EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZOBACZ NAJNOWSZE RANKINGI FUNDUSZY

Główny Analityk F-Trust – Michał Górczewski co miesiąc przygotowuje rankingi funduszy inwestycyjnych polskich oraz zagranicznych opatrzony swoim komentarzem.

Wszystkie rankingi funduszy

Marzec najłatwiej podsumować stwierdzeniem, że do odważnych świat należy. Zdecydowana dominacja rozwiązań skupiających się na rynku LATAM, czyli głównie Brazylii i Meksyku oraz potężne wzrosty spółek energetycznych wyraźnie pokazały, że podejmując ponadprzeciętne ryzyko można w krótkim okresie liczyć na ponadprzeciętny zarobek. Oczywiście, niezbędne do osiągnięcia tak imponującej stopy zwrotu jest wyczucie odpowiedniego czasu wejścia i wyjścia z inwestycji, bo tego typu rynki cechują się bardzo dużą zmiennością i łatwo się sparzyć. O ile dość łatwo da się wytłumaczyć wysoki wzrost spółek energetycznych, bo to albowiem sektor, który mocno się przecenił w reakcji na spadek cen ropy i ostatnie wzrosty na tym surowcu dość mocno popchnęły notowania firm naftowych w górę, to dużo trudniej zrozumieć wzrost popularności takiego kraju jak Brazylia. Owszem, dość popularnym trendem inwestycyjnym stał się ostatnio powrót do rynków rozwijających się, ale wśród nich są kraje azjatyckie, które powinny kusić inwestorów dużo bardziej, bo tempo wzrostu gospodarczego jest tam wyższe, a problemy z korupcją dużo mniejsze. Można oceniać, że obecne wzrosty są nijako antycypowaniem zarobku na najbliższej olimpiadzie, ale należy mieć na uwadze przykład Grecji, która tuż po organizacji tego wydarzenia popadła w istotne problemy gospodarcze. W przypadku obu krajów można dostrzec wiele podobieństw, takich jak przerost administracji, problem z korupcją i zadłużeniem.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Patrząc jeszcze przez pryzmat wyników funduszy polskich TFI, w oczy rzuca się zwłaszcza wynik Quercus lev, funduszu, który inwestuje w akcje największych polskich spółek z dźwignią, która w pozytywnym scenariuszu powiększa zarobek inwestorów dość istotnie, aczkolwiek zwiększa również ryzyko. Wysoko uplasowały się także rozwiązania skupiające się na rynkach LATAM i rynkach rozwiniętych. W pierwszej piątce zmieściły się również fundusz akcji polskich uniwersalny i fundusz obligacji rynków wschodzących.

Fundusze polskieStopa zwrotu marzec 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) +19,27% -33,57% szczegóły funduszu
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) +16,05% -12,33%
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) +9,95% -10,32% szczegóły funduszu
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) +9,72% -7,33% szczegóły funduszu
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) +9,12% -3,64%

*29 lutego 2016 – 31 marca 2016, **31 marca 2015 – 31 marca 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Wśród funduszy zagranicznych najlepiej wypadł fundusz spółek energetycznych oraz fundusze latynoamerykańskie. W pierwszej piątce znalazło się również miejsce dla funduszu szerokiego rynku indyjskiego.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu marzec 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) +19,14% -32,38% szczegóły funduszu
BlackRock GF Latin American A2 (USD) +18,23% -10,73% szczegóły funduszu
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) +17,27% -9,87% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) +17,24% -9,9% szczegóły funduszu
BlackRock GF India A2 (USD) +14,47% -10,02% szczegóły funduszu

*29 lutego 2016 – 31 marca 2016, **31 marca 2015 – 31 marca 2016

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.02.2016r. do 31.03.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.02.2016r. do 31.03.2016r Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,