EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze AXA na Platformie

AXA TFIProdukty AXA, jednej z największych na świecie grup finansowych, są w ofercie F-Trust SA od jakiegoś czasu. Teraz za pomocą Platformy Funduszy można nabyć również fundusze inwestycyjne tego finansowego giganta.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oferuje dostęp do kilku subfunduszy inwestycyjnych. Są wśród nich zarówno subfundusze akcyjne – m.in. AXA Akcji, AXA Selektywny Akcji Polskich i AXA Akcji Rynków Wschodzących – jak i dłużne oraz mieszane. Do tej pory inwestując w fundusze tej francuskiej grupy kapitałowej trzeba było udać się do jednej z placówek F-Trust SA lub spotkać się z dyrektorem sprzedaży naszej firmy. Teraz można zrobić to znacznie łatwiej, poprzez Platformę Funduszy.

Oczywiście klienci naszej firmy nadal mogą kupować jednostki uczestnictwa funduszy AXA TFI również podczas spotkań z dyrektorami sprzedaży i w placówkach F-Trust SA.

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
AXA Subfundusz Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +7.67%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich Akcyjne 5 Uniwersalny Stany Zjednoczone +5.34%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Akcji ESG Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte +22.13%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +10.88%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +7.92%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Stany Zjednoczone -0.29%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +6.63%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Globalny Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +7.2%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.01%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Makroalokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska +6.27%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.38%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Dłużne 2 Obligacje korporacyjne Polska +0.12%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.03%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Selective Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +15.81%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +7.3%
2021-01-12
Szczegóły
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu Mieszane 4 Uniwersalny Polska +4.07%
2021-01-12
Szczegóły