EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Franki wróciły – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Ostatni tydzień nie był najlepszy dla rynków akcji ale też nie można powiedzieć, że był zły. Było nawet kilka rynków które urosły całkiem przyzwoicie: Brazylia +2%, Hongkong +2,2%, Rosja +2,1% czy Londyn +1,5%. Ten ostatni przypadek to wyjątek wśród rynków rozwiniętych i jego przyczyną była decyzja Bank of England, która doprowadziła do przeceny funta. Utrzymanie stopy bazowej na 0,25% i pozostawienie limitu skupu aktywów na niezmienionym poziomie 445 mld GBP, mimo, że zgodne z oczekiwaniami, osłabiło brytyjską walutę o 1%, co jest dobrą wiadomością dla eksporterów i pomogło spółkom notowanym w Londynie. Indeksy innych giełd Europy Zachodniej praktycznie nie zmieniły w tym okresie wartości. Podobnie zachował się S&P500, za to Nasdaq spadł o 0,5%.

W przypadku naszej giełdy słabo wypadły małe i średnie spółki. Poszkodowane były banki w związku z powrotem tematu kredytów frankowych. Najwyraźniej kancelaria Prezydenta odczuła potrzebę wzmożenia aktywności z wiadomych względów. Według szacunków, koszt wpłat do Funduszu Restrukturyzacyjnego miałby wynieść w 2018 roku 3,2 mld zł czyli jakieś 25% zysku całego sektora bankowego netto przewidywanego na 2017 rok. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. W przypadku PKO BP byłoby to poniżej 20% zysku przewidywanego na przyszły rok, ale w przypadku Getin Noble Banku już 150%. mBank miałby zysk niższy o procent zbliżony do średniej czyli nieco ponad 25%. Inną sprawą jest, jakie są szanse na uchwalenie takiej ustawy w sytuacji obecnego spięcia na linii Prezydent – rząd, zwłaszcza w świetle wcześniejszych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na ten temat.

Na rynkach obligacji zauważalny był powrót niewiary w inflację, potwierdzony zresztą wtorkowymi danymi o indeksach cen producentów w Strefie Euro. Wraz z minimalnie, ale jednak, słabszymi PMI z Niemiec pozwoliło to spaść rentowności bunda poniżej 0,5%. Spadły także rentowności obligacji amerykańskich i to mimo nieco wyższej inflacji cen konsumentów (PCE). To zresztą pokazuje, że odbiór danych bardzo mocno uzależniony jest od nastawienia rynków, które decydują się reagować tylko na te publikacje, które pasują do obranej przez nie tezy. Piątkowe dane z rynku pracy, lepsze od oczekiwań, NFP wyniosły bowiem 209 tys. wobec oczekiwanych 180 tys., w niewielkim stopniu zmieniły percepcję inwestorów, przynajmniej początkowo. Być może z czasem przyjdzie jakaś inna refleksja. Póki co, wygląda na to, że powoli powraca dość optymistyczne nastawienie do stopy procentowej związane z brakiem inflacji i nieco bardziej „gołębim” odchyleniem władz monetarnych w Stanach i Europie. Polski rynek papierów skarbowych okazał się być, nie po raz pierwszy, niezwykle odporny na zawirowania za granicą. Dziesięcioletnia obligacja praktycznie przez cały tydzień notowana była z rentownością 3,33% z dokładnością do jednego punktu bazowego. Dość udana aukcja zamiany nie miała większego wpływu na ceny.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -1.49%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.17%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy kat. B Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.25%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -2.16%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny -0.06%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Fund Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.18%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global Income Fund Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.24%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -0.83%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny -2.63%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec III Filar Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.02%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Kasa Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.07%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Kasa kat. B Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.11%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.28%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.21%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -1.67%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -1.69%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +1.33%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Obligacja Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.39%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.03%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych kat. B Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.07%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte 0%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +0.27%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -5.04%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -3.57%
2018-07-16
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -2.74%
2018-07-16
Szczegóły

Ostatni tydzień nie był najlepszy dla rynków akcji ale też nie można powiedzieć, że był zły. Było nawet kilka rynków które urosły całkiem przyzwoicie: Brazylia +2%, Hongkong +2,2%, Rosja +2,1% czy Londyn +1,5%. Ten ostatni przypadek to wyjątek wśród rynków rozwiniętych i jego przyczyną była decyzja Bank of England, która doprowadziła do przeceny funta. Utrzymanie stopy bazowej na 0,25% i pozostawienie limitu skupu aktywów na niezmienionym poziomie 445 mld GBP, mimo, że zgodne z oczekiwaniami, osłabiło brytyjską walutę o 1%, co jest dobrą wiadomością dla eksporterów i pomogło spółkom notowanym w Londynie. Indeksy innych giełd Europy Zachodniej praktycznie nie zmieniły w tym okresie wartości. Podobnie zachował się S&P500, za to Nasdaq spadł o 0,5%.

W przypadku naszej giełdy słabo wypadły małe i średnie spółki. Poszkodowane były banki w związku z powrotem tematu kredytów frankowych. Najwyraźniej kancelaria Prezydenta odczuła potrzebę wzmożenia aktywności z wiadomych względów. Według szacunków, koszt wpłat do Funduszu Restrukturyzacyjnego miałby wynieść w 2018 roku 3,2 mld zł czyli jakieś 25% zysku całego sektora bankowego netto przewidywanego na 2017 rok. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. W przypadku PKO BP byłoby to poniżej 20% zysku przewidywanego na przyszły rok, ale w przypadku Getin Noble Banku już 150%. mBank miałby zysk niższy o procent zbliżony do średniej czyli nieco ponad 25%. Inną sprawą jest, jakie są szanse na uchwalenie takiej ustawy w sytuacji obecnego spięcia na linii Prezydent – rząd, zwłaszcza w świetle wcześniejszych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na ten temat.

Na rynkach obligacji zauważalny był powrót niewiary w inflację, potwierdzony zresztą wtorkowymi danymi o indeksach cen producentów w Strefie Euro. Wraz z minimalnie, ale jednak, słabszymi PMI z Niemiec pozwoliło to spaść rentowności bunda poniżej 0,5%. Spadły także rentowności obligacji amerykańskich i to mimo nieco wyższej inflacji cen konsumentów (PCE). To zresztą pokazuje, że odbiór danych bardzo mocno uzależniony jest od nastawienia rynków, które decydują się reagować tylko na te publikacje, które pasują do obranej przez nie tezy. Piątkowe dane z rynku pracy, lepsze od oczekiwań, NFP wyniosły bowiem 209 tys. wobec oczekiwanych 180 tys., w niewielkim stopniu zmieniły percepcję inwestorów, przynajmniej początkowo. Być może z czasem przyjdzie jakaś inna refleksja. Póki co, wygląda na to, że powoli powraca dość optymistyczne nastawienie do stopy procentowej związane z brakiem inflacji i nieco bardziej „gołębim” odchyleniem władz monetarnych w Stanach i Europie. Polski rynek papierów skarbowych okazał się być, nie po raz pierwszy, niezwykle odporny na zawirowania za granicą. Dziesięcioletnia obligacja praktycznie przez cały tydzień notowana była z rentownością 3,33% z dokładnością do jednego punktu bazowego. Dość udana aukcja zamiany nie miała większego wpływu na ceny.

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.