EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce

Od kilku lat polscy inwestorzy mogą kupować tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Przez lata zainteresowanie tymi funduszami – wobec dobrych wyników polskiej giełdy – było znikome. Ostatnio jednak warszawski parkiet mocno kuleje. W tej sytuacji coraz więcej inwestorów poszukuje możliwości zarobku poza Polską.

Najszerszy wybór funduszy zagranicznych klient znajdzie w ofercie F-Trust SA, jednej z największych w Polsce firm dystrybucji funduszy inwestycyjnych. F-Trust współpracuje z największymi globalnymi gigantami. Są wśród nich BlackRock, Fidelity Worldwide Investment, Franklin Templeton Investments oraz Schroeders. To prawdziwa globalna ekstraklasa, firmy z gigantycznym, nawet – jak w wypadku Schroedersa – ponad dwustuletnim doświadczeniem.

Dzięki współpracy z tymi firmami klienci F-Trust SA mogą szeroko zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny inwestując zarówno w fundusze akcji, jak i fundusze obligacji i fundusze rynku pieniężnego na wszystkich praktycznie rynkach świata, we wszystkie sektory i we wszystkich najważniejszych walutach globalnej gospodarki.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce z oferty F-Trust dostępne na PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +2.18%
2020-02-19
Szczegóły
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +3.65%
2020-02-19
Szczegóły
AGIO Akcji PLUS Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -1.32%
2020-02-20
Szczegóły
AGIO Kapitał Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska +0.01%
2020-02-19
Szczegóły
AGIO Kapitał PLUS Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska +0.24%
2020-02-20
Szczegóły
AGIO Oszczędnościowy PLUS Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.26%
2020-02-20
Szczegóły
AGIO Stabilny PLUS Mieszane 3 Uniwersalny Polska +0.21%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Akcji Globalnych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +2.02%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +0.18%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -3.19%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Aktywnej Alokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.33%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Artificial Intelligence Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalny +4.67%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Defensywna Multistrategia Mieszane 3 Uniwersalny Globalny +2.38%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Dochodowy Income and Growth Mieszane 4 Uniwersalny Stany Zjednoczone +1.83%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Dynamiczna Multistrategia Akcyjne 4 Uniwersalny Globalny +3.78%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Europe Equity Growth Select Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +3.99%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Global Metals and Mining Akcyjne 6 Surowce i materiały Globalny -2.77%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Mieszane 3 Uniwersalny Globalny +1.1%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz India Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -0.87%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Konserwatywny Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.19%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Małych Spółek Europejskich Mieszane 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte +4.3%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Obligacji Globalnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.77%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Obligacji Plus Dłużne 3 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.28%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych Dłużne 5 Uniwersalny Globalny +0.3%
2020-02-20
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Local Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.68%
2020-02-20
Szczegóły