EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Poznaj historie naszych klientów

Zapoznaj się z historiami naszych klientów, którym już pomogliśmy. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich inwestycji zostaw nam kontakt do siebie. Odezwiemy się niezwłocznie.

Przypadek pierwszy

Do pracownika F-Trust zgłosił się klient, który dziwił się, że mimo iż jego portfel inwestycyjny jest zdywersyfikowany, bo znajdują się w nim aż cztery różne fundusze, nie udało mu się uniknąć strat w czasie spadków na polskiej giełdzie.

Po analizie portfela okazało się, że każdy z posiadanych funduszy to fundusz akcji polskich spółek. Oczywiście, każdy z nich zarządzany jest przez inne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, różnią się też nieco składem posiadanych w portfelu akcji, jednak generalnie w czasie dekoniunktury na całym rynku nie mogą ochronić klienta przed spadkiem wartości inwestycji.

Wyjaśniliśmy klientowi, czym jest prawdziwa dywersyfikacja, uwzględniająca różne klasy aktywów, różne rynki geograficzne, a nawet różne waluty. Pokazaliśmy klientowi szereg funduszy, dostępnych także dla mniej zamożnych inwestorów. Pokazaliśmy, jak historycznie w okresie spadków i wzrostów zachowywał się zdywersyfikowany portfel funduszy.

Przypadek drugi

Klient skarżył się, że poniósł stratę na – jak nazywał to jego dotychczasowy doradca – „bezpiecznym” funduszu obligacji. Wyjaśniliśmy klientowi zasady i ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje, czyli:

  • ryzyko stopy procentowej, z którym związana jest konieczność zachowania odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego w przypadku inwestowania w fundusze obligacji;
  • ryzyko kredytowe emitenta, ważne szczególnie w przypadku funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne wyceniane liniowo, a nie rynkowo;
  • pokazaliśmy proste wskaźniki pozwalające na łatwą pierwszą ocenę ryzyka funduszu obligacji, czyli tzw. duration portfela (dla ryzyka stopy procentowej) oraz poziomy koncentracji na obligacjach jednego emitenta i rating emitentów (dla ryzyka kredytowego);
  • pokazaliśmy, w którym momencie cyklu i w jakiego typu fundusze obligacji warto inwestować.

Przypadek trzeci

Klient dziwił się, że posiada fundusz inwestujący na rynku, który w ciągu roku urósł o 10%, a wartość jego inwestycji praktycznie się nie zmieniła. Po starannej analizie okazało się, że klient posiada fundusz „opakowany” w inny produkt, w ramach którego ponosi szereg opłat, które w całości „zjadały” wypracowany zysk. Zaproponowaliśmy czysty fundusz inwestycyjny o przejrzystych i niskich opłatach.

Przypadek czwarty

Klient dziwił się, bo jego znajomy osiągnął przez ostatnie pięć lat kilkudziesięcioprocentową stopę zwrotu na funduszu akcji polskich, gdy tymczasem on miał w tym samym czasie niewielką, ale jednak stratę. Po starannej analizie okazało się, że klient od wielu lat jest uczestnikiem słabo zarządzanego funduszu, w którym w dodatku wielokrotnie zmieniał się zarządzający. Na tym przykładzie pokazaliśmy klientowi, jak ważny jest wybór nie tylko odpowiedniego rynku, ale i odpowiedniego funduszu. Klient zmienił fundusz.

Jeśli i Ty borykasz się z tego rodzaju problemami, możemy Ci bezpłatnie pomóc. Jeśli przyślesz do nas informacje o swoim portfelu, w ciągu kilku dni przyślemy Ci analizę Twoich inwestycji i radę, jak wyjść z tego zaklętego kręgu niemożności.

F-Trust kontakt