EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Sell in May and go away. To stare, anglojęzyczne powiedzenie ma bardzo często odzwierciedlenie w rzeczywistości i faktycznie patrząc na rynki w perspektywie wielu lat maj bywa miesiącem, gdzie zachowanie wielu indeksów pozostawia wiele do życzenia. Rok 2016 nie koniecznie to potwierdza, albowiem wiele rynków, zwłaszcza, jeśli przyglądamy im się w walucie lokalnej pozwoliło na osiągnięcie przyzwoitej stopy zwrotu. W Azji do formy w końcu powróciła Japonia, gdzie indeks NIKKEI225 wzrósł o 6,74%. Dobrze zachowały się również Filipiny (PSEI) oraz Indie (SENSEX), ten pierwszy urósł o 4,93%, a drugi o 4,84%. Najsłabsze w maju w Azji były Chiny, gdzie strata na akcjach typu B (SSE B-Share) wyniosła 6,57%, zaś indeks akcji dostępny dla lokalnych inwestorów zanotował spadek o 2,54%.
W Europie najlepszym rynkiem, dość zaskakująco okazała się Grecja (ATHEX Comp), rosnąc, aż o 9,65%. To imponujący wynik, aczkolwiek, pytaniem, jest, czy tak duży wzrost ma jakiekolwiek uzasadnienie w fundamentach gospodarczych. Dobrym rynkiem okazały się również Niemcy, ale nie szeroki rynek DAX, a indeks małych spółek (SDAX) oraz indeks spółek technologicznych (TECDAX). Ten pierwszy urósł o 6,80%, zaś drugi o 3,40%. Na drugim biegunie w Europe znalazły się kraje takie jak Turcja (XU100) oraz niestety Polska (WIG20). Indeks giełdy w Stambule spadło 7,19% zaś warszawski zanurkowało 4,82%.
Patrząc na obie Ameryki, mamy powrót do od dawana znanej nam sytuacji, tj. Stany Zjednoczone oferujące stabilność rezultatu oraz Brazylia (BOVESPA), Argentyna (MERVAL) dające potężną zmienność. Liderem był indeks innowacyjnych spółek z USA (NASDAQ100) rosnąc o 3,25%. Najsłabiej wypadła właśnie giełda brazylijska i aregntyńska, tracąc odpowiednio po 9,50% oraz 6,40%.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Przyglądając się wynikom subfunduszy polskich TFI najlepiej wypadły rozwiązania skupiające się na globalnych akcjach rynków rozwiniętych. Te fundusze zajęły 1,2 oraz 4 miejsce w naszym zestawieniu. 3 i 5 przypadło funduszom zarabiającym na spadkach polskiej giełdy.
Fundusze polskie Stopa zwrotu maj 2016* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) +4,19% -12,26% szczegóły funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) +3,91% szczegóły funduszu
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) +3,71% +25,43% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) +3,67% -11,94% szczegóły funduszu
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +3,60% +24,49% szczegóły funduszu
*29 kwietnia 2016 – 31 maja 2016, **31 maja 2015 – 31 maja 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Spoglądając na najlepszą piątkę funduszy zagranicznych zarządzających potwierdza się, jak dobrym rynkiem w maju była Japonia. Dobrze wypadły również fundusze skupiające się na technologii, amerykańskich spółkach o charakterze wzrostowym oraz fundusz akcji brytyjskich, pomimo zagrożenia Brexitem.
Fundusze zagraniczne Stopa zwrotu maj 2016* Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (USD) +8,35% -10,99% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) +7,79% -6,82% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Technology A2 (EUR) +6,86% -9,08% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Growth A2 (EUR) +6,68% -5,75% szczegóły funduszu
BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) +6,42% -7,79% szczegóły funduszu
*29 kwietnia 2016 – 31 maja 2016, **31 maja 2015 – 31 maja 2016
Nota prawna Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.04.2016r. do 31.05.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.04.2016r. do 31.05.2016r Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu. Informacje dotyczące treści. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Informacje dotyczące ryzyka. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.    
Sprawdź wyniki – fundusze inwestycyjne BlackRock

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,