EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Globalne Mega Trendy – zmieniający się świat w Twoim portfelu – Krzysztof Cesarz Ipopema TFI

Zmiany, zmiany, zmiany. Świat naszych dziadków nie był światem, jaki znali nasi rodzice. Ten z kolei różnił się od naszego jak i tego, jaki będą znały nasze dzieci. Wiele sfer naszego życia ulega przeobrażeniom, jedne z nich zachodzą w sposób ewolucyjny, natomiast inne w sposób rewolucyjny. Usystematyzowanie ich pozwala zauważyć, że część zmian odbywa się w ramach tzw. megatrendów. Mają one charakter społeczny, ekonomiczny, polityczny lub technologiczny, trwają zwykle latami, a ich wpływ widoczny jest w działaniu jednostek, jak i całych krajów.

Posiadając wspomnianą wiedzę od razu nasuwają się pytania: „Czemu nie spróbować na tym zarobić?” oraz „Jak tego dokonać?”. Na naszej rodzimej giełdzie przedsiębiorstw, które mogą z tego skorzystać jest jak na lekarstwo, dlatego okazji inwestycyjnych należy szukać gdzie indziej. Dla inwestorów chcących powierzyć to zadanie profesjonalistom, IPOPEMA TFI utworzyła dedykowane temu fundusze: IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW SFIO.

Fundusze te cechują się bliźniaczą strategią inwestycyjną. Inwestują one w akcje przedsiębiorstw notowanych na giełdach: w Europie, obu Amerykach oraz Azji. Spółki, które są brane pod uwagę dzielone są na grupy odpowiadające poszczególnym megatrendom. W ramach poszczególnych sektorów wybierane są te, które: przy użyciu metody wskaźnikowej są atrakcyjnie wyceniane, posiadają stabilną sytuację finansową (czyli zdrowym bilans) oraz w najbliższych kwartałach będą poprawiały wyniki finansowe. Podmioty spełniające powyższe warunki są przez nas dodatkowo analizowane przy pomocy naszych wewnętrznych narzędzi. Dodatkowo na tym etapie wspieramy się analizami przygotowanymi przez międzynarodowe banki inwestycyjne. Końcowym efektem procesu jest wybór od 40 do 60 spółek z różnych segmentów rynku, przy uwzględnieniu: oczekiwanej stopy zwrotu, płynności oraz odpowiedniej dywersyfikacji portfela.

Aktualnie w portfelach dominują spółki czerpiące korzyści ze: zmian demograficznych i społecznych (starzenia się społeczeństw, migracji ludności ze wsi do miast oraz zmieniających się zwyczajów zakupowych), zmian technologicznych (tzw. chmury, rozwoju technologii mobilnych, Internetu rzeczy czy autonomicznych samochodów) oraz wzrostu znaczenia krajów oraz regionów politycznych (Chin, Indii, Brazylii, Turcji oraz RPA). Zarządzający przyglądają się także segmentowi energii odnawialnej.

Celem obydwu funduszy jest zarabianie zarówno w krótkim jak i długim horyzoncie. Dodatkowymi korzyściami osiąganymi przez polskich inwestorów są: dywersyfikowanie ryzyka prawnego i ryzyka geograficznego, na które narażeni są polscy inwestorzy inwestujący na GPW. W odróżnieniu od funduszy dedykowanych wybranym segmentom rynku, to Zarządzający, a nie Klient, bierze na siebie odpowiedzialność i decyduje w akcje spółek z których krajów i sektorów globalnej gospodarki należy zainwestować, aby osiągnąć satysfakcjonujące stopy zwrotu. Wspomniane cechy czynią te fundusze idealnym rozwiązaniem dla inwestorów planujących długoterminowe inwestycje na rynku akcji.

globalne trendy

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Ipopema TFI.

Nota prawna: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata.