EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Podsumowanie wyników klientów F-Trust w pierwszym półroczu 2016 – spokój nagrodzony

Pierwsze pół roku minęło pod znakiem nerwowości na światowych rynkach. Początek roku naznaczony był przede wszystkim obawami o kondycję drugiej największej gospodarki świata, tj. Chin oraz najsłabszym od wielu lat początkiem roku na giełdzie amerykańskiej. Mimo to, nasi klienci zanotowali pozytywny wynik.

Pierwszy kwartał okazał się niezwykle trudny dla inwestorów i wydawało się, że drugi okaże się znacznie łaskawszy. Niestety, napięcia polityczne nie pozwoliły na spokojne wzrosty. Wprawdzie dane makroekonomiczne dawały dość mieszany obraz, ale generalnie był on raczej pozytywny. Mimo tego, rynki cechowały się sporą nerwowością, która przekładała się na zmienność. Apogeum zmienności nastąpiło w okolicach 24 czerwca, czyli dzień po ogłoszeniu, że Brytyjczycy w referendum opowiedzieli się za opuszczeniem struktur Unii Europejskiej. To wydarzenie początkowo potężnie wstrząsnęło rynkami, wywołując nawet dwucyfrowe spadki, ale zaledwie kilka dni później okazało się – z punktu widzenia rynku akcji – niewiele znaczącym. Nieco dłużej podwyższona zmienność towarzyszyła rynkowi walutowemu. Tym niemniej, okres BREXIT-u pokazał, jak ważnym jest umiejętność trzymania nerwów na wodzy i nie poddawania się panice. Nasi klienci zachowali spokój, nie realizując strat po okresach spadków, dzięki temu pierwsze półrocze mimo trudnego rynku zamknęli skromnym, ale jednak pozytywnym wynikiem +0,43%. Drugi kwartał, również trudny, bo obarczony ciężarem zawirowań politycznych, także przyniósł pozytywny wynik wynoszący +1,14%.

Czego powinniśmy oczekiwać w nadchodzących miesiącach? Z pewnością napięcie polityczne nie spadnie, bo już niebawem czekają nas wybory prezydenckie w USA, referendum we Włoszech, zaś Europa boryka się z problemami zamachów terrorystycznych. Tym niemniej, lipiec na razie mija pod znakiem wzrostów, indeks MSCI World All Countries obrazujący zachowanie większości rynków akcji na świecie wzrósł na dzień dzisiejszy o 3,25% (MTD – na dzień 25/07/2016), mocno wspierając wyniki osiągnięte przez naszych klientów.

Metodologia przygotowywania zestawienia.

Niniejsze zestawienie zostało przygotowane na podstawie średniej ważonej stóp zwrotu osiągniętych przez wszystkich klientów F-Trust S.A. inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych odpowiednio w pełnym okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Waga przypisana stopom zwrotu poszczególnych klientów zależy od wartości zainwestowanych aktywów i jest proporcjonalna do tych wartości. Stopy zwrotu osiągane przez wszystkie fundusze inwestycyjne i fundusze zagraniczne dostępne w ofercie F-Trust S.A., w tym stopy zwrotu osiągane przez te fundusze w okresach 12-miesięcznych, dostępne są na stronach internetowych tych funduszy.

Informacje dotyczące treści.

Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.