EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Za nami październik, miesiąc dobry przede wszystkim dla rynku akcji. Pośród wszystkich funduszy zaprezentowanych w rankingu tylko jeden z nich nie jest funduszem operującym w ramach tej klasy aktywów (NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO). Zwraca uwagę duży sukces funduszy NN Investment Partners TFI, które zajęły wszystkie miejsca od 2 do 5 w kategorii polskich TFI. Na czele jeśli chodzi o 1-miesięczną stopę zwrotu, znalazł się natomiast Quercus lev SFIO. Pamiętajmy jednak, że jest to rozwiązanie o najwyższym poziomie ryzyka (7 wg KIID funduszu), przeznaczone jedynie dla niezwykle świadomego inwestora.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu październik 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) +10,40% -24,80%
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) +8,94% +26,78%
NN (L) Japonia (NN SFIO) +5,35% -15,00%
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) +4,62%
NN SFIO Akcji 2 +3,79% -0,40%

* 1 października 2016 – 31 października 2016, ** 31 października 2015 – 31 października 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

W kategorii funduszy zagranicznych mamy wyłącznie fundusze inwestujące w akcje z regionu Ameryki Łacińskiej (taki fundusz znajduje się również na drugim miejscu zestawienia polskich TFI). Ten region, pomimo dużej niestabilności politycznej, gigantycznych problemów społecznych, daje w tym roku zarobić inwestorom (chciałoby się powiedzieć, że wbrew racjonalnym przesłankom) Gdybyśmy jednak popatrzyli na inne fundusze akcji, to okazałoby się, że również dla nich październik był dobrym miesiącem. Jednak przed nami listopad – a w nim oczekiwania dużej zmienności i nerwów, związanych oczywiście z amerykańskimi wyborami prezydenckimi, grudniowym referendum we Włoszech, niepewnością związaną z decyzją Fed.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu październik 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) +11,10% +26,80%
BlackRock GF Latin American A2 (EUR) +10,90% +30,10%
Fidelity Funds Latin America Fund E (Acc) (EUR) +9,11% +27,80%
BlackRock GF Latin American A2 Hedged (PLN) +8,39% +28,80%
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) +8,36% +29,50%

* 1 października 2016 – 31 października 2016, ** 31 października 2015 – 31 października 2016

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 1.10.2016r. do 31.10.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 1.10.2016r. do 31.10.2016r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,