EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

„Niejednoznaczne PMI” – Grzegorz Zatryb ze Skarbiec TFI

W dobiegającym właśnie końca tygodniu jedną z najważniejszych informacji ekonomicznych były odczyty PMI dla Strefy Euro, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Ze złych wiadomości należy wskazać przede wszystkim na dane z USA. Co prawda wstępny PMI wypadł minimalnie lepiej niż miesiąc wcześniej, jednak cały kwartał prezentuje się najgorzej od połowy 2012 roku, kiedy to otwarcie mówiło się o powrocie recesji. Niestety, nie najlepszemu odczytowi w przemyśle towarzyszy słabnący PMI w usługach. Bardziej gołębia retoryka Fed, która zwraca uwagę inwestorów nie jest wszak jakimś kaprysem, opiera się na niepokojących tendencjach największej gospodarki świata. Wracając do PMI, oczekiwana przeze mnie konwergencja wskaźników dla usług i przemysłu dokonała się już w lutym. W marcu sytuacja uległa stabilizacji. PMI dla przemysłu wyniósł 51,4, zaś dla usług 51. Problem w tym, iż sądziłem, że konwergencja dokona się gdzieś w pół drogi. Tymczasem śnieżny luty zepchnął PMI dla usług w rejony recesyjne, do 49,7. Marzec nie przyniósł znaczącej poprawy. Podobnie jak przemysł, usługi także wyglądają najsłabiej w I kw. 2016 rok od czterech lat.

Zagregowany PMI dla całej gospodarki amerykańskiej wyniósł więc 51,1, w porównaniu do 50 w lutym. Można powiedzieć, że gospodarka odbiła się od recesyjnych nastrojów. Spadek tego kompozytu trwał przez kilka miesięcy i z reguły zawsze widać było potwierdzenie w danych o PKB. Odbicie dobrze wróży dynamice amerykańskiej gospodarce. Piątkowe dane o ostatecznym odczycie produktu krajowego brutto także pokazują, że nie jest tak źle. Wbrew oczekiwaniom wzrósł on w ciągu czwartego kwartału 2016 nie o 1%, a o 1,4% (dane urocznione). W efekcie roczna dynamika amerykańskiego PKB wyniosła 2,0%, co należy uznać za wynik przyzwoity. Dokładnie w tym tempie rośnie on przeciętnie przez ostatnie 20 kwartałów czyli od końca kryzysu. Według konsensu prognoz z Bloomberga powróci on do rocznych wzrostów powyżej 2% w 2017 roku. Warto pamiętać, że prognozy te były robione, gdy sądzono, że uroczniony kwartalny PKB wzrósł w IV kw. 2015 o 1%, a nie o 1,4% jak się finalnie okazało.

Strefa Euro nie rozczarowała. Zagregowany PMI dla przemysłu i usług wzrósł do 53,7 z 53,0 w lutym. Pokazuje to, że spisywanie europejskiego ożywienia na straty jest mocno przedwczesne. Co prawda dynamika PKB nie rośnie, bo od trzech kwartałów utrzymuje się na poziomie 1,6% r/r, ale jest to o punkt procentowy więcej niż w ostatnich 20 kwartałach. Ożywienie jest więc faktem. Pamiętajmy, że nawet w najlepszych latach 2006-2007 PKB rósł średnio o 3,2% r/r i to dzięki takim gospodarkom jak Grecja, które po kryzysie bardzo mocno ujemnie kontrybuowały do wzrostu we wspólnym obszarze walutowym. Na tle Japonii Europa wygląda coraz lepiej, tam bowiem mamy do czynienia z odczytami PMI poniżej 50 już od kilku miesięcy. Japonii jednak też nie warto spisywać na straty, jest to bowiem gospodarka o wielkiej wrażliwości na kurs walutowy i jeżeli japońskim władzom uda się przekonać rynki, że jen powinien tanieć, eksporterzy z Kraju Kwitnącej Wiśni znowu będą postrzegani jako siła napędowa.

Podsumowując odczyty PMI, Stany Zjednoczone mają się mimo wszystko nieźle, Europa kontynuuje odbicie a Japonię czeka być może nowa szansa. Nie są to może warunki wymarzone przez inwestorów, ale daleko też od globalnego załamania gospodarczego.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec - Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +3.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +6.98%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.56%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.96%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +2.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +3.3%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Income Mieszane 5 Uniwersalny Globalny +2.24%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +3.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +7.49%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +6.11%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.69%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.8%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +9.21%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +0.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny +2.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.64%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.72%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.44%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +4.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +8.5%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +5.86%
2020-05-28
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.