EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2015

Wrzesień był miesiącem, kiedy powszechnie oczekiwano podwyżki stóp procentowych w USA. Im bliżej było 17 września, dnia kiedy miało dojść do ogłoszenia decyzji FED, tym bardziej zanikała aktywność na rynkach. Obrót był raczej mizerny, a inwestorzy pozostawali bardzo ostrożni. Najbardziej przestraszeni byli Ci, którzy ulokowali swoje środki na rynkach rozwijających się. Ogromna przecena w Chinach, która już istotnie wpłynęła na wyceny funduszy rynków wschodzących, mogła okazać się jedynie preludium do kolejnej przeceny wywołanej wzrostem stóp procentowych w USA, a co za tym idzie umocnieniem dolara amerykańskiego. Wydaje się, że Janet Yellen, nie decydując się na zmianę stóp wskazała całemu światu, że zarówno gospodarka amerykańska, jak i globalna nadal znajdują się w bardzo delikatnym stanie i wyższy koszt pieniądza mógłby im bardzo zaszkodzić. Próby pobudzenia globalnej inflacji nadal nie przynoszą skutku, konsumpcja nie zachwyca. Wydaj się, że taki stan rzeczy będzie trwał tak długo, jak długo nie będziemy mieli do czynienia z realnym wzrostem wynagrodzeń. Z drugiej strony, przyglądając się globalnym danym makroekonomicznym sytuacja nie wygląda źle w relacji do zeszłego roku. Zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, gdzie Europa Zachodnia zaczyna gospodarczo wracać do formy i dla wielu zaczyna się jawić interesująco.

Fundusze inwestycyjne polskich TFI

Patrząc przez pryzmat funduszy polskich TFI z naszej oferty najwyższym wynikiem mógł pochwalić się fundusz zarabiający na spadkach polskiej giełdy. To zadziwiające, jak bardzo polski rynek żyje w oderwaniu od podstawowych danych makroekonomicznych. Steruje nim przede wszystkim sentyment inwestorów, a ten w ostatnim okresie jest negatywny, a to za sprawą polityki. Wydaje się jednak, że najczarniejsze scenariusze zostały już zdyskontowane przez rynek i zaczyna poruszać się on obecnie nijako w trendzie bocznym. Zaskakująco wysoko uplasował się fundusz inwestujący w Azji. Kolejne miejsce to rynki afrykańskie i arabskie, czyli te relatywnie słabo skorelowane z pozostałymi i pozostające we wczesnej fazie rozwoju. Koleje dwa miejsca to rozwiązania bardziej bezpieczne.

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu wrzesień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +2,24% +14,83% szczegóły funduszu
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) +1,54% n/d szczegóły funduszu
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) +1,53% -31,54% szczegóły funduszu
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) +0,25% +2,84% szczegóły funduszu
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) +0,21% +2,75% szczegóły funduszu

*31 sierpnia 2015 – 30 września 2015, **30 września 2014 – 30 września 2015

Fundusze zagraniczne

Pośród funduszy zagranicznych, najlepszymi wynikami w minionym miesiącu mogą pochwalić się fundusze spółek afrykańskich, zajmując pierwsze i piąte miejsce w naszym zestawieniu. Drugie i trzecie miejsce to fundusze indyjskie. Czwarte miejsce to rozwiązanie skupiające się na obligacjach z naszego regionu, gdzie faktycznie mieliśmy do czynienia z bardzo pozytywnym zachowaniem obligacji, chociażby polskich.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) +1,70% -16,59% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) +1,04% +2,86% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) +1,02% +2,64% szczegóły funduszu
Generali CEE Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich A (PLN) +0,87% +0,85% szczegóły funduszu
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) +0,61% +4,30% szczegóły funduszu

*31 sierpnia 2015 – 30 września 2015, **30 września 2014 – 30 września 2015

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.08.2015r. do 30.09.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.08.2015r. do 30.09.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,