EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Czekając na Dohę – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Decyzja Międzynarodowego Funduszu Walutowego o obniżeniu prognoz wzrostu globalnej gospodarki nie zepsuła inwestorom nastrojów w takim stopniu, aby znalazło to odzwierciedlenie w wartościach indeksów. Wzrost PKB ma wynieść 3,2%, a nie 3,4% jak prognozowano poprzednio. Zdaniem MFW ma nadal przyśpieszać, bo w 2017 tempo jego wzrostu jest prognozowane na 3,5%, wobec 3,6% w poprzedniej prognozie.

Na rynkach rozwiniętych szczególnie silne zwyżki obserwowaliśmy na giełdach europejskich. DAX zyskał 5,9%, CAC 40 6,3%, brytyjski FTSE 3,7%. Nieco słabiej wypadły parkiety za oceanem. S&P500 wzrósł o 2%, podobnie jak Nasdaq Composite. W końcu straty zaczęła odrabiać Japonia. W zeszłym tygodniu Nikkei wzrósł o 7,4%, nadal jednak pozostaje prawie 12% poniżej poziomu z początku roku. Podobnie słabo w tej perspektywie wygląda giełda w Szanghaju. Nie odnotowała jednak w ubiegłym tygodniu tak spektakularnego wzrostu jak Tokio, rosnąc o zaledwie 2%. Ogólnie jednak pozytywny sentyment dotyczy większości rynków wschodzących. MSCI Emerging Markets wzrósł o 4,5% i jak na razie ten rok należy do tych, którzy uwierzyli w rynki wschodzące. MSCI World wzrósł od początku roku zaledwie o 0,5% podczas gdy MSCI EM o 6,6%.

Niestety, warszawska giełda z trudem wychodzi na zero od początku roku. To raczej nie dziwi, biorąc pod uwagę zalew negatywnych informacji płynących ze strony polityki. Można jednak założyć, że większość złych wiadomości jest już zdyskontowana. Powinno to otworzyć drogę do wzrostów w dalszej części roku, bo warunki ekonomiczne nadal są sprzyjające. Co prawda Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu Polski na lata 2017 i 2018 do 3,5% z 3,9%, ale na 2016 pozostawił ją na 3,7% Wspomniany wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę dla Polski na ten rok do 3,6% z 3,5% w poprzedniej edycji „World Economic Outlook”.

Za poprawą globalnych nastrojów inwestycyjnych stoi wzrost cen ropy naftowej. Rynki oczekują na wynik spotkania w stolicy Kataru, Dosze, które rozpoczęło się w niedzielę i na którym może zapaść decyzja o zamrożeniu wydobycia ropy naftowej na poziomach ze stycznia tego roku. Nadzieje są spore, bo Brent zdrożał w zeszłym tygodniu o ponad 10%, zaś WTI o ponad 11%. Wydaje się jednak, że spotkanie to jest zdecydowanie przeceniane. Po pierwsze, porozumienia o charakterze kartelowym często nie są dotrzymywane i OPEC jest tego najlepszym przykładem. Po drugie, początek tego roku to rekordowe wydobycie w wielu krajach, więc zamrożenie na poziomie ze stycznia niekoniecznie musi przynieść dużą ulgę zalanemu ropą rynkowi. Jak policzył bank Morgan Stanley, Iran wydobywał przeciętnie więcej o 219 tys. baryłek dziennie w styczniu niż w 2015 roku, co oznacza wzrost o 8%. Tak więc zamrożenie odbyłoby się na poziomie istotnie wyższym niż przeciętnie w 2015. Chyba nie to mają na myśli optymiści spodziewający się przełomu po spotkaniu w Dosze.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec - Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +3.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +6.98%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.56%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.96%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +2.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +3.3%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Income Mieszane 5 Uniwersalny Globalny +2.24%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +3.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +7.49%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +6.11%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.69%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.8%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +9.21%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +0.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny +2.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.64%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.72%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.44%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +4.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +8.5%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +5.86%
2020-05-28
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.