EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Cukierek albo psikus

cukierek f-trustJeżeli miałbym wskazać wzorowo zorganizowaną statystykę państwową, to bez żadnych wątpliwości wskazałbym na Stany Zjednoczone. Nie ma tam nawet specjalnego urzędu typu GUS, statystki sporządza Biuro Analiz Gospodarczych (BEA), jednostka Departamentu Handlu, która zatrudnia 500 osób. GUS zatrudnia 6000, ale ma też szersze zadania. Ponieważ jednak w odróżnieniu od BEA nie udostępnia on danych na temat wewnętrznej struktury zatrudnienia, trudno ocenić ile osób w Polsce zajmuje się przygotowywaniem i udostępnianiem statystyk państwowych. Ile by ich jednak nie było, to nie robią tego dobrze. To znaczy, nie zamierzam podważać prawidłowości wyliczeń, chodzi mi o prezentację danych. Każdy, kto regularnie korzysta z danych GUS wie, co mam na myśli. Problem leży w tym, że GUS tworzy statystyki nie dla obywateli, ale dla siebie. Weźmy na przykład bardzo ważne dla rynków finansowych odczyty sprzedaży detalicznej. Nie pojawiają się jako osobny komunikat, nie ma ich także w udostępnianych do pobrania szeregach czasowych. Sprzedaż detaliczną każdy musi sobie co miesiąc wydłubać z jednego z biuletynów i wpisać do własnego arkusza. Na stronie GUS są trzy (sic!) pliki do pobrania z danymi makro: wskaźniki miesięczne, kwartalne i roczne. Z kolei szereg danych o PKB sięga wstecz do… 1995 roku, czyli nawet nie do początku transformacji. BEA udostępnia dane sięgające w XIX wiek. Przykłady można by mnożyć, ale nie w tym rzecz.

Jedną z rzeczy, które są moim zdaniem irytujące w amerykańskich statystykach, jest sposób prezentowania danych o dynamice PKB. Publikowaną liczbą jest zmiana kwartalna i do tego zannualizowana. Annualizacja polega na pomnożeniu przez cztery. W efekcie dostajemy liczbę pozbawioną sensu. Jakaż jest przewaga operowania danymi pomnożonymi przez cztery nad analizą danych niepomnożonych? Jedynym efektem jest wyolbrzymianie zmian, dzięki czemu już i tak nerwowi inwestorzy zaczynają chodzić po ścianach. Tak na przykład było z czwartkowym wstępnym odczytem amerykańskiego PKB. Odsezonowana, uroczniona liczba to 1,5%. W porównaniu z 3,9% w II kwartale wygląda to fatalnie. Jednak w rzeczywistości wzrost w III kwartale to 0,4% w porównaniu do 1% w II kwartale. Biorąc pod uwagę, że nasz mózg mocno reaguje na nominale różnice, efekt jest piorunujący. Pójdźmy jednak dalej. Annualizacja budzi moje, co najmniej, zdziwienie. Na przykład w biznesie zarządzania aktywami ekstrapolowanie wyników na dłuższy okres właśnie poprzez annualizację jest surowo zakazane. Ale nawet emocjonowanie się danymi za jeden kwartał, już bez annualizacji, stanowi pewne nadużycie. Kwartał kwartałowi bowiem nierówny. Tak się składa, że nasza cywilizacja funkcjonuje w rytmie rocznym. Głównym powodem są oczywiście cztery pory roku, które nawet mimo całej techniki jaką dysponujemy, mocno wpływają na nasze życie. Żeby daleko nie szukać, przykładem może być słaby I kwartał w gospodarce Stanów Zjednoczonych, który postawił pod znakiem zapytania trwałość wzrostu gospodarczego, a który finalnie okazał się tylko efektem ostrej zimy. Z tego względu roztropny uczestnik rynków powinien patrzeć także, a zaryzykuję twierdzenie, że przede wszystkim, na zmiany roczne, w których widzimy dynamikę w analogicznych kwartałach kolejnych lat. W tym podejściu, amerykański PKB wzrósł w III kwartale o 2% w porównaniu do 2,7% kwartał wcześniej. Mamy tu także efekt bazy statystycznej, gdyż w III kwartale 2014, który wypadł z rocznej rachuby, roczna dynamika wynosiła 2,9%.

Dopiero teraz można podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy jest się czym martwić. Odpowiedź brzmi „i tak i nie”. Nie, ponieważ wzrost w Stanach jest na poziomie 10-letniej średniej i utrzymuje się w dość wąskim przedziale wahań od 2010 roku. Tak, ponieważ na pewno jest to dla Fedu argument za rozpoczęciem procesu normalizacji polityki pieniężnej. Można więc rzecz, iż amerykański PKB jednocześnie dał halloweenowego cukierka i zrobił psikusa.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +2.35%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.24%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.15%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.51%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.92%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -3.69%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -1.27%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -1.26%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.98%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.93%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -1.17%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -0.93%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny -1.68%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Nowej Generacji Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny -5.7%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.58%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.5%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.88%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.81%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +4.73%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Spółek Wzrostowych A Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalne rynki rozwinięte +3.42%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Top Brands Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -4.1%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +0.95%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.13%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.58%
2021-10-13
Szczegóły
Skarbiec Waga Mieszane 5 Uniwersalny Polska -4.11%
2021-10-13
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.