EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Dobry, lepszy, najlepszy?

Ranking funduszy inwestycyjnych, przygotowany przez F-Trust (publikowany dzisiaj także w „Głosie Wielkopolskim”) opiera się na jednym, za to bardzo interesującym dla inwestorów, kryterium – wyniku funduszu netto (wynik po opłacie za zarządzanie). W przypadku gdy fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, prezentujemy jedynie wynik osiągnięty przez jednostkę w walucie bazowej i dostępną zabezpieczoną do złotówki (hedged PLN) jeśli taka jest dostępna, zaś jeśli taka nie jest dostępna, prezentujemy wynik jedynie w jednostce występującej w walucie bazowej. Wyniki 2014 roku prezentowane w rankingu obejmują okres od 1 stycznia do 31 czerwca roku br. i uwzględniają tylko te fundusze, które aktywnie prowadziły działalność na przestrzeni całego tego okresu.

Po dobrym 2013 roku wielu oczekiwało powtórki i kontynuacji wzrostów na większości rynków. Jakkolwiek rynek w USA ociera się o kolejne rekordy, zachowując się przy tym dość spokojnie, to znaczy nie wykazuje większej zmienności, to Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia i większość rynków wschodzących cechowały się sporą zmiennością. Nie dziwi zatem dobór funduszy na jaki zdecydowali się inwestorzy. Pierwsza piątka najpopularniejszych funduszy pod względem napływu aktywów prezentuje się następująco:

  1. UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)
  2. ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)
  3. Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)
  4. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
  5. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN

W tym zestawieniu wyraźnie widać dominację rozwiązań, które na rynku funduszy inwestycyjnych uchodzą za cechujące się podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, bądź takich, które w oczach inwestorów uchodziły za bezpieczne. W zestawieniu góruje subfundusz UniKorona Pieniężny, towarzyszą mu fundusze dłużne, które dużą część swoich aktywów ulokowały w obligacjach korporacyjnych.

Przyglądając się rynkom finansowym warto zwrócić uwagę na rynki wschodzące. To właśnie one były ofiarą dużej przeceny z końcówki 2013 i początku 2014 roku, zaś w pierwszym półroczu bieżącego roku wracały do łask inwestorów. Jak zwykle pierwsi powrócili inwestorzy instytucjonalni.

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +9.54%
2020-06-18
Szczegóły
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +7.32%
2021-10-14
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +6.86%
2020-06-18
Szczegóły
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +5.79%
2021-10-14
Szczegóły
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +5.25%
2021-10-14
Szczegóły
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (Acc) Hdg (EUR) (A) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +2.52%
2020-01-16
Szczegóły
BGF Emerging Markets A2 Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +2.33%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.15%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.1%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF Emerging Markets A Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +0.49%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +0.44%
2021-10-15
Szczegóły
BGF Emerging Markets A2 Acc USD (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +0.38%
2021-10-15
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +0.1%
2021-10-14
Szczegóły
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +0.1%
2021-10-14
Szczegóły
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.14%
2021-10-15
Szczegóły
Investor Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.23%
2021-10-14
Szczegóły
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) Mieszane 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.28%
2021-10-14
Szczegóły
BGF Emerging Markets Equity Income A2 Acc USD (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.3%
2021-10-15
Szczegóły
BGF Emerging Markets Bond A2 Acc EUR (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.4%
2021-10-15
Szczegóły
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Globalne rynki wschodzące -0.49%
2021-10-14
Szczegóły
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.56%
2021-10-14
Szczegóły
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.72%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.76%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.88%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF - QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.01%
2021-10-15
Szczegóły