EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Wyniki klientów F-Trust w 2016 roku

Zakończył się rok 2016, nadchodzi więc czas podsumowania wyników osiągniętych przez klientów F-Trust w okresie pełnych 12 miesięcy. Ostatni kwartał roku przyniósł klientom naszej spółki średni zwrot na poziomie 2,10%. Jednocześnie klienci w całym roku uzyskali stopę zwrotu średnio na poziomie 5,60%.

2016 rok jest już za nami. Zaczął się bardzo złymi dla akcji styczniem oraz lutym. Po tych miesiącach jednak rynek akcji powoli i konsekwentnie się odbudowywał, aby zakończyć rok przyzwoitym zwrotem. Po drodze mieliśmy jednak sporo większych i mniejszych perturbacji oraz zaskoczeń. Najpierw niepewność odnośnie sytuacji w Chinach, potem Brexit, amerykańskie wybory oraz towarzyszącą nam niemal przez 12 miesięcy niepewność odnośnie decyzji amerykańskiego banku centralnego. Ale przecież oprócz tych globalnych wydarzeń, mieliśmy też sporo lokalnych, takich jak choćby nagłe wycofanie z obiegu banknotów o wysokim nominale w Indiach, dyskusję o OFE w Polsce, czy też włoskie referendum.

Niewątpliwie był ten rok czasem niezwykłej i wartościowej nauki dla wszystkich uczestników rynku – zarówno klientów, jak i zarządzających. Zaczął się fatalnie i wielu już w styczniu skazywało go na straty. A przecież dla tych, którzy wytrwali w swoich decyzjach inwestycyjnych, skończył się satysfakcjonującymi rezultatami. Zaskakiwał nas podejmowanymi demokratycznie decyzjami, które przez wielu analityków zwiastowały spadki rynku akcji, a jednak przynosiły efekt odwrotny – długo oczekiwane wzrosty. Przypomniał nam, że deflacja nie jest dana raz na zawsze, a na funduszach obligacji możemy również tracić. Przypomniał też o potężnej zmienności i ryzyku rynku walutowego.

Nauczył po raz kolejny, co ważne ze szczęśliwym dla naszych klientów finałem, że w inwestowaniu najważniejsze są POKORA, CIERPLIWOŚĆ i trzymanie się założonego PLANU.

Metodologia przygotowywania zestawienia.

Niniejsze zestawienie zostało przygotowane na podstawie średniej ważonej stóp zwrotu osiągniętych przez wszystkich klientów F-Trust S.A. inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w pełnym okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Waga przypisana stopom zwrotu poszczególnych klientów zależy od wartości zainwestowanych aktywów i jest proporcjonalna do tych wartości. Stopy zwrotu osiągane przez wszystkie fundusze inwestycyjne i fundusze zagraniczne dostępne w ofercie F-Trust S.A., w tym stopy zwrotu osiągane przez te fundusze w okresach 12-miesięcznych, dostępne są na stronach internetowych tych funduszy.

Informacje dotyczące treści.

Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.