EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Dylemat EBC – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Posiedzenie Rady Europejskiego Banku Centralnego mamy za sobą. Tak jak się spodziewano, rynek nie dostał żadnych nowych informacji. Nadal więc oczekuje rozpoczęcia ograniczania skali skupu aktywów i nada nie wie, jak bank centralny strefy euro zamierza to rozegrać. Problem nie jest trywialny. Taper to zaostrzenie polityki pieniężnej i znając skalę i tempo można przeliczyć to na odpowiednik podwyżek stóp procentowych. Tempo wzrostu gospodarczego nie stanowi problemu. EBC zweryfikował swoją prognozę dynamiki PKB w górę do 2,2% w tym roku z 1,9%. Problem stanowi inflacja, a raczej jej niemrawy wzrost. Tu prognoza została obniżona do 1,5% w tym roku, 1,3% w 2018 i 1,5% w 2019. Nie przeszkodziło to jednak Mario Draghiemu upierać się, że 2020 będzie rokiem bardzo dużego zbliżenia się do celu inflacyjnego. Na drugi, poważny problem, wyrósł kurs walutowy. Problem poważny na tyle, że znalazł się w oficjalnym komunikacie, choć jako odwołanie do zmienności a nie poziomu kursu walutowego. Także umocnienie się europejskiej waluty można przeliczyć na ekwiwalent podwyżek stóp procentowych. Tak więc warunki finansowe dla europejskiego obszaru gospodarczego już zaczęły ulegać zaostrzeniu i zakończenie QE, do którego ma prowadzić „taper”, musi być wykonane z wielką ostrożnością. To właśnie ona kazała EBC powtórzyć zapewnienie, że w razie potrzeby skala skupu aktywów może zostać zwiększona. Biorąc pod uwagę, że zasoby obligacji, które bank centralny strefy euro może zebrać z rynku zaczynają się wyczerpywać, było to oświadczenie raczej o charakterze symbolicznym. Swoistym symbolem była też informacja, że rada nie dyskutowała o Taperze. Rynek odebrał posiedzenie jako „gołębie” i zareagował spadkami rentowności. Bundy, kwotowane przez tym wydarzeniem z rentownością 0,36% przesunęły sią na 0,3%.

Rynkom przyjdzie więc poczekać do października, kiedy to być może ujawnione zostaną szczegóły operacji zmniejszania skupu aktywów. „Taper” w Stanach Zjednoczonych został wykonany w sposób nie budzący większych kontrowersji, pomijając „taper tantrum”, które jednak się nie liczy bo panikujący nie wiedzieli do końca dlaczego panikują. Teraz przyszła kolej na taper w Europie. Wydawałoby się, że bogaci w amerykańskie doświadczenia europejscy bankierzy centralni będą mieli łatwiej, nie muszą bowiem przecierać szlaku. To jednak złudna nadzieja. Zapomnijmy nawet o tym, że Stany Zjednoczone są znacznie bardziej homogenicznym organizmem gospodarczym niż strefa euro, w której są Niemcy i Grecy, eksporterzy i importerzy netto, kraje z 5% deficytem budżetowym i kraje z nadwyżką w finansach publicznych. Sęk w tym, ze gdy Fed zaczynał „taper”, reszta świata rozkręcała QE pełna parą. Teraz, zapewne równo z europejskim „taperem” rozpocznie się zwijanie bilansu amerykańskiego banku centralnego, także w Wielkiej Brytanii zaostrzenie polityki pieniężnej to kwestia czasu, zwłaszcza wobec tego co dzieje się z funtem. Globalne QE potęgowało efekt wysiłków EBC, teraz może okazać się, że sytuacja zacznie wymykać się Draghiemu spod kontroli. Nie wiadomo, jak na rynki wpłynie zmniejszanie bilansu Fed, trudno więc powiedzieć co zadzieje się wokół europejskiego „taperu”. Dodatkowo trzeba pamiętać, że gwałtowne osłabienie USD umożliwi Fedowi nieco bardziej dynamiczne zaostrzanie polityki pieniężnej niż gdyby kurs EURUSD zbliżał się do parytetu. Jest bowiem kwestią czasu, kiedy słabszy USD stanie się przyczyną przyspieszenia inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Na razie za oceanem nikt nie podziewa się podwyżek stóp Fed w tym roku. Implikowane z kontraktów na krótkoterminową stopę prawdopodobieństwo podwyżki w tym roku to zaledwie 25%. Na razie EBC pozostaje „gołębie”. Ale pojawienie się inflacji w Stanach Zjednoczonych (słaby dolar) i wzrost podaży obligacji skarbowych krajów Eurolandu wraz z rozpoczęciem „taperu” mogą zmienić zasady gry. Moim zdaniem w początkowej fazie należy oczekiwać wzrostu rentowności na rynkach bazowych, wzrostu który miał się zacząć już na początku tego roku. Biorąc pod uwagę, z jakiego poziomu stóp startujemy, jeszcze długo proces ten nie będzie oddziaływał negatywnie kanałem kosztu pieniądza na akcje i spready kredytowe, w tym także obligacji rządowych rynków wschodzących. Tu wciąż czynnikiem numer jeden będzie ożywienie gospodarcze. Dlatego bardziej ryzykowne aktywa w horyzoncie kilku kwartałów (raczej trzech niż sześciu) pozostaną atrakcyjne.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -2.85%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.23%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy kat. B Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.38%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.82%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny -0.52%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Fund Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.77%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Global Income Fund Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.03%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +0.9%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +5.64%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec III Filar Mieszane 4 Uniwersalny Polska +0.91%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Kasa Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.18%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Kasa kat. B Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.23%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.12%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.04%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -1.12%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +5.95%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -0.47%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Obligacja Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.56%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.25%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych kat. B Dłużne 1 Uniwersalny Globalny +0.3%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +0.87%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -1.84%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -2.62%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.51%
2018-06-15
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.41%
2018-06-15
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.