EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2015

Grudzień jest zawsze miesiącem dużych oczekiwań. Statystycznie okres ostatnich 30 dni roku powinien charakteryzować się dość dużymi wzrostami i raczej niewielką zmiennością. Tym razem, niestety, ostatni miesiąc roku mocno zawiódł oczekiwania.

Powszechnym zjawiskiem były tzw. rajdy świętego Mikołaja, czyli intensywnie rosnące rynki w okresie przedświątecznym i tzw. window dressing, czyli wzrosty na koniec roku będące efektem aktywności największych domów inwestycyjnych. W 2015 roku jednak pierwsza połowa grudnia minęła pod znakiem dużej zmienności w oczekiwaniu na decyzje FOMC dotyczące historycznej decyzji o zmianie kierunku polityki monetarnej. Decyzja, która zapadła była zgodna z konsensusem rynkowym o wzroście stóp procentowych o 25pb. Jednak zapowiedź dalszej dość gołębiej polityki pieniężnej FED wskazała, że być może gospodarka amerykańska nie jest, w aż tak dobrej kondycji jak wielu się spodziewało. To już kolejny raz, gdy inwestorzy muszą obawiać się o rzeczywisty kształt ekonomii i obrazujących ją wskaźników.

W okresie ostatnich 30 dni (stan na 30 grudnia 2015) najlepszym z indeksów okazał się chiński SHBS (akcje typu B dostępne dla inwestorów zagranicznych) zyskując 11,90%. Inwestorzy preferujący rynek europejski nie byli z pewnością zachwyceni. Główne rynki traciły: włoski MIB -5,72%, francuski CAC40 -5,66%, niemiecki DAX -5,62%, zaś brytyjski FTSE100 -1,29%. Rynek amerykański zaliczył umiarkowane spadki: –0,27% dla NASDAQ100 oraz –0,82% na S&P500.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Patrząc przez pryzmat wyników funduszy inwestycyjnych najlepiej wypadł ten dedykowany inwestorom oczekującym spadków na WIG20. Dużo mniejszy, ale jednak pozytywny wynik pokazał fundusz funduszy, który ochronił kapitał dzięki wysokiemu poziomowi dywersyfikacji. Pierwszą piątkę wśród funduszy polskich zamykają rozwiązania defensywne, skupiające się na długu i rynku pieniężnym.

Fundusze polskieStopa zwrotu grudzień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +3,25% +16,82% szczegóły funduszu
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) +0,83% -6,27% szczegóły funduszu
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) +0,33% brak danych szczegóły funduszu
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) +0,31% +1,50% szczegóły funduszu
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) +0,24% +0,95% szczegóły funduszu

*30 listopada 2015 – 31 grudnia 2015, **31 grudnia 2014 – 31 grudnia 2015

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Zestawienie funduszy zagranicznych po raz kolejny pokazuje wagę dobrej selekcji. W pierwszej piątce znajdują się fundusze, z których każdy inwestuje na innym rynku. Co ciekawe, mimo zawirowań politycznych najlepszym w miesięcznym zestawieniu okazał się fundusz poszukujący okazji inwestycyjnych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu grudzień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) +2,97% -11,03% szczegóły funduszu
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD) +2,66% +8,86% szczegóły funduszu
BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2RF (GBP) +2,64% -6,03% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) +2,35% -3,12% szczegóły funduszu
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) +2,27% +20,00% szczegóły funduszu

*30 listopada 2015 – 31 grudnia 2015, **31 grudnia 2014 – 31 grudnia 2015

Nota prawna 
Niniejszy ranking funduszy inwestycyjnych obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.11.2015r. do 31.12.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.11.2015r. do 31.12.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,