EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Pierwszy krok – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Reakcja rynków na komunikat po posiedzeniu FOMC była bardzo spokojna, nic zresztą dziwnego, bo ogłoszono właściwie dokładnie to, czego wszyscy się spodziewali. Przedział stóp pozostał na niezmienionym poziomie i podane zostały szczegóły redukcji bilansu, które także nie były zaskakujące. Redukcja będzie polegała na zaprzestaniu zakupów w miejsce zapadających papierów. Nie będzie to więc wyprzedaż ale naturalne topnienie sumy bilansowej zgodnie z terminami zapadalności papierów dłużnych. Początkowo będzie to dotyczyło kwoty 10 mld USD miesięcznie i będzie ona rosła o 10 mld co kwartał. Te 10 mld miesięcznie będzie składało się z obligacji skarbowych za 6 mld USD i MBS (papierów zabezpieczonych na portfelach kredytów hipotecznych) za 4 mld USD. Operacja rozpocznie się już w październiku. Kwoty miesięcznych redukcji będą rosły aż do osiągnięcia 50 mld, co stanie się już w 4 kwartale przyszłego roku. Nie oznacza to jednak, że co miesiąc począwszy od października 2018, rynek będzie musiał sobie poradzić z podażą o wartości 50 mld. Według dostępnych informacji, tylko w II kw. 2019 będzie zapadało tyle „treasuries” i MBS-ów, że będzie to w sumie 50 mld USD. W innych kwartałach będzie to mniejsza kwota. W zasadzie tylko w fazie rozpędzania operacji, czyli do końca 2018 roku, limit będzie wykorzystywany. Wynika to z faktu, że Fed budował swój portfel (słynna SOMA) w oparciu o papiery o raczej krótkim terminie do wykupu. Z tego też względu najwięcej dodatkowej podaży pojawi się w 2019 – 333 mld skarbówek i 164 mld USD MBS-ów. W 2020 będzie to odpowiednio 217 mld USD i 104 mld USD a w 2021 198 mld USD i 93 mld USD. Są to kwoty rzędu 8-10% bilansu rocznie, który w tak zaprogramowanym tempie do końca 2021 spadnie z obecnych 4,5 bln USD do 2,8 bln USD.

Czy to dużo, czy mało, przekonamy się dopiero za jakiś czas. Gdy ruszało pierwsze amerykańskie QE także nie było wiadomo, jakie będą skutki. Dość powszechnie głoszono ostrzeżenia przed hiperinflacją, którą miała być oczywistym skutkiem „drukowania pieniędzy”. Obecnie wiadomo już, że jeżeli inflacja gdzieś się pojawiła to tylko w przypadku cen aktywów. To jednak także teza dyskusyjna, choć większość skłania się ku poglądowi, iż wzrosty na rynkach ryzykownych aktywów dokonały się właśnie za pieniądze z luzowania ilościowego. Moim zdaniem to nadmierne uproszczenie. Wzrosty na giełdach nie nosiły bowiem znamion zachowania stadnego. Przez kilka lat na przykład, giełdy w Europie Zachodniej nie rosły, pozostając w tyle za Stanami Zjednoczonymi i ruszyły dopiero, gdy sytuacja gospodarcza na naszym kontynencie zaczęła bardziej przypominać to co od lat widzieliśmy za oceanem. Podobnie z rynkami wschodzącymi, nad którymi musiało rozwiać się sporo chmur, zanim popłynęły tam fundusze. Oczywiście, QE pomogły rynkom. Wydaje mi się jednak, że kluczowe było odbudowanie zaufania inwestorów i płynność oraz deklarowana gotowość do wsparcie za strony banków centralnych. Pozwoliło to uspokoić obawy i zastąpić je bardziej racjonalnym pierwiastkiem. Nawet bowiem bardzo duża dostępność taniego pieniądza nie skłoni nikogo do dokonywania absurdalnych inwestycji. Może nieco znieczulić na pewne ryzyka ale nie spowoduje, że profesjonalni inwestorzy zaczną nabywać aktywa tylko dlatego, że mają do dyspozycji pieniądze. Znowu przykładem niech będzie Strefa Euro. Gdy zestawimy wielkość bilansu EBC czyli skalę „drukowania pieniędzy” z wartością indeksu MSCI Europe (wykres 1) bardzo trudno dopatrzeć się związku przyczynowo-skutkowego. W przypadku porównania tego samego indeksu i dynamiki PKB w Strefie Euro (wykres 2) takiego problemy już nie ma (może po za krótkim okresem pokryzysowej euforii w 2010).

Skutki odwracania QE są trudne do oszacowania. Intuicja podpowiada, że nie będą dobre dla rynków. Lecz intuicja podpowiadała też, że po QE czeka nas wysoka inflacja. Banki centralne, które zrobiły wiele aby pobudzić wzrost gospodarczy, raczej nie zaciągną teraz hamulca. Będą bardzo uważac, na to co robią. Na marginesie warto zauważyć, że wcale nie muszą redukować bilansów, jeśli nie zechcą. Na razie zresztą mówimy tylko o Fedzie, pozostałe trzy główne banki centralne będą nadal zwiększać, wolniej lub szybciej, swoje sumy bilansowe. Reakcja rynku na rozpoczęcie normalizacji bilansu potwierdza, że czarny scenariusz, polegający na tym, że rynki oddadzą wszystkie wzrosty z okresu QE nie jest najbardziej prawdopodobny.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -1.49%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.17%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy kat. B Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.25%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -2.16%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny -0.06%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Fund Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.18%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global Income Fund Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.24%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -0.83%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny -2.63%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec III Filar Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.02%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Kasa Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.07%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Kasa kat. B Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.11%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.28%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.21%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -1.67%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -1.69%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +1.33%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Obligacja Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.39%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.03%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych kat. B Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.07%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte 0%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +0.27%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -5.04%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -3.57%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -2.74%
2018-07-16
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.