EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ostatni miesiąc na rynkach finansowych zostanie zapamiętany przez inwestorów pozytywnie. Większość indeksów zachowała się dobrze i pozwoliła na zarobek. Echa BREXIT-u nieco już ucichły, a wybory prezydenckie w USA wydają się nadal dość odległe. Widać istotne zmniejszenie zmienności na rynkach, ruchy indeksów są raczej niewielkie, ale co ważne, częściej następują w górę niż w dół. Również zachowanie walut uległo znacznemu uspokojeniu. To cieszy inwestorów długofalowych, a mniej krótkofalowych, spekulacyjnych. Globalny wzrost gospodarczy nie jest wysoki, ale jednak pozytywny, przestało też straszyć widmo spowalniających Chin. Zachowanie banków centralnych nie uległo zmianie – Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii kontynuują luzowanie ilościowe, zaś amerykański FED nadal jest zachowawczy i tak jak wcześniej nie wykonuje nerwowych ruchów, aby nie straszyć rynków. W dalszym ciągu poprawie ulega inflacja i to nie tylko konsumencka (CPI), ale także PPI, czyli ta po stronie producentów. To może świadczyć, że poprawę ekonomiczną mamy tuż za rogiem.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Patrząc na rynki przez pryzmat funduszy polskich TFI zdecydowanie dobrze wypadły fundusze akcji polskich skupiające się na akcjach firm o mniejszej kapitalizacji, czyli takich, w których udziałów nie posiada Skarb Państwa.

Fundusze polskieStopa zwrotu sierpień 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) +8,64% +8,58% szczegóły funduszu
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) +5,83% +4,58% szczegóły funduszu
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) +5,47% +6,82% szczegóły funduszu
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) +5,36% +5,06% szczegóły funduszu
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) +4,45% -5,31% szczegóły funduszu

* 29 lipca 2016 – 31 sierpnia 2016, ** 31 sierpnia 2015 – 31 sierpnia 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Jeśli chodzi o fundusze zagranicznych towarzystw inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust SA, mieliśmy do czynienia z wielkim powrotem Chin. W efekcie, w pierwszej piątce mamy dwa rozwiązania skupiające się na akcjach spółek z Państwa Środka. Dobrze wypadły również fundusze akcji spółek finansowych i energetycznych, a także, ku pewnemu zaskoczeniu, fundusz akcji spółek z krajów skandynawskich.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu sierpień 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Financials A2 (EUR) +7,34% -6,81% szczegóły funduszu
BlackRock GF China A2 (USD) +7,23% +13,98 szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) +7,14% -6,20% szczegóły funduszu
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) +6,73% +12,84% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR) +6,49% +12,69% szczegóły funduszu

* 29 lipca 2016 – 31 sierpnia 2016, ** 31 sierpnia 2015 – 31 sierpnia 2016

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.07.2016r. do 31.08.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.07.2016r. do 31.08.2016r Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,