EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Caspar Asset Management – silna pozycja na koniec kwartału

Stopy zwrotu są atrakcyjne a aktywa rosną – takie wnioski wobec Caspar Asset Management płyną z podsumowania przygotowanego przez „Parkiet” za III kwartał 2013 roku.

Działalność firm zarządzających aktywami została jak co kwartał przeanalizowana i porównana w Gazecie Giełdy „Parkiet”. Wyniki Caspar Asset Management prezentują się w tym zestawieniu bardzo pozytywnie. Zwłaszcza Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy oraz Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy wykazują korzystne stopy zwrotu – w okresie od początku roku ale także trzyletnim. Jak wynika z danych przytoczonych przez „Parkiet” wynik wypracowany od stycznia w strategii akcyjnej sięgnął 17,78%. Natomiast stopy zwrotu w strategii zrównoważonej w tym samym czasie to 8,98%.

Długi horyzont inwestycyjny (trzyletni i pięcioletni) jest uzasadniony w przypadku wybranej dla tych strategii polityki inwestycyjnej. O tym, że długoterminowo stopy zwrotu są rzeczywiście wyjątkowo atrakcyjne świadczą wyniki w porównaniu z benchmarkiem: w perspektywie trzech lat rentowność strategii akcyjnej wynosi 24,26%. Co istotne – to wynik aż o 23,38 punktów procentowych większy niż benchmarku. W strategii zrównoważonej natomiast trzyletnia stopa zwrotu wynosi 18,85% i jest lepsza od benchmarku o 13,28%.

Co wpływa na tak dobre wyniki? Prezes Caspar AM zasługi przypisuje działowi inwestycyjnemu, który poszukuje i selekcjonuje spółki do portfela inwestycyjnego i jak widać robi to bardzo profesjonalnie. Łukasz Marach, członek Komitetu Inwestycyjnego podkreśla konieczność dywersyfikacji geograficznej, która obniża ryzyko inwestycyjne i cieszy się z rezultatów ostatnich wyjazdów inwestycyjnych, które zaowocowały trafnymi decyzjami.

W podsumowaniu minionego kwartału nie są przedstawione dane dotyczące wszystkich strategii oferowanych przez Caspar AM. Strategie Akcji Tureckich i Globalna należą do strategii specjalistycznych a jak mówi Leszek Kasperski „Postanowiliśmy, że będziemy pokazywać tylko wyniki strategii standardowych, czyli portfeli prowadzonych co najmniej dla kilku klientów i zarządzających aktywami rzędu minimum 20 mln zł”.

Do artykułu w „Parkiecie” dołączony jest też wykres przedstawiający wielkość aktywów zarządzanych przez poszczególne firmy. W przypadku Caspar AM wielkość ta prezentuje się pozytywnie. Od początku 2013 roku aktywa wzrosły o 56 mln zł. Świadczy to naszym zdaniem o zaufaniu pokładanym w jakość oferty i efektywność naszej pracy. Leszek Kasperski, prezes Caspar AM zauważa, że klienci cenią sobie usługi asset management gdyż posiadają one zalety niedostępne innym typom inwestowania. „Dla świadomych klientów portfel zawsze będzie alternatywą względem funduszu, choćby dlatego, że posiadacz portfela kupuje konkretne papiery wartościowe, a nie jednostki uczestnictwa” – mówi (wypowiedź dla „Parkietu” z 22.10 br.).

Źródło: Parkiet.com

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ