EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 600 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze AXA na Platformie

AXA TFIProdukty AXA, jednej z największych na świecie grup finansowych, są w ofercie F-Trust SA od jakiegoś czasu. Teraz za pomocą Platformy Funduszy można nabyć również fundusze inwestycyjne tego finansowego giganta.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oferuje dostęp do kilku subfunduszy inwestycyjnych. Są wśród nich zarówno subfundusze akcyjne – m.in. AXA Akcji, AXA Selektywny Akcji Polskich i AXA Akcji Rynków Wschodzących – jak i dłużne oraz mieszane. Do tej pory inwestując w fundusze tej francuskiej grupy kapitałowej trzeba było udać się do jednej z placówek F-Trust SA lub spotkać się z dyrektorem sprzedaży naszej firmy. Teraz można zrobić to znacznie łatwiej, poprzez Platformę Funduszy.

Oczywiście klienci naszej firmy nadal mogą kupować jednostki uczestnictwa funduszy AXA TFI również podczas spotkań z dyrektorami sprzedaży i w placówkach F-Trust SA.

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
AXA Subfundusz AkcjiAkcyjne5UniwersalnyPolska-4.54%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji AmerykańskichAkcyjne5UniwersalnyStany Zjednoczone+2.72%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych SpółekAkcyjne5Małe i średnie spółkiEuropejskie rynki rozwinięte+2.79%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich SpółekAkcyjne5Małe i średnie spółkiPolska+2.13%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Akcji Rynków WschodzącychAkcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki wschodzące-1.84%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji KorporacyjnychDłużne3Obligacje korporacyjneStany Zjednoczone+0.53%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Globalnej MakroalokacjiAbsolutnej stopy zwrotu3UniwersalnyGlobalny+1.3%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Globalny AkcjiAkcyjne5UniwersalnyGlobalny+1.15%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Globalnych Strategii DłużnychDłużne3UniwersalnyGlobalny+0.3%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Makro AlokacjiMieszane4UniwersalnyPolska+2.46%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz ObligacjiDłużne3Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska+0.56%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Obligacji KorporacyjnychDłużne2Obligacje korporacyjnePolska+0.17%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Ostrożnego InwestowaniaDłużne1Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.08%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Selective EquityAkcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+3.39%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Selektywny Akcji PolskichAkcyjne5UniwersalnyPolska-3.58%
2019-12-10
Szczegóły
AXA Subfundusz Stabilnego WzrostuMieszane4UniwersalnyPolska-0.91%
2019-12-10
Szczegóły