EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce

Od kilku lat polscy inwestorzy mogą kupować tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Przez lata zainteresowanie tymi funduszami – wobec dobrych wyników polskiej giełdy – było znikome. Ostatnio jednak warszawski parkiet mocno kuleje. W tej sytuacji coraz więcej inwestorów poszukuje możliwości zarobku poza Polską.

Najszerszy wybór funduszy zagranicznych klient znajdzie w ofercie F-Trust SA, jednej z największych w Polsce firm dystrybucji funduszy inwestycyjnych. F-Trust współpracuje z największymi globalnymi gigantami. Są wśród nich BlackRock, Fidelity Worldwide Investment, Franklin Templeton Investments oraz Schroeders. To prawdziwa globalna ekstraklasa, firmy z gigantycznym, nawet – jak w wypadku Schroedersa – ponad dwustuletnim doświadczeniem.

Dzięki współpracy z tymi firmami klienci F-Trust SA mogą szeroko zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny inwestując zarówno w fundusze akcji, jak i fundusze obligacji i fundusze rynku pieniężnego na wszystkich praktycznie rynkach świata, we wszystkie sektory i we wszystkich najważniejszych walutach globalnej gospodarki.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce z oferty F-Trust dostępne na PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
AGIO Agresywnych Spółek Wzrostowych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -5.16%
2018-07-11
Szczegóły
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -4.34%
2018-07-11
Szczegóły
AGIO Akcji PLUS Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -3.7%
2018-07-16
Szczegóły
AGIO Kapitał Dłużne 1 Obligacje korporacyjne Polska +0.18%
2018-07-11
Szczegóły
AGIO Kapitał PLUS Dłużne 1 Obligacje korporacyjne Polska +0.32%
2018-07-16
Szczegóły
AGIO Pieniężny Plus Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Polska +0.13%
2018-07-16
Szczegóły
AGIO Stabilny PLUS Mieszane 3 Uniwersalny Polska -0.94%
2018-07-16
Szczegóły
Allianz Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -3.77%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Akcji Globalnych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -1.98%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -3.76%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -6.66%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Aktywnej Alokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska -2.3%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Artificial Intelligence Akcyjne 5 Zaawansowane technologie Globalny -1.76%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Defensywna Multistrategia Mieszane 3 Uniwersalny Globalny +0.78%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Dynamiczna Multistrategia Akcyjne 4 Uniwersalny Globalny -0.95%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.96%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Europe Equity Growth Select Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte -0.85%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Global Metals and Mining Akcyjne 6 Surowce i materiały Globalny -6.89%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Mieszane 3 Uniwersalny Globalny -0.2%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz India Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -0.1%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Małych Spółek Europejskich Mieszane 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte -3.84%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Obligacji Globalnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.18%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Obligacji Plus Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.2%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz Pieniężny Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.1%
2018-07-13
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Local Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.56%
2018-07-13
Szczegóły