Goldman Sachs TFI przerwa w możliwości składania zleceń na Platformie Funduszy (od 16:00 23 lutego do 23:59 25 lutego) więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2015

Wrzesień był miesiącem, kiedy powszechnie oczekiwano podwyżki stóp procentowych w USA. Im bliżej było 17 września, dnia kiedy miało dojść do ogłoszenia decyzji FED, tym bardziej zanikała aktywność na rynkach. Obrót był raczej mizerny, a inwestorzy pozostawali bardzo ostrożni. Najbardziej przestraszeni byli Ci, którzy ulokowali swoje środki na rynkach rozwijających się. Ogromna przecena w Chinach, która już istotnie wpłynęła na wyceny funduszy rynków wschodzących, mogła okazać się jedynie preludium do kolejnej przeceny wywołanej wzrostem stóp procentowych w USA, a co za tym idzie umocnieniem dolara amerykańskiego. Wydaje się, że Janet Yellen, nie decydując się na zmianę stóp wskazała całemu światu, że zarówno gospodarka amerykańska, jak i globalna nadal znajdują się w bardzo delikatnym stanie i wyższy koszt pieniądza mógłby im bardzo zaszkodzić. Próby pobudzenia globalnej inflacji nadal nie przynoszą skutku, konsumpcja nie zachwyca. Wydaj się, że taki stan rzeczy będzie trwał tak długo, jak długo nie będziemy mieli do czynienia z realnym wzrostem wynagrodzeń. Z drugiej strony, przyglądając się globalnym danym makroekonomicznym sytuacja nie wygląda źle w relacji do zeszłego roku. Zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, gdzie Europa Zachodnia zaczyna gospodarczo wracać do formy i dla wielu zaczyna się jawić interesująco.

Fundusze inwestycyjne polskich TFI

Patrząc przez pryzmat funduszy polskich TFI z naszej oferty najwyższym wynikiem mógł pochwalić się fundusz zarabiający na spadkach polskiej giełdy. To zadziwiające, jak bardzo polski rynek żyje w oderwaniu od podstawowych danych makroekonomicznych. Steruje nim przede wszystkim sentyment inwestorów, a ten w ostatnim okresie jest negatywny, a to za sprawą polityki. Wydaje się jednak, że najczarniejsze scenariusze zostały już zdyskontowane przez rynek i zaczyna poruszać się on obecnie nijako w trendzie bocznym. Zaskakująco wysoko uplasował się fundusz inwestujący w Azji. Kolejne miejsce to rynki afrykańskie i arabskie, czyli te relatywnie słabo skorelowane z pozostałymi i pozostające we wczesnej fazie rozwoju. Koleje dwa miejsca to rozwiązania bardziej bezpieczne.

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu wrzesień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +2,24% +14,83% szczegóły funduszu
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) +1,54% n/d szczegóły funduszu
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) +1,53% -31,54% szczegóły funduszu
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) +0,25% +2,84% szczegóły funduszu
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) +0,21% +2,75% szczegóły funduszu

*31 sierpnia 2015 – 30 września 2015, **30 września 2014 – 30 września 2015

Fundusze zagraniczne

Pośród funduszy zagranicznych, najlepszymi wynikami w minionym miesiącu mogą pochwalić się fundusze spółek afrykańskich, zajmując pierwsze i piąte miejsce w naszym zestawieniu. Drugie i trzecie miejsce to fundusze indyjskie. Czwarte miejsce to rozwiązanie skupiające się na obligacjach z naszego regionu, gdzie faktycznie mieliśmy do czynienia z bardzo pozytywnym zachowaniem obligacji, chociażby polskich.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) +1,70% -16,59% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) +1,04% +2,86% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) +1,02% +2,64% szczegóły funduszu
Generali CEE Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich A (PLN) +0,87% +0,85% szczegóły funduszu
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) +0,61% +4,30% szczegóły funduszu

*31 sierpnia 2015 – 30 września 2015, **30 września 2014 – 30 września 2015

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.08.2015r. do 30.09.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.08.2015r. do 30.09.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,