EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Napompowane bundy – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Tylko 0,01 punktu procentowego zabrakło niemieckim obligacjom skarbowym do wyrównania rekordu sprzed niemal równo roku, kiedy to rentowność spadła do 0,07%. Najmniej do wyrównania tego rekordu brakowało 4 kwietnia, w następnych dniach rentowności nieco wzrosły. W 2015 roku, po kwietniowym dołku, rentowności odbiły i poszybowały w stronę jednego procenta. Jednocześnie z dołkiem rentowności, DAX zanotował historyczny szczyt. Trochę podobnie było i w tym roku, choć ceny Bundów jeszcze rosły, podczas gdy DAX przeszedł w trend horyzontalny. Jednoczesne wzrosty cen akcji i obligacji nie należą do podręcznikowych zachowań rynków finansowych. Właśnie w takich chwilach widać jak na dłoni jak działa luzowanie ilościowe. Mechanizmy rynkowe zostają kompletnie zaburzone i nagle okazuje się, że przy niezerowej inflacji znajdują się rzesze inwestorów, które skłonne są ulokować na dziesięć lat pieniądze po 0,1% w skali roku. I to w sytuacji, gdy na horyzoncie coraz wyraźniej rysuje się Brexit. W średniej z ostatnich siedmiu sondaży wyliczonej przez Barclays Bank, liczba optujących za wyjściem zrównała się z liczbą zwolenników pozostania. Na te dość gwałtowne pogorszenie sytuacji już zareagowały spready rentowności krajów peryferyjnych. Ale nie rentowności Bundów. Wydaje się, że założenie, iż brytyjskie „Yes” dla wyjścia z Unii Europejskiej nie zachwieje niemieckim rynkiem obligacji jest bardzo odważne. W 2015 nawet po wzroście rentowności 10-latków naszego zachodniego sąsiada dominowały głosy, że jest to korekta i wkrótce czeka nas zejście poniżej zera. Skończyło się, jak pamiętamy, prawie na 1% i to już tydzień później. Już po fakcie jako jedną z ważniejszych przyczyn tego krachu wskazywano na oderwanie się rentowności od oczekiwań inflacyjnych rozumianych jako inflacja implikowana z rentowności niemieckich obligacji inflacyjnych. Nie mam w tym miejscu dobrych wieści. Od początku marca tak szacowane oczekiwania inflacyjne znowu rosną i to gwałtownie. W kwietniu 2015 spread między rentownościami niemieckich 10-latków stałokuponowych i inflacyjnych osiągnął 1,25 punktu procentowego. Obecnie jest to „zaledwie” 0,85 pp. Sęk w tym, że wbrew pozorom rynki finansowe uczą się i spread ten jest pilnie obserwowany. Pytanie, jaki poziom spowoduje masowe otwieranie krótkich pozycji.

Rynek obligacji, nawet na największych rynkach nie jest już taki płynny jak dawniej. Czy sprawił to kryzys 2008 roku? Pośrednio. Bezpośrednią przyczyną są regulacje wprowadzone po tym kryzysie. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa systemu finansowego i z grubsza polegały na nałożeniu wymogów posiadania dodatkowego kapitału na handel papierami dłużnymi. Efekt oczywiście był zupełnie inny niż zaplanowali to sobie urzędnicy, nawet jeśli to tylko tzw. efekt uboczny. Banki mocno ograniczyły operacje spekulacyjne na rynkach i płynność zauważalnie spadła. Skutek jest taki, że każda sytuacja stresu rynkowego prowadzi do większych zmian cen niż kiedyś. Nie o to do końca chodziło regulatorom. Kolejny przypadek „ucznia czarnoksiężnika”.

Załamanie się rynku niemieckich obligacji wydaje się być kwestią czasu. Zarówno perspektywa Brexit’u jak i oczekiwania inflacyjne równoważone są działalnością EBC, który posunął się już nawet do oferowania środków w ramach TLTRO po ujemnych nominalnych stopach procentowych. Pokazuje to stopień wybujałości oczekiwań rynków, które dopiero tym poczuły się usatysfakcjonowane. Moim zdaniem ujemne stopy pożyczkowe są bardzo groźne dla długofalowej stabilności światowego systemu. Nikt nie wie, jak to zadziała w horyzoncie nawet kilku kwartałów. Na tym tle Stany Zjednoczone wyglądają jak oaza normalności. QE mają już za sobą i obecnie Fed ostrożnie stara się normalizować politykę pieniężną. Dziesięcioletnie obligacje mają niskie rentowności, ale daleko im do ujemnych terytoriów. Obecny poziom około 1,7% to znacznie więcej niż w 1,5% w 2012. Zresztą mówimy to o zupełnie innych poziomach niż w Niemczech. Rentowności w USA są także wyższe niż w Hiszpanii i Włoszech. Tymczasem w przypadku Brexitu to do Stanów Zjednoczonych popłynie kapitał. Można uznać, że obecny poziom stóp za oceanem odzwierciedla oczekiwania co do zachowania Rezerwy Federalnej, po której można spodziewać się dwóch podwyżek w tym roku. Co ciekawe, kurs walutowy jakoś nie chce się dostosować i EURUSD nawet wzrósł ostatnio. Jest to kolejna przesłanka na rzecz oczekiwania wzrostu rentowności w Europie. Moim zdaniem, obecnie może zmienić to tylko radykalny zwrot w sondażach dotyczących Brexit’u.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +1.7%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -1.29%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -1.21%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -3.82%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.26%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +1.23%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.18%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.2%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.33%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.3%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +2.49%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -0.21%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny +0.24%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Nowej Generacji Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +1.05%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.57%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.65%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.8%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.73%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +0.21%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Spółek Wzrostowych A Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +3.14%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Top Brands Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +1.28%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +1.56%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +0.55%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +0.38%
2021-08-02
Szczegóły
Skarbiec Waga Mieszane 5 Uniwersalny Polska +1.62%
2021-08-02
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.