EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Wiadomości o japońskiej recesji są mocno przesadzone – Grzegorz Zatryb Skarbiec TFI

KjotoKończący się właśnie tydzień był łaskawy dla rynków akcji. Pomijając nieliczne wyjątki, na większości giełd ceny rosły. S&P500 do czwartku wzrósł o 2,9%, indeks DAX zyskał 3,5%. Nieco mniej zyskały giełdy azjatyckie, które najwyraźniej dostały lekkiej zadyszki po ostatnich wzrostach. Wyjątkiem jest Tokio, gdzie zobaczyliśmy solidne 1,5% wzrostu. Wygląda na to, że był to zdecydowanie tydzień rynków rozwiniętych. Paradoksalnie, w części ten optymizm był wynikiem piątkowego zamachu w Paryżu. Liczne deklaracje o współpracy międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu zmniejszyły zdaniem rynków ryzyko geopolityczne. W szczególności poprawie uległa pozycja międzynarodowa Rosji i tym samym wzrosły szanse na zniesienie lub zredukowanie sankcji za agresję na Ukrainę. Zmiana nastawienia jest niekorzystna dla tego kraju i widać to było po indeksach w Kijowie, które straciły średnio 5%.

Zwiększonej uwagi domaga się sytuacja w Japonii.

Kraj ten jakoby znowu wszedł w okres technicznej recesji, mamy bowiem drugi z rzędu kwartał spadku realnego PKB. Dynamiki sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej są spójne z dynamiką produktu krajowego. Ta w ostatnich pięciu latach wyniosła średnio -0,2% r/r. Tymczasem japońskie akcje drożeją i dzieje się tak już od połowy 2012 roku, choć z przerwami. Od tego czasu Nikkei wzrósł o 130%. S&P500 zyskał w tym czasie 30%… Wiemy oczywiście o zasługach, jakie dla japońskiej gospodarki ma słaby jen, jednak z całym szacunkiem dla polityki premiera Abe, jakoś nie uchronił on tego kraju od wpadania w techniczną recesję co kilka kwartałów. Otrzymujemy więc niespójny obraz kraju z beznadziejnym makro i znakomitymi wynikami spółek. Coś tu jest nie tak z tą recesją.

W polskich mediach dominuje teza, że gdy polska gospodarka rozwija się w tempie poniżej powiedzmy 2% realnie, oznacza to w praktyce recesję.

To słuszne podejście do zagadnienia. Takie postawienie sprawy jest odwołaniem się nie tyle do absolutnego tempa wzrostu, co do relacji tempa wzrostu potencjalnego i rzeczywistego. Przypomnijmy, że potencjalne tempo wzrostu PKB, to takie, które możliwe jest do utrzymania w długim przy niemal pełnym wykorzystaniu czynników produkcji czyli pracy i kapitału. Jest to po prostu długoterminowy trend PKB. W przypadku chińskiej gospodarki alarm podnoszony jest już obecnie, gdy dynamika PKB spadła poniżej 7%. Okazuje się więc, że recesja dość często jest postrzegana relatywnie. Problem ten podniósł ostatnio, właśnie w odniesieniu do Japonii, publicysta „Financial Times ‘a”, Robin Harding (FT, 13.11.2015). Słusznie zauważył on, że trudno określać kwartalny spadek PKB jako recesję w sytuacji, gdy zgodnie z szacunkami Banku Japonii, potencjalne tempo wzrostu PKB to 0,5% rocznie. Jeżeli odchylenie się od długookresowego trendu w dół o nieco więcej niż 0,5% miałoby oznaczać recesję, to Polska byłaby w recesji przez kilka ostatnich kwartałów, a USA zaliczyłyby ją w 2012 roku. Harding zauważa przy okazji, że skoro recesją nazywamy odchylenie od trendu w dół o 0,5%, to jak nazwać odchylenie o -2%?

Wydaje się, że postulat przedefiniowania recesji jest jak najbardziej słuszny.

Obecna definicja pochodzi z zamierzchłych czasów, gdy świat był piękny, inflacji nie było, a bankierzy działali według zasady „3-6-3” czyli depozyty po 3%, kredyty po 6%, a o 3 po południu wychodzimy do domu. Niezależnie jednak od tego, co w rozdziale o cyklu koniunkturalnym będzie zapisane na ten temat w podręczniku do ekonomii, na Japonię należy patrzeć właśnie w kontekście jej potencjalnego tempa wzrostu. W sytuacji, gdy następuje długookresowy spadek populacji, będzie spadał także PKB i dlatego japoński PKB należy oceniać stosownie do jego trendu, a nie arbitralnie dobranej dynamiki. Stąd w Kraju Kwitnącej Wiśni możemy obserwować jednoczesny długookresowy spadek PKB i wzrost zysków przedsiębiorstw.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -3%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Dłużne 2 Uniwersalny Polska -0.5%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. B Dłużne 2 Uniwersalny Polska -0.47%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.91%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny -1.1%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Fund Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -1.63%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Global Income Fund Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -1.77%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -5.48%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny -5.73%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec III Filar Mieszane 4 Uniwersalny Polska -3.04%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -3.94%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -2.25%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -0.68%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Obligacja Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.09%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Obligacja kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.07%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Dłużne 3 Uniwersalny Polska -1.44%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska -1.37%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Oszczędnościowy Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.03%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Oszczędnościowy kat. B Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.08%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Oszczędnościowy Plus Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.01%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Oszczędnościowy Plus kat. B Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.06%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -6.43%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -5.82%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -2.43%
2018-12-10
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -2.25%
2018-12-10
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.