EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

„Moody’s patrzy” – Grzegorz Zatryb ze Skarbiec TFI

Mario Draghi uchodził za czarodzieja słowa, który niczym zaklinacz węży potrafił kilkoma zdaniami uspokoić rynki finansowe. Jednak od pewnego czasu obserwujemy erozje tej magii. Grudniowa decyzja o obniżeniu stóp i rozszerzeniu programu została przyjęta przez rynki dość chłodno. To było jednak w okresie gdy niska cena ropy zaczynała wprowadzać inwestorów w stan paniki. Teraz sytuacja jest nieco lepsza, ropa już staniała, a nawet zdążyła ponownie trochę zdrożeć. Dlatego, po pierwszym przestrachu słowami, które zostały odebrane jako zapowiedź początku końca luzowania ilościowego, na rynki już następnego dnia powrócił optymizm. Faktem jest, że EBC tym razem działał z rozmachem. Ponowne rozszerzenie spektrum skupowanych papierów, zwiększenie miesięcznej kwoty o 20 mld EUR, nowiutkie TLTRO i jeszcze niższe stopy powinny były zadowolić nawet najbardziej wymagających. Jeśli sądzić po piątkowej sesji, to tak się właśnie stało. Globalne rynki akcji wzrosły o 1,8%, licząc indeksem MSCI All Countries. Rentowności obligacji europejskich spadły, ropa zdrożała, złoto staniało. Było też kilka zjawisk nietypowych. Pierwsze to kurs EURUSD. Zamiast osłabnąć, euro umocniło się w stosunku do dolara. Wygląda więc na to, że rynek oczekuje reakcji Fed na nową falę europejskiego QE, tak aby wspomóc rentowność amerykańskiej gospodarki. Sęk w tym, że amerykańska gospodarka wcale tego nie potrzebuje. Ale to zupełnie inna historia.

W Polsce wydarzeniem numer jeden powinna była być decyzja RPP. Zgodnie z oczekiwaniami nie dokonano żadnych zmian parametrów polityki pieniężnej. Coraz więcej przesłanek jest po temu, że RPP nie obniży już stóp procentowych w tym cyklu. Nowy skład Rady okazał się mniej gołębi, niż sądzono przed jego wyborem, zaś gospodarka jest w lepszym stanie niż zakładano. Co prawda, jeden z nowych członków wygłosił tezę, iż stopy są na dobrym poziomie ale można by wprowadzić jakąś formę luzowania ilościowego, nie należy jednak wpadać w przedwczesną panikę, gdyż polityka pieniężna to hermetyczna gałąź ekonomii i nowi członkowie muszą poświęcić nieco czasu aby nauczyć się przynajmniej jej podstaw.

Jeżeli decyzji RPP nie uznamy za wydarzenie rynkowe tygodnia, co nim w takim razie było? Zdecydowanie wybór pada na sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Z pozoru kwestia polityczno-prawna, ma ogromne znaczenie dla rynków finansowych. Decyzja rządu, iż nie będzie respektował wyroków TK całkowicie zmienia system prawny w Polsce. Do tej pory każda ustawa mogła być zaskarżona do Trybunału, a ten orzekał o jej zgodności z Konstytucją. Gwarantowało to, że akty prawne muszą spełniać pewne zasadnicze kryteria. Wyeliminowanie TK oznacza, że obecnie do obiegu mogą trafić akty prawne, które nie są zgodne z powszechnie przyjętymi w zachodniej cywilizacji normami praworządności. Na przykład można sobie wyobrazić ustawę, która zróżnicuje uprawnienia posiadaczy obligacji Skarbu Państwa na niekorzyść obligatariuszy zagranicznych. Na razie brak jest jeszcze reakcji rynków, muszą one te informacje przeprocesować, a przede wszystkim oszacować poziom ryzyka, co będzie wymagało czasu i obserwacji przyjmowanych w przyszłości ustaw. W maju zapadnie decyzja Moody’s w sprawie oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obniżając rating naszego kraju S&P wskazał na osłabienie instytucjonalne Polski. Teraz obserwujemy kontynuację tego procesu. Może być to jednym z argumentów użytych dla uzasadnienia redukcji ratingu przez kolejną agencję.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec - Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +3.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +6.98%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.56%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.96%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +2.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +3.3%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Income Mieszane 5 Uniwersalny Globalny +2.24%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +3.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +7.49%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +6.11%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.69%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.8%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +9.21%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +0.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny +2.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.64%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.72%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.44%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +4.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +8.5%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +5.86%
2020-05-28
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.