EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Średnia stopa zwrotu klientów F-Trust w pierwszej połowie 2015 wyniosła 4,24%!

stopa zwrotu z inwestycji w fundusze w pierwszej połowie 2015W analogicznym okresie depozyt założony 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku osiągnął wynik w wysokości 1,15%(2,30% brutto rocznie średnio dla depozytów do 12 miesięcy założonych w styczniu 2015 roku – na bazie danych Narodowego Banku Polskiego).

Pierwszy kwartał 2015 roku zaowocował imponującą średnią stopą zwrotu inwestujących za pośrednictwem F-Trust, na poziomie 4,88%. Nasi klienci korzystali zarówno ze wzrostów na rynkach, jak i aprecjacji preferowanych przez nich walut. Drugi kwartał to niestety nieznaczny spadek, wynoszący -0,61%, podczas gdy indeks globalnych akcji (MSCI AC WORLD) stracił -1,07%.

Obserwowaliśmy znaczny wzrost nerwowości wśród globalnych graczy, a to za sprawą informacji o możliwym wzroście stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz początku luzowania ilościowego w Europie. O ile początkowo mieliśmy do czynienia z euforycznym przyjęciem decyzji Mario Draghiego, prezesa Europejskiego Banku Centralnego, to później wywołała ona potężną zmienność na obligacjach krajów Strefy Euro, ale nie tylko. Pierwsza fala optymizmu, która ogarnęła rynki zepchnęła rentowności krajów takich jak Niemcy w okolice zera w przypadku obligacji skarbowych 10-letnich, a te o krótszym okresie zapadalności zeszły nawet poniżej zera. Taki stan rzeczy nie mógł trwać wiecznie, był bowiem trudny do zniesienia zwłaszcza dla funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych, czyli tradycyjnych nabywców obligacji. Śladem długu kraju Strefy Euro poruszała się również rentowność polskich obligacji, gdzie mieliśmy do czynienia ze sporą przeceną. Dodatkowo, Polska w dalszym ciągu klasyfikowana jest jako rynek wschodzący, a co za tym idzie, znajduje się w jednym koszyku z krajami takimi jak niezwykle problematyczna ostatnio Grecja, Rosja, czy chociażby Brazylia.

Tutaj warto przejść do Grecji właśnie. Ten niewielki powierzchniowo i mało istotny z gospodarczego punktu widzenia kraj po raz kolejny ociera się o bankructwo i wystawia na próbę cierpliwość wierzycieli. W dalszym ciągu oczekujemy rozwiązania problemu, a końca kłopotów nie widać.

Różnica w wyniku osiągniętym w pierwszym i drugim kwartale 2015 roku doskonale ilustruje istotę horyzontu inwestycyjnego.

Im dłuższy okres naszej inwestycji, tym na bardziej ryzykowne klasy aktywów możemy się decydować, minimalizujemy ryzyko wejścia i wyjścia z inwestycji w nieodpowiednim momencie. Co więcej, zyskujemy w ten sposób możliwość nabywania atrakcyjnych aktywów kiedy ich cena jest najbardziej odpowiednia, czyli najniższa. Innym bardzo istotnym kluczem do sukcesu inwestycji jest dywersyfikacja. W drugim kwartale mieliśmy takie rynki, jak Chiny (indeks akcji B), który wzrósł o 38,20%, węgierski BUX (9,26%), czy japoński NIKKEI225 notujący wzrost o 4,25%, a z drugiej strony niemiecki DAX (-9,44%), czy indonezyjski JCI (-9,71%). To pokazuje, że nawet w relatywnie krótkim okresie czasu warto dbać o dywersyfikację naszych inwestycji, co pomoże chronić ulokowany kapitał.

Zobacz czym jest stopa zwrotu.

W CAŁYM 2014 ŚREDNI ZWROT KLIENTÓW Z INWESTYCJI WYNIÓSŁ 5,8%

W tym czasie na jednorocznych depozytach założonych w grudniu 2013 roku można było uzyskać – jak wynika z danych NBP – średnio 2,7%, a na inwestycjach w polskie fundusze inwestycyjne średnio 1,82% (źródło: Analizy Online). dowiedź się więcej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Metodologia przygotowywania zestawienia.

Niniejsze zestawienie zostało przygotowane na podstawie średniej ważonej stóp zwrotu osiągniętych przez wszystkich klientów F-Trust S.A. inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w pełnym okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Waga przypisana stopom zwrotu poszczególnych klientów zależy od wartości zainwestowanych aktywów i jest proporcjonalna do tych wartości. Stopy zwrotu osiągane przez wszystkie fundusze inwestycyjne i fundusze zagraniczne dostępne w ofercie F-Trust S.A., w tym stopy zwrotu osiągane przez te fundusze w okresach 12-miesięcznych, dostępne są na stronach internetowych tych funduszy.

Informacje dotyczące treści.

Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.