EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Wszystko w rękach RPP

Odważny ruch Europejskiego Banku Centralnego, który 4 września 2014 roku zdecydował o obniżce stóp procentowych w strefie euro oraz komunikat po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej pozwalają spoglądać zarządzającym pozytywnie na fundusze długu.

Dużo zależy jednak od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mówił kilka dni temu, że „decyzje EBC oznaczają wzrost szans na cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która niejednokrotnie w przeszłości brała pod uwagę decyzje EBC”. Podobnego zdania są również inni zarządzający. Michał Dąbrowski, współzarządzający subfunduszem Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy jeszcze w końcu sierpnia br. komentował, że „czynnikiem wspierającym dla polskich obligacji będą spodziewane przez rynek obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej”. Z kolei Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI wskazał w „Parkiecie”, że „w komunikacie po ostatnim posiedzeniu RPP padło stwierdzenie, iż w przypadku potwierdzenia osłabienia koniunktury gospodarczej oraz wzrostu ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie, rozpocznie się dostosowanie polityki pieniężnej. Pierwszej obniżki można spodziewać się już w październiku, przy czym prezes Marek Belka nie wykluczył więcej niż jednego ruchu”. Spekuluje się nawet, że do końca marca 2015 roku koszt pieniądza w Polsce spadnie o 75 punktów bazowych.

Czy oznacza to wzrost cen polskich obligacji? Nie ma takiej pewności. Niektórzy zarządzający są zdania, że rynek już zdyskontował cięcie stóp. „Warto zwrócić uwagę, że rynek już od jakiegoś czasu wskazywał, że bieżący poziom stóp procentowych w Polsce jest za wysoki i sam zdecydował o obniżce, wyceniając niżej rentowności obligacji skarbowych. Zapowiedziane przez RPP obniżki są więc już dyskontowane przez rynek. Pozostaje pytanie, czy obniżki mogą być większe. Rynek pewnie będzie spekulował, że jest to możliwe i jak to zwykle bywa przereaguje, na czym mogą zarobić inwestorzy o silnych nerwach” – komentował na łamach „Parkietu” Dariusz Lasek. Z kolei według Artura Ratyńskiego, zarządzającego KBC TFI, w najbliższym czasie możliwe są nawet kilkuprocentowe zyski funduszy polskich papierów dłużnych o odpowiedniej strukturze portfela. W sumie od początku roku do początku września fundusze polskich papierów skarbowych osiągnęły wynik inwestycyjny średnio ponad 5,0%.

Spośród wyżej wspomnianych funduszy dłużnych w ofercie F-Trust można znaleźć produkty następujących towarzystw: