EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Pożegnanie z 2017 – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Teoretycznie do końca roku zostało jeszcze parę dni, ale okres wokół świąteczny ma to do siebie, że niewiele się dzieje. O mijającym roku nie można powiedzieć, że niewiele się działo, choć jeżeli popatrzymy na rekordowo niską zmienność oraz spadek aktywności na coraz bardziej przeregulowanych rynkach więcej było emocji wokół wydarzeń wpływających na rynki niż potem samych ruchów cen. Rzecz jasna, wyjąwszy trend wzrostowy w przypadku większości ważnych aktywów. Po pełnym zaskoczeń i niepewności 2016, dobiegający właśnie końca rok okazał się bardzo sprzyjający dla rynków finansowych. Jeżeli patrzymy na najważniejsze kategorie aktywów, to trudno znaleźć jakąś, która przyniosłaby zdecydowaną stratę. Za tak pomyślnym rozwojem wypadków stało kilka czynników, jako najważniejsze należy wskazać synchroniczną poprawę makro na całym świecie, zejście ryzyka politycznego na drugi plan i zręczność banków centralnych w uspokajaniu rynków.

Pewną klamrą spinającą cały 2017 jest amerykańska polityka. Od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych po jego nieoczekiwanym zwycięstwie wyborczym, do zatwierdzenia przez władzę ustawodawczą jego flagowego projektu – reformy podatkowej. Reakcje rynków na rozwój sytuacji w USA dobrze pokazują ewolucję oceny inwestorów tego, co działo się w gospodarce i polityce. Po mocnym „risk on” na początku roku związanego z oczekiwanym przyspieszeniem największej gospodarki świata, przyszedł okres zwątpienia, które jednak z czasem przerodziło się w optymizm wynikający z bardzo dobrych wyników większości gospodarek. Najciekawszą cechą globalnego wzrostu gospodarczego, wyjąwszy jego synchroniczność, jest niższa od oczekiwań inflacja, która pozwala na prowadzenie łagodnej polityki pieniężnej. Pozytywny obrót spraw związanych z amerykańskimi podatkami był już tylko swojego rodzaju wisienką na torcie.

W takim otoczeniu makroekonomicznym znakomite wyniki rynków akcji nie budzą zdziwienia. Jednym z bardziej zauważalnych zjawisk był powrót kapitału na rynki wschodzące. Po całkiem już niezłym 2016, w 2017 jak do tej pory indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o ponad 30%. Trzeba tu od razu dodać, że rynki rozwinięte nie pozostawały w tyle, szczególnie rynki w Stanach Zjednoczonych. Nasdaq wzrósł o ok. 30%. Sukcesy spółek technologicznych są wynikiem nie tylko mody ale przede wszystkim ich ekspozycji na zachodzące obecnie przemiany technologiczne i społeczne. Większą niespodziankę niż akcje sprawiły obligacje, które pod koniec 2016 roku zostały gremialnie spisane na straty. Okazało się jednak, że obawy o wzrost rentowności były przedwczesne, za co odpowiada zarówno ostrożność banków centralnych jak i niższa od oczekiwanej inflacja. W tej klasie aktywów także najlepiej wypadły rynki wschodzące, najlepiej dały zarobić obligacje tych krajów emitowane w walutach lokalnych. Ich indeks wzrósł w 2017 o ponad 13%. W znacznej mierze był to efekt umocnienia się walut tych krajów ale przyczynił się do tego także spadek rentowności. Wyższe ceny surowców, szybszy światowy wzrost gospodarczy i słabszy dolar tworzyły korzystne warunki dla tych rynków. Sam zaś słabszy USD był jednym z większych zaskoczeń 2017 roku. Przewidywania co do tego kursu na początku mijającego roku były raczej zgodne: EURUSD zejdzie do parytetu, pytanie tylko kiedy. W ciągu roku sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Mimo, że Fed jest w trakcie cyklu podnoszenia stóp, zaś EBC nadal prowadzi QE, oczekiwania, że rentowności w strefie euro w związku z większą dynamika gospodarki będą rosły bardziej niż amerykańskie przełożyły się na umocnienie wspólnej waluty. Na pierwsze strony gazet trafił też bitcoin, którego cena wzrosła o 1348% licząc na godz. 11:03 w piątek 22 grudnia. Dokładne oznaczenie daty jest niezbędne, bo jeszcze cztery dni wcześniej wzrost wynosił 1860%. To także pewien znak czasu – niszowy projekt fanatyków cyfrowej anarchii trafił na parkiety czołowych giełd w postaci kontraktów terminowych, zaś bank Goldman Sachs podjął decyzję, o organizacji komórki, która zajmie się handlem tą krytptowalutą.

Po rozliczeniu się ze starym 2017 rokiem, za tydzień, w ostatni jego piątek, zajmiemy się tym, co może nas czekać na rynkach w 2018. Na razie jednak niech giełdy i aktywa zejdą na drugi plan, przed nami bowiem Święta. Życzę więc moim czytelnikom, aby te Święta były radosne, a Mikołaj szczodry!

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -4.91%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.28%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy kat. B Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.38%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.33%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny -0.51%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Fund Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.7%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Global Income Fund Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -1.5%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -3.69%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny -9.77%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec III Filar Mieszane 4 Uniwersalny Polska -3.53%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Kasa Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.09%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Kasa kat. B Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.14%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.63%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.56%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -5.52%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -3.5%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +2.57%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacja Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.32%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacja kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.41%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.27%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych kat. B Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.31%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -4.53%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -5.78%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +3.54%
2018-10-18
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -3.83%
2018-10-18
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.