USD) +31,97% -37,45% szczegóły funduszu
Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc USD (USD) +31,97% -37.45% szczegóły funduszu
Schroder ISF Greater China A Acc USD (USD) +24,62% +21,54% szczegóły funduszu
Schroder ISF China Opportunities A Acc USD (USD) +22,97% -27,28% szczegóły funduszu
BGF China A2 Acc (USD) +21,88% -38,12% szczegóły funduszu

*28.10.2022 do 30.11.2022, ** 30.11.2022 do 30.11.2022

Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //

Barometr gospodarczy F-Trust

Barometr
gospodarczy

więcej >
Portfele modelowe

Portfele
modelowe

więcej >
Platforma Funduszy

Raport
miesięczny

więcej >
Newsletter F-Trust

Facebook

więcej >

Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.10.2022 do 30.11.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.11.2022 do 30.11.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Portfele modelowe F-Trust // listopad 2022

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

Portfel modelowe F-Trust w listopadzie 2022

Z każdym miesiącem zbliżamy się do recesyjnego dołka. Sygnałami, które obecnie potwierdzają tę ścieżkę są m.in. niższe realne wydatki konsumentów, spadające wskaźniki nowych zamówień, pogorszenie się koniunktury na rynku mieszkaniowym.

To czego trzeba się jeszcze spodziewać, a co najczęściej pojawia się jako ostatnie potwierdzenie recesyjnego otoczenia to wyraźnie rosnące bezrobocie. Różne modele oparte na gospodarczych wskaźnikach wyprzedzających sugerują, że wyceny rynkowe, a co ważniejsze zyski notowanych firm mają przed sobą jeszcze wyraźnie niższe odczyty. Pozytywnych informacji rynek oczekiwał po ewentualnym odejściu od polityki „zero covid” w Chinach, póki co jednak wygląda na to, że wchodzą w życie kolejne lockdowny, którym towarzyszą silne protesty społeczne. Interesującym sygnałem dla naszego rynku jest wyraźnie mocniejsza waluta, w szczególności względem dolara, w ślad za czym idą coraz niższe rentowności i wyraźnie silniejsza giełda. Taki obraz gospodarczo-rynkowy skłania nas do zwiększenia przekonania co do zasadności postawienia na fundusze dłużne z wyraźnym wychyleniem się w kierunku nieco dłuższego duration. Zmniejszamy zaangażowanie na rynkach akcyjnych poprzez wyjście z funduszy mieszanych w kierunku czysto obligacyjnych. Wiele wskazuje, że dołek koniunktury może wypaść gdzieś w pierwszej połowie przyszłego roku, co powinno zaowocować okazjami do zwiększenia pozycji w części akcyjnej na początku przyszłego roku.Zobacz także:

Newsletter F-Trust Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Barometr gospodarczy F-Trust // listopad 2022

F-Trust - barometr gospodarczy październik 2021To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces


Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:


Obraz jaki wypływa z danych gospodarczych jednoznacznie wskazuje na spowalniającą gospodarkę w ujęciu globalnym. Najmniej ciekawie wygląda to niestety w Europie, co zagraża również kondycji rodzimemu rynkowi. W kontekście danych z USA trzeci kwartał był stosunkowo udany, niemniej sygnały płynące ze wskaźników wyprzedzających nie wróżą dalszej poprawy. Często dla zobrazowania sytuacji globalnej sprawdzamy JP Morgan Global Manufacturing PMI, który w październiku spadł do poziomu 49.4, a co gorsza składowa dotycząca nowych zamówień, która pomaga ocenić tendencje szerokiego odczytu, zanurkowała do 46.9 punktów.

Co cieszy to fakt, że niższe poziomy odnotowują składowe dotyczące cen. Sygnałów o możliwej niższej inflacji nie brakuje. Niższe są ceny przewozów morskich, istotnie niższe są ceny surowców, w efekcie spowolnienia spada aktywność gospodarcza i popyt, zarówno u konsumenta, jak i producenta. W Europie w kontrze do tych pozytywnych sygnałów dotyczących cen, mamy oczywiście ceny energii. Rynki wyczekują sygnałów zakończenia cyklu podwyżek i o ile nie dostali go od FEDu, to pierwsze sygnały z innych mniejszych banków centralnych zaczynają się pojawiać. Naszym zdaniem FED wykorzystuje swojego rodzaju „okno pogodowe” do werbalnego zaostrzenia polityki monetarnej i rynkowych oczekiwań, które tak samo jak szybko wynosi obecnie rynkowe prognozy stóp w górę, może je równie dobrze z chwilę korygować. Potwierdzają to słowa z ostatniej konferencji, gdzie potwierdzono, że każde nowe dane mogę skłonić komitet do zmiany nastawienia. Obecne poziomy rentowności oraz, naszym zdaniem, nieuniknione zejście presji inflacyjnej w pierwszej kolejności faworyzują dług skarbowy niż akcje. W naszym Barometrze pozostajemy na początkowym wskazaniu dezinflacyjnej fazy spowolnienia, a tym samym preferencji długu skarbowego w portfelu. Z racji zawirowań natury geopolitycznej, jak i potrzeby wyklarowania się sytuacji gospodarczej, póki co widzimy przeważenie funduszy o krótszym duration uzupełnionych funduszami operującymi na środku krzywej rentowności.


F-Trust - barometr gospodarczy listopad 2022

Komentarz do barometru gospodarczego w formie PODCASTU
Portfel “jednego funduszu” według Barometru Gospodarczego F-Trust

Poniżej prezentujemy wyniki portfela jednego funduszu, który pozwala weryfikować stawiane przez nas makroekonomiczne tezy. Zgodnie ze wskazaniem Barometru Gospodarczego wybieramy do portfela jeden fundusz z preferowanej klasy aktywów. Transakcji dokonujemy jedynie wtedy, gdy zmieniamy ćwiartkę w naszym modelu. Przedstawiony wykres to linia kapitału naszego portfela, a kolory w tle odpowiadają kolorom w modelu i tym samym wskazują klasę aktywów, w którą w danej chwili ulokowaliśmy kapitał.

Portfel barometrowy – październik 2022
Infogram

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – październik 2022

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – wrzesień 2022

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – sierpień 2022


Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy!

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także:

Notowania funduszy

Notowania
funduszy

więcej >
Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust

Platforma
Funduszy

więcej >
Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca

Raport
miesięczny

więcej >
Facebook F-Trust

Facebook

więcej >

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Recesja jako scenariusz bazowy – Jędrzej Janiak, analityk F-Trust S.A. w “Gazecie Giełdy Parkiet”

F-Trust w Parkiecie
Jędrzej Janiak, Analityk F-Trust – współautor comiesięcznego Raportu F-Trust

Przechodząc przez różnego rodzaju wskaźniki światowej gospodarki trudno oprzeć się odczuciu, że w najbliższych kwartałach globalne spowolnienie przybierze na sile, co będzie oznaczało faktyczną recesję.

Na początek indeksy i subindeksy PMI, gdzie różnica między nowymi zamówieniami a zapasami sugeruje poziom globalnego PMI przemysłowego w rejonie 40 punktów. To w połączeniu ze wskaźnikami sentymentu wśród konsumentów oraz zarządów, jak i wskaźnikami wyprzedzającymi OECD daje w sumie jednoznacznie negatywne prognozy dla globalnej gospodarki na najbliższe kwartały.

Za dużą część tych prognoz odpowiadają warunki monetarne, które w swojej ilości i skali podwyżek dopiero zaczynają odbijać piętno na realnej gospodarce. W Europie dodatkowo mamy kryzys energetyczny i wojnę, a w Chinach ciągnące się lockdowny, które istotnie wpływają na kondycję całego spektrum rynków wschodzących. Zerkając jednak na główną gospodarkę świata widzimy z jednej strony wyraźne gospodarcze spowolnienie, które ciągnie się od kilku kwartałów, ale z drugiej strony – traktując niektóre subindeksy PMI z odpowiednim wyprzedzeniem – można nieśmiało wskazywać na możliwy dołek spowolnienia gdzieś w nadchodzącym roku. Mam na myśli na przykład ponownie różnicę między nowymi zamówieniami i zapasami z wyprzedzeniem czterech miesięcy, czy nowe zamówienia od Philly Fed z wyprzedzeniem sześciu miesięcy.

Oczywiście w tych niepewnych warunkach geopolitycznych, zarówno za naszą wschodnią granicą, ale też konfliktu na linii USA-Chiny, jak i w trudnych do oszacowania skutkach globalnego zacieśnienia monetarnego, trudno dokładnie wyznaczyć głębokość i czas trwania globalnej recesji. Nie mniej jednak warto póki co pozostać na pozycjach defensywnych, bo mimo postępujących niższych wycen na rynkach akcji wciąż brak sygnałów, które mógłby potwierdzić zasadność podstawiania rąk po spadające akcje.

Skutkiem wyraźnej recesji będzie spadek popytu, na co wskazuje wiele wskaźników obrazujących dynamikę cen, co powinno wyraźnie zmniejszyć poziom inflacji. To jest argument, że być może warto podłożyć ręce pod spadające ceny obligacji.

Pytaniem jest natomiast przyszła ścieżka inflacji, która najpewniej nie będzie wsparta niskimi cenami surowców czy tanią produkcją w Chinach, do czego przyzwyczailiśmy się w ostatniej dekadzie. Zatem być może czeka nas zmiana poziomów celów inflacyjnych, pewnie w wymiarze werbalnym, na nieco wyższe niż mityczne dwa procent, które leżą na końcu każdej prognozy płynącej z banków centralnych po obu stronach Atlantyku.

Jędrzej Janiak

Analityk F-Trust


Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne


Artykuł ukazał się w internetowym wydaniu Gazety Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 20 lipca 2022r.

Zobacz także:

Platforma Funduszy Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust
TAGI: f-trust opinie,

Portfele modelowe F-Trust // październik 2022

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

Portfel modelowe F-Trust w październiku 2022

Trudny czas do budowania czy przebudowywania portfeli. Standardowe portfele stworzone z akcji i obligacji w różnych proporcjach to przecież cały sektor oszczędności emerytalnych i to w ujęciu globalnym. Niestety, w tym roku te wszystkie portfele są istotnie pod kreską. Z punktu widzenia makroekonomicznego i cyklicznego postępujące spowolnienie gospodarcze powinno istotnie zmniejszać presję inflacyjną i tym samym zachęcać banki centralne do zmiany swojego jastrzębiego nastawianie, co każe zerkać w kierunku długu skarbowego.

Niestety, ostatnie tygodnie pokazują, że ten scenariusz napotyka przeszkody w postaci materializującego się ryzyka politycznego i geopolitycznego. Trzy miesiące rosnących cen obligacji (od końca czerwca) dały dosyć istotne zyski, które równie szybko i z nawiązką zostały wymazane. Te wyższe poziomy rentowności w kontekście niemal pewnej zmiany dynamiki inflacji w kolejnych kwartałach i pierwszych sygnałach płynących z FED-u mówiących, że czas rozważyć zakończenie podwyżek stóp jeszcze bardziej utwierdzają nas w przekonaniu, że to właśnie na rynku długu w pierwszej kolejności warto szukać okazji. Naszym pierwszym wyborem będą fundusze dłużne skarbowe, z możliwie małym udziałem długu korporacyjnego i w tym kierunku w tym miesiącu przebudowujemy część dłużną portfeli. Po ostatnich wydarzeniach w Chinach zmieniamy nasze podejście do tego regionu, wydarzenia na zjeździe partii komunistycznej nie wspierają idei inwestowania w tej części świata i dodatkowo eskalują jeszcze ryzyko geopolityczne wokół Tajwanu. Póki co brak przesłanek do zwiększania alokacji w części akcyjnej, a nasz wybór na obecne trudne czasy to ekspozycja na defensywne sektory energii oraz zdrowia.Zobacz także:

Newsletter F-Trust Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Barometr gospodarczy F-Trust // październik 2022

F-Trust - barometr gospodarczy październik 2021To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces


Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:


Może ku zaskoczeniu wielu, ale robimy krok w naszym Barometrze Gospodarczym, mały, ale co istotne w kierunku postępującego spowolnienia gospodarczego. Nastroje w gospodarce są minorowe, i to nie tylko w Polsce, ale w ujęciu globalnym. Warto wspomnieć, że globalny wskaźnik JP Morgan Global Manufacturing PMI zszedł już poniżej granicy 50 punktów (49.8 pkt).

Drugi istotny dla nas wskaźnik, czyli inflacja traci swoje tempo. Widać to głównie w USA czy w Chinach, ale niestety ceny energii istotnie zaburzają obraz w naszym regionie. Patrząc na aktywność gospodarczą z dystansu widać, że spowolnienie trwa już niemal rok, a na rynkach wschodzących nawet i dłużej. Ostatnie wzrosty na rynkach to efekt bardzo negatywnego sentymentu, któremu wystarczyło kilka gorszych danych makroekonomicznych w USA, by w eter rzucić nadzieję na zmianę retoryki amerykańskiego banku centralnego. Inaczej mówiąc weszliśmy ponownie w fazę, że „złe dane, to dobra wiadomość”. Naszym zdaniem tych złych wiadomości dotyczących danych gospodarczych, jak i wyników spółek, będzie jeszcze dużo, a do zmiany retoryki przez główne banki centralne potrzeba chyba jakiegoś istotnego rynkowego wydarzenia, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu całemu systemowi bankowemu. W obliczu słabnącej gospodarki i ciągle jeszcze wysokiej inflacji naszym zdaniem warto zachować, a może nawet i zwiększyć defensywne podejście do alokacji portfelowej, czyli przeważać fundusze dłużne skarbowe.


F-Trust - barometr gospodarczy wrzesień 2022

Komentarz do barometru gospodarczego w formie PODCASTU
Portfel “jednego funduszu” według Barometru Gospodarczego F-Trust

Poniżej prezentujemy wyniki portfela jednego funduszu, który pozwala weryfikować stawiane przez nas makroekonomiczne tezy. Zgodnie ze wskazaniem Barometru Gospodarczego wybieramy do portfela jeden fundusz z preferowanej klasy aktywów. Transakcji dokonujemy jedynie wtedy, gdy zmieniamy ćwiartkę w naszym modelu. Przedstawiony wykres to linia kapitału naszego portfela, a kolory w tle odpowiadają kolorom w modelu i tym samym wskazują klasę aktywów, w którą w danej chwili ulokowaliśmy kapitał.

Portfel barometrowy – październik 2022
Infogram

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – sierpień 2022

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – lipiec 2022

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2022

Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy!

Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz się dowiedzieć co analizujemy, przygotowując comiesięczne odczyty barometru:Obejrzyj ten film, jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka jest rola barometru w naszym cyklu analitycznym. W jaki sposób inwestować w fundusze inwestycyjne czytając barometr?


Zobacz także:

Notowania funduszy

Notowania
funduszy

więcej >
Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust

Platforma
Funduszy

więcej >
Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca

Raport
miesięczny

więcej >
Facebook F-Trust

Facebook

więcej >

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Co to jest inflacja?

Przeczytaj przygotowane przez nasz Zespół Analityczny krótkie omówienie pojęcia “inflacja”

Encyklopedyczna definicja tego zjawiska brzmi “proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego”. Inflacja nie jest więc czymś strasznym i postępującym nagle. Jest jednak procesem, który nieopanowany może nieść za sobą poważna skutki.

Co to jest inflacja?
Inflacja oznacza spadek siły nabywczej pieniądza

Czym jest inflacja i co na nią wpływa?

Inflacja to wzrost cen, a co za tym idzie spadek siły nabywczej pieniądza. Prościej mówiąc: za tę samą kwotę pod koniec roku, możemy kupić mniej produktów niż kilka miesięcy wcześniej na początku roku, bo pieniądz ma mniejszą wartość. I w przypadku oszczędności: jeżeli ktoś odłożył 1 000 złotych i nie był zainteresowany ich pomnażaniem, za rok będzie miał również tysiąc złotych, ale nie kupi za to tyle samo co wcześniej – ponieważ ceny wzrosły.
Ceny surowców, zwłaszcza energetycznych, to jeden z głównych czynników wywołujących inflację. Urząd Regulacji Energetycznych zatwierdził wzrost taryf na 2022 dla energii elektrycznej o 24% i gazu o 54%. Wzrost tych cen powoduje wzrost kosztów produkcji, a w konsekwencji wzrost cen płaconych przez konsumenta. Wśród innych przyczyn inflacji ekonomiści wymieniają:

  • zwiększenie podaży pieniądza przez ich emisję przez bank centralny (w Polsce prawo do emisji pieniądza ma Narodowy Bank Polski), 
  • wzrost popytu (producenci nie są w stanie dostosować struktury produkcji do struktury popytu konsumentów),
  • niezrównoważony budżet (kiedy państwo wydaje więcej, niż jest w stanie pokryć dochodami),
  • wadliwa struktura gospodarki.

Ostatnie lata to faza silnej globalizacji. Włączenie Chin czy krajów byłego ZSRR do światowej gospodarki sprawiło, że w ujęciu globalnym zyskaliśmy znaczną ilość taniej siły roboczej, co miało swoje przełożenie na spadek cen w ujęciu globalnym. Drugim ważnym aspektem jest demografia, a w zasadzie fakt, że społeczeństwa się starzeją, a co za tym idzie mniej konsumują.

Wybuch pandemii COVID 19 nieco pokrzyżował te globalne tendencje. Procesy produkcyjne, które bazowały na ciągłych dostawach z dalekiej Azji zostały brutalnie przerwane. Przerwy w produkcji spotkały się ze wzmożonym popytem konsumentów, którzy przerzucili się z usług na samodzielne zakupy dóbr konsumpcyjnych. Ten zbieg czynników podażowo/popytowych poskutkował silnym wzrostem cen. Ważnym czynnikiem są też oczekiwania inflacyjne, które pchają pracowników do gabinetów swoich szefów po podwyżki wynagrodzeń (tzw. efekt drugiej rundy). Szefowie uginają się pod naciskiem pracowników, ale równocześnie kontynuują podwyższanie cen swoich usług czy wyrobów, i tak powstaje ryzyko spirali kosztowo-płacowej.Zdobądź wiedzę niezbędną do inwestowania, zapisz się na newsletter i otrzymuj nasze materiały edukacyjne ze szkoły inwestycyjnej F-TrustSkutki inflacji

Negatywnego wpływu inflacji doświadczyliśmy na przełomie PRL oraz Trzeciej Rzeczpospolitej. Jeszcze w 1988 roku inflacja lekko przekraczała 60%. Był to bardzo wysoki poziom, ale prawdziwa eksplozja nastąpiła w następnym roku, gdy poziom inflacji przekroczył 251%. Jeszcze gorzej było w roku 1990, gdy inflacja osiągnęła 586%. Co się wtedy stało?

W lutym 1990r. ceny towarów i usług w porównaniu z tymi z lutego 1989r. wzrosły o ponad 1100%! Średnia pensja wynosiła wtedy 1,03 mln zł, a bochenek kosztował 2000zł. Podobnie rosły ceny innych towarów. Kilogram wołowiny kosztował ponad 19000zł, a pół litra wódki 21000zł. 

Aby zatrzymać, postępującą w tak szybkim tempie inflację, wprowadzono między innymi ograniczenie wzrostu płac przez wprowadzenie podatku od nadmiernego wzrostu wynagrodzeń. Dodatkowo rząd zachęcał Polaków do gromadzenia pieniędzy w bankach – wprowadzono reformę, która zwalniała banki z ograniczeń w ustalaniu oprocentowania (w taki sposób, aby przewyższało ono inflację).

Działania podjęte przez ekipę gospodarczą Leszka Balcerowicza (ówczesnego ministra finansów) przyniosły skutek już w następnym roku, gdy poziom inflacji spadł do 70%. Ten marsz w dół był, z niewielkimi wahaniami, kontynuowany do 2003 roku, gdy inflacja spadła poniżej 1%.

Co z naszymi oszczędnościami?

Następstwa wysokiej inflacji nie są korzystne. Powodują przede wszystkim spadek siły nabywczej pieniądza, co oznacza, że w miarę wzrostu inflacji za to samo wynagrodzenie możemy kupić mniej towarów i usług. Biedniejemy.

Wzrost inflacji odczuwają również posiadacze oszczędności. Już dzisiaj, trzymając pieniądze na lokacie bankowej, tracimy rocznie średnio 2 punkty procentowe. Jeśli inflacja będzie rosła, wówczas straty będą jeszcze większe.

Zainteresuj się oszczędnościami, brak działania to strata rzędu 7-10%

Skończył się czas kiedy „nic nie robienie”, czyli trzymanie gotówki na rachunku bankowym czy w domu, nie było jakoś wielce bolesne. Obecnie brak działania, to realna strata rzędu 7-10% w skali roku.Sprawdź jak łatwo zacząć inwestować
z F-Trust w Fundusze Inwestycyjne

W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.

Dowiedz się więcej

Zobacz także:

Notowania funduszy

Notowania
funduszy

więcej >
Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust

Platforma
Funduszy

więcej >
Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca

Raport
miesięczny

więcej >
Facebook F-Trust

Facebook

więcej >
Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy inwestycyjnych //
wrzesień 2022

Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.

ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2022

Zestawienie stóp zwrotu za wrzesień można spokojnie nazwać obrazem nędzy i rozpaczy. W części polskich TFI ponownie na czele niedźwiedzie, czyli fundusze ze strategią zarabiania na spadkach indeksów oraz fundusze spółek wydobywających złoto i odzwierciedlający cenę srebra. Te ostatnie odreagowują jedynie wcześniejsze silne spadki.


Wśród funduszy zagranicznych bardzo skromne wzrosty wśród nielicznych strategii absolutnej stopy zwrotu, a w zestawieniu widzimy fundusze z rynku pieniężnego, co oznacza, że cała masa strategii akcyjnych, dłużnych i mieszanych skończyła miesiąc pod wodą. Jest obraz z lusterka wstecznego, jak pokazują pierwsze dni października rynek wszedł w fazę, że ”zła wiadomość, to dobra wiadomość” i nie wiele trzeba, by wygenerować silne odbicie. Dotyczy to zarówno rynku akcji, jak i obligacji, a wspólnym mianownikiem jest przyszłe działanie amerykańskiego banku centralnego. Naszym zdaniem w kolejnych kwartałach zobaczymy niższe oczekiwania co do zysków spółek, co przełoży się na kolejne słabe miesiące na rynkach akcji. Nieco lepiej patrzymy na rynek długu, choć i tu ryzyk nie brakuje. Najświeższa synteza danych makroekonomicznych już niedługo w Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych
wrzesień 2022 r. – polskie TFI

Fundusze polskie Stopa zwrotu wrzesień 2022* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Ipopema Short Equity A +9,15% +51,36% szczegóły funduszu
Quercus short +8,55% +53,81% szczegóły funduszu
Quercus Silver +5,10% -11,35% szczegóły funduszu
UNIQA Akcji Rynku Złota +4,16% brak szczegóły funduszu
Allianz Akcji Rynku Złota +3,55% -12.89% szczegóły funduszu

*30.08.2022 do 30.09.2022., **30.09.2021 do 30.09.2022

Ranking funduszy inwestycyjnych
wrzesień 2022 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczne Stopa zwrotu wrzesień 2022* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Fidelity Funds Absolute Return Global Equity Fund A Acc PLN (hdg) +1,47% brak szczegóły funduszu
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) +1,11% +10,59% szczegóły funduszu
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) +0,35% -5,28% szczegóły funduszu
BGF US Dollar Reserve A2 Acc USD (USD) +0,18% +0,49% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Sustainable US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) +0,18% +0,44% szczegóły funduszu

*30.08.2022 do 30.09.2022., **30.09.2021 do 30.09.2022

Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //

Barometr gospodarczy F-Trust

Barometr
gospodarczy

więcej >
Portfele modelowe

Portfele
modelowe

więcej >
Platforma Funduszy

Raport
miesięczny

więcej >
Newsletter F-Trust

Facebook

więcej >

Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.08.2022 do 30.09.2022. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 30.08.2022 do 30.09.2022. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Portfele modelowe F-Trust // wrzesień 2022

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

Klienci F-Trust mogą być zadowoleni z pierwszych ośmiu miesięcy tego roku?

Po wakacyjnym odbiciu na rynkach akcji nie ma już śladu, zatem trend spadkowy pozostaje w grze. Dla nas istotniejsze jest to co dzieje się na rynku długu skarbowego, bo to właśnie ten kierunek obraliśmy jako podstawę w naszych portfelach modelowych.

Mijają trzy miesiące od kiedy pierwszy raz zdecydowaliśmy się na ten krok i mimo tego, że spłynęły wyższe odczyty inflacji korekta rynku była niewielka. Wyniki funduszy dłużnych w tym czasie to mniej więcej 7-10%, co istotnie poprawiło wyniki naszych modeli. Najnowsze ruchy banków centralnych wskazują na wyższe docelowe poziomy stóp procentowych w krótkim terminie, ale też nieco przesuwają w czasie koniec podwyżek. To właśnie do poziomu stóp procentowych są podpięte wyceny obligacji skarbowych. Widać to przede wszystkim po rynku długu w USA, gdzie niestety ekspozycja na długoterminowe obligacje skarbowe po początkowo dobrym okresie obecnie przynosi straty. W Polsce rynek wycenia jeszcze maksymalnie dwie symboliczne podwyżki i koniec cyklu, a przynajmniej jego zatrzymanie. Stąd dobre zachowanie funduszy dłużnych. O ile inflacje raczej dalej będzie rosła na skutek chociażby wzrostu cen regulowanych, to podwyżki stóp niestety nie pomogą zbić cen energii, tak jak mogą wpłynąć na kondycję popytu konsumpcyjnego. W tym miesiącu przyjmujemy ponownie postawę „Wait and see”, którą również chętnie zobaczylibyśmy u bankierów centralnych, bowiem dynamika i skala podwyżek jest jedną z najmocniejszych w historii, a efekty w realnej gospodarce najpewniej dopiero zaczną wychodzić na powietrznię.Zobacz także:

Newsletter F-Trust Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Fundusze dłużne – nadzieje i ryzyka – webinar z Wojciechem Górnym, NN Investment Partners TFI

Webinar 28.09.2022, 12:00-13:30

Barometr gospodarczy F-Trust wskazuje na fundusze obligacji skarbowych.

Jędrzej Janiak, analityk F-Trust będzie rozmawiał z Wojciechem Górnym z NN Investment Partners TFI na temat możliwych scenariuszy i ryzyka związanego z inwestowaniem w tę klasę aktywów.