EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

FAQ – prawny

+1. Czym jest fundusz inwestycyjny?

+2. Czym jest jednostka uczestnictwa/tytuł uczestnictwa?

+3. Jak jest różnica między funduszem inwestycyjnym otwartym a zamkniętym?

+4. Czym jest parasolowy fundusz inwestycyjny?

+5. Czym jest subfundusz?

+6. Czym jest zagraniczny fundusz inwestycyjny?

+7. Jaka jest różnica między konwersją a zamianą jednostek uczestnictwa?

+8. Czy osoba małoletnia może zostać uczestnikiem funduszu?

+9. Czy małżonkowie mogą wspólnie zostać uczestnikami funduszu?

+10. Czy osoba zagraniczna może zostać uczestnikiem funduszu?

+11. Co się stanie z moimi środkami w razie mojej śmierci?

+12. Co się stanie z moimi środkami w funduszu w razie upadłości mojego przedsiębiorstwa?

+13. Czym jest MiFID?

+14. W jakich aktach prawnych mogę szukać informacji o działalności funduszy?

+15. Czy działalność funduszy jest kontrolowana?

+16. Czy działalność dystrybutora jest kontrolowana?

+17. Czym różni się nieodpłatne doradztwo inwestycyjne od usługi typu asset management?

+18. Czym jest usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego?

+19. Czym różni się usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego od tzw. usług doradztwa finansowego?

+20. Czy dystrybutor może samodzielnie zarządzać portfelem moich funduszy?

+21. Czym jest dystrybutor funduszy inwestycyjnych?

+22. Jakich informacji mogę oczekiwać od dystrybutora?

+23. Czy dystrybutor może działać na niekorzyść klienta?

+24. Czy za pośrednictwem dystrybutora mogę przystąpić do funduszu inwestycyjnego typu zamkniętego?

+25. Czy do czynności związanych z uczestnictwem w funduszu mogę ustanowić pełnomocnika?

+26. Czy fundusz może odmówić wypłacenia mi moich pieniędzy?

+27. Czy od zysków w funduszach zapłacę podatek?

+28. Czy mogę wpłacić pieniądze bezpośrednio na rachunek dystrybutora?

+29. Czy mogę przekazać pieniądze na nabycie funduszu agentowi reprezentującego dystrybutora?

+30. Kto ponosi odpowiedzialność za działania agentów dystrybutora?

+31. Czy mogę wypłacić oszczędności zgromadzone w funduszach zagranicznych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej?

Zastrzeżenia prawne: Zasady inwestowania w poszczególne fundusze inwestycyjne bądź ich typy mogą zawierać wyjątki w odniesieniu do informacji wyżej przedstawionych. W związku z powyższym zaleca się kontakt z F-Trust S.A. bądź z jego agentem przed podjęciem konkretnej decyzji inwestycyjnej dotyczącej poszczególnych funduszy bądź ich typów.