EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Selektywne podejście do inwestycji na globalnych rynkach akcji IPOPEMA Globalnych Megatrendów – Mateusz Pawłowski Ipopema TFI

Współcześnie do opisu zjawisk społecznych, ekonomicznych i technologicznych o charakterze globalnym, wywierających istotny wpływ na funkcjonowanie ludzi, używa się pojęcia megatrendów. Ich występowanie i sposób, w jaki nadają ton przeobrażeniom w gospodarce, stanowi naszym zdaniem doskonałą szansę inwestycyjną, która dzięki funduszowi IPOPEMA Globalnych Megatrendów, jest teraz bardziej dostępna dla indywidualnego inwestora.

Odpowiedź na pytanie: „Jak skonstruować odpowiedni portfel inwestycyjny?”, nawet wówczas, kiedy zidentyfikujemy już tendencje, które wskazują ogólny kierunek zmian, tylko z pozoru jest prosta. Kierunków rozwoju jest bowiem wiele, nawet w ramach poszczególnych sektorów, a pionierzy nierzadko tracą pozycję lidera. Część spółek z poprzedniej wielkiej hossy technologicznej, Yahoo, Cisco, Time Warner, już nigdy później nie osiągnęła kursu akcji z tamtego okresu. Inne, jak Google, Apple, czy Amazon, śrubują kolejne rekordy.

W szerokim spektrum inwestycyjnym, w obszarze zidentyfikowanych dzisiaj megatrendów, znajdują się setki różnych spółek. Spośród nich należy wybrać takie, których pozycja konkurencyjna jest wystarczająco silna i ma jeszcze potencjał do polepszenia, takie, których wyniki finansowe będą się poprawiać. Innymi słowy dobrze skonstruowany portfel powinien opierać się na liderach swoich segmentów, przy uwzględnieniu oczekiwanej stopy zwrotu, płynności oraz odpowiedniej dywersyfikacji. Wedle naszych szacunków, do najlepszych sektorów, pozwalających osiągnąć inwestorom najwyższe stopy zwrotu będą w 2017r. należeć spółki z branż: e-handel i gry komputerowe.

Portfel modelowy – styczeń 2017r.

Na koniec 2016r. wedle szacunków wartość sprzedaży przez Internet na świecie, wyniosła 2500 mld USD, co stanowiło wzrost o prawie 20% w porównaniu do poprzedniego roku. Ta gałąź gospodarki odpowiada dziś za 3,1% światowego PKB, przy czym według prognoz w 2020r. udział ten będzie wynosił ponad 7%. Firmy z tej branży już dziś należą do światowych gigantów, ale ich ekspozycja wśród spółek o największej kapitalizacji będzie jeszcze rosnąć. W ostatnich latach można było zaobserwować migrację wielu tradycyjnych modeli sprzedaży do Internetu- na tej fali urosły min. Netflix, Zalando, czy Booking.com. Kolejnym wyraźnym trendem jest natomiast przechodzenie klientów z komputerów stacjonarnych na urządzenia mobilne, których udział w transakcjach przekroczył już 50%.

Rynek gier komputerowych rośnie w tempie 9% rocznie, a na koniec 2016r. jego wartość zbliżyła się do okrągłej granicy 100 mld USD sprzedaży. Dla porównania wielkość rynku rybołówstwa na całym świecie, z którego bezpośrednio i pośrednio żyje ok. 500 mln ludzi, jest szacowana na około 90mld USD. Tak jak to ma miejsce w przypadku innych megatrendów, rynek gier komputerowych wdziera się w kolejne dziedziny życia. Zaznaczył już swoje miejsce w popkulturze, gry stanowią nieodłączny element codzienności, a wkrótce pewnie także i sportu. Podobnie jak inne bardziej tradycyjne dziedziny gospodarki, rynek gier komputerowych ulega ciągłym przeobrażeniom. Wielu producentów gier, z których część posiadała całkiem udane i zyskowne tytuły, przestało istnieć, a branża konsoliduje się wokół liderów wyznaczających nowe trendy. Zmianom podlegają także formy sprzedaży i dystrybucji gier, ważne więc, by na tym rynku wybrać spółki notujące najwyższe stopy zwrotu. Dotychczas fundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów z sukcesem dokonywał odpowiedniej selekcji.

Celem funduszu jest zarabianie zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie. Dodatkowymi korzyściami osiąganymi przez polskich inwestorów jest: dywersyfikacja ryzyka prawnego i ryzyka geograficznego, przez inwestycje na rynkach Europy, Ameryki i Azji. Warto również wspomnieć, że klient nie bierze na siebie ryzyka walutowego, które jest w 100% zabezpieczane. W odróżnieniu od funduszy dedykowanych wybranym segmentom rynku, to Zarządzający, a nie Klient, bierze na siebie odpowiedzialność za selekcję i osiąganie satysfakcjonującej stopy zwrotu.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Ipopema TFI.

Nota prawna: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata.