EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZOBACZ NAJNOWSZE RANKINGI FUNDUSZY

Główny Analityk F-Trust – Michał Górczewski co miesiąc przygotowuje rankingi funduszy inwestycyjnych polskich oraz zagranicznych opatrzony swoim komentarzem.

Wszystkie rankingi funduszy

Luty okazał się bardzo trudnym miesiącem dla inwestorów. Wskazywani jeszcze pod koniec 2015 roku faworyci banków, brokerów i zarządzających srogo zawodzili. Mocno preferowane rynki rozwinięte, na czele z Europą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi pokazały się z nienajlepszej strony. Indeks NIKKEI225 okazał się jednym z najgorszych w Azji, notując stratę na poziomie 8,51% (wyniki wszystkich indeksów w walucie lokalnej w przedziale czasowym 29.01.2016 r. do 29.02.2016 r.). W Europie bardzo słabo wyglądały Włochy tracąc 5,54% (FTSE MIB). Niewiele lepiej wypadły Niemcy (DAX) notując wynik -3,09%, Francja (CAC40) -1,44%. Pozytywnie prezentowała się Wielka Brytania (FTSE250) notując wzrost o 0,70%. Rynki w Stanach Zjednoczonych traktowane do tej pory jako coś na kształt bezpiecznej przystani pośród innych rynków akcyjnych również wyruszyły na południe. S&P500 spadł o 0,41%, NASDAQ100 zaś o -1,82%.

W ostatnim okresie uwagę, a także aktywa inwestorów ponownie przyciągnęły dług i instrumenty pieniężne. To dość wyraźnie wskazuje, że globalnie inwestorzy nie czują się jeszcze zbyt pewnie. Ostatnia aukcja japońskich obligacji skarbowych, na której sprzedano papiery o ujemnej rentowności wyraźnie wskazuje na awersję do ryzyka.

Największymi wygranymi okazali się jednak miłośnicy złota. Ten kruszec przyciąga uwagę zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z zawirowaniami, zarówno na rynkach finansowych jak i w sytuacji geopolitycznej. Teraz patrząc z perspektywy dwóch ostatnich miesięcy już wiemy, że sytuacja okazała się dla żółtego metalu bardzo korzystna.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Patrząc przez pryzmat wyników funduszy widzimy jak bardzo inwestycje powiązane ze złotem zdominowały zestawienie. Pierwsze miejsce w Polsce przypadło funduszowi zarabiającemu na wzrostach cen złota na światowych rynkach. Drugie miejsce, to fundusz nietypowych, znajdujących się w bardzo wczesnej fazie rozwoju gospodarek. Kolejne miejsce to fundusze akcji polskich, skupiające się głównie na spółkach o dużej kapitalizacji.

Fundusze polskieStopa zwrotu luty 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) +10,48% -0,99% szczegóły funduszu
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) +6,99% -21,66% szczegóły funduszu
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) +4,86% -43,15% szczegóły funduszu
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) +4,28% -14,42% szczegóły funduszu
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) +4,09% -6,83% szczegóły funduszu

*29 stycznia 2016 – 29 lutego 2016, **28 lutego 2015 – 29 lutego 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Pośród funduszy zagranicznych prym wiodą spółki skupiające się na wydobyciu i obróbce metali, w szczególności złota. Ostanie miejsce w pierwszej piątce to fundusz, gdzie inwestycje to przede wszystkim spółki z Brazylii i Meksyku, gdzie ta pierwsza, jest dostawcą szeregu surowców.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu luty 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Gold A2 (USD) +30,54% -5,72% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) +28,48% -5,13% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Mining A2 (USD) +20,83% -37,03% szczegóły funduszu
BlackRock GF Natural Resources Growth & Income A2 (USD) +9,69% -24,29% szczegóły funduszu
BlackRock GF Latin American A2 (GBP) +6,81% -23,41% szczegóły funduszu

*29 stycznia 2016 – 29 lutego 2016, **28 lutego 2015 – 29 lutego 2016

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.01.2016r. do 29.02.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.01.2016 r. do 29.02.2016 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,