EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wprowadza – korzystną dla inwestorów – zmianę w rozliczeniach transakcji. Od 6 października br. cykl rozliczeniowy skróci się z trzech do dwóch dni.

Iwona Sroka, prezes KDPW w wypowiedzi dla „Parkietu” z 25 września 2014 roku stwierdziła, że to poważna, a wręcz rewolucyjna zmiana, wpłynie ona bowiem na realizację praw inwestorów wynikających z posiadania akcji i innych instrumentów. „Innych instrumentów”, czyli także wypłaty dywidendy, odsetek i wykupu obligacji, prawa poboru, wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, wygaśnięcia certyfikatów strukturyzowanych. Zmiana pozwoli także skrócić okres finalizowania transakcji.

Do 6 października br. właścicielami walorów stajemy się faktycznie w trzy dni po sfinalizowaniu transakcji, co oznacza między innymi, że pieniądze ze sprzedaży akcji trafiają na nasze konto po trzech dniach. Teraz ten okres będzie krótszy o jeden dzień, a na tym nie koniec zmian. „Uczestnikom KDPW oraz KDPW_CCP zmiana pozwoli na skrócenie okresu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych oraz da większe możliwości w zakresie pozyskiwania papierów wartościowych w celu przeprowadzenia pełnego rozrachunku” – wyjaśniła „Parkietowi” Iwona Sroka.

Zmiana cyklu rozliczeniowego to efekt zmian w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy w tym zakresie zaczną w Unii obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

Monika Glinkowska, wiceprezes Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA i Dyrektor Operacyjny:

Zmiana cyklu rozliczeniowego to dostosowanie polskich przepisów do tzw. regulacji CSDR, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych.

Dzięki tej zmianie czas na pozyskiwanie papierów wartościowych przez inwestorów zostanie skrócony, co ma szczególne znaczenie przede wszystkim na rynku akcji, zwłaszcza w warunkach dużej zmienności. Z kolei w momencie sprzedawania papierów wartościowych, inwestorzy szybciej otrzymają gotówkę. Krótszy czas ułatwi też wykonywanie praw z papierów wartościowych.

Obecnie dwudniowy cykl rozrachunkowy obowiązuje już w Niemczech, a 6 października br. zacznie obowiązywać także między innymi w Wielkiej Brytanii, Austrii, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Holandii i Szwajcarii.